Μοσχούρης Σωκράτης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Μοσχούρης Σωκράτης

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας
  • Γραφείο: 314/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142361
  • E-mail: