Αναγνωστοπούλου Σεραΐνα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Αναγνωστοπούλου Σεραΐνα

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής
  • Γραφείο: 333/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142189
  • E-mail: