Μπερσίμης Σωτήριοςhttps://www.unipi.gr/unipi/el/#

Ο Μπερσίμης Σωτήριος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και του International Statistical Institute. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπηρετεί από το 2010. Σπούδασε Στατιστική σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα. Η διδακτορική του μελέτη υποστηρίχθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΠΕΝΕΔ 2001, ενώ έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταδιδακτορική έρευνα. Για την περίοδο 2014-2015 έλαβε χρηματοδότηση έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και διαθέτει πιστοποίηση στη "Διοίκηση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας". Έχει περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ περισσότερες από 120 εργασίες του παρουσιάσθηκαν σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια. Οι ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία είναι περισσότερες από 1880. Το δημοσιευμένο, στο διεθνές περιοδικό “Quality and Reliability Engineering International”, άρθρο με τίτλο “Multivariate Statistical Process Control Charts: An Overview” αποτελεί το άρθρο του εν λόγω περιοδικού που έχει λάβει τις περισσότερες αναφορές κατά την τελευταία 3ετία σύμφωνα με το CrossRef. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μοντέλων επίβλεψης και ελέγχου διεργασιών (Statistical Process Monitoring), την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών αναλυτικής των δεδομένων (data analytics) και στατιστικής μηχανικής μάθησης (statistical machine learning) για μεγάλα δεδομένα με εξειδίκευση στην ασφάλιση, στην υγεία και στην βιομηχανία, την ανάπτυξη μεθοδολογίας στην περιοχή των ροών, των συναρτήσεων σάρωσης και των σχηματισμών, την ανάπτυξη μοντέλων βιοεπιτήρησης, κ.α.

 • Θέση. Ο Μπερσίμης Σωτήριος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (ΕΣΙ) και του International Statistical Institute (ISI). Επίσης, είναι μέλος της επιτροπής κρίσεων του διαγωνισμού "i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία" της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

  Σπουδές. Σπούδασε Στατιστική σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο του Πειραιώς και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα. Η διδακτορική του μελέτη υποστηρίχθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ΠΕΝΕΔ 2001, ενώ έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταδιδακτορική έρευνα. Διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις στη "Διοίκηση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας" από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και εξειδίκευση σε μια σειρά από αντικείμενα όπως "Διοίκηση, Marketing και Επικοινωνία" συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαική Ένωση.

  Διδακτικό Έργο. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς διδάσκει "Στατιστική Μηχανική Μάθηση" (Μεταπτυχιακό), "Επιχειρηματική Αναλυτική" (Μεταπτυχιακό), "Επιχειρηματική Αναλυτική" (Προπτυχιακό), "Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη στην Διοίκηση Επιχειρήσεων" (Προπτυχιακό) και "Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων" (Προπτυχιακό). Στο παρελθόν έχει διδάξει αντίστοιχα μαθήματα στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης και στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ("Στατιστική", "Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας", "Απαραμετρική Στατιστική", "Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική", "Βιοστατιστική", "Βιοστατιστική και Επιδημιολογία" (Μεταπτυχιακό), "Κλινικές Δοκιμές" (Μεταπτυχιακό), "Επιχειρησιακή Έρευνα και Στρατηγικό Σχεδιασμό για Επιχειρήσεις" (Μεταπτυχιακό), "Επιχειρηματική Ευφυία & Επιχειρηματική Αναλυτική" (Μεταπτυχιακό)). Εκτός του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει διδάξει βάσει του ΠΔ 407/80, σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήματα Ιατρικής και Βιολογίας), στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής), κ.α. Επίσης, έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και την μεταδιδακτορική έρευνα έμπειρων ερευνητών. Παράλληλα, ανήκει στο συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) από το έτος 2006, διδάσκοντας εξειδικευμένα θέματα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην "Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας". Έχει διδάξει σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης.

  Συγγραφικό Έργο. Έχει συγγράψει 8 βιβλία στην Ελληνική με αντικείμενα την Εφαρμοσμένη Στατιστική και την Στατιστική Μηχανική Μάθηση με χρήση των γλωσσών προγραμματισμού R & Python και του IBM SPSS Statistics, τον Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών, την Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Επιστήμες Υγείας, τα Μαθηματικά, και την Πληροφορική.

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται κύρια με την ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης και ελέγχου διεργασιών, με την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών αναλυτικής των δεδομένων και στατιστικής μηχανικής μάθησης στην Ασφάλιση, στην Υγεία και στην Βιομηχανία καθώς και με τη θεωρία ροών, συναρτήσεων σάρωσης και σχηματισμών (με έμφαση στις εφαρμογές της στην βιομηχανία, στην ασφάλιση και στην υγεία).

  Επιστημονικές Δημοσιεύσεις. Έχει συγγράψει περισσότερα από 70 επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί (ή έχουν υποβληθεί προς δημοσιεύση) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των άλλων για τα Statistics in Medicine, Biometrical Journal, Statistics in Biosciences, Australian & New Zealand Journal of Statistics, Statistical Papers, Quality Technology and Quantitative Management, Journal of Applied Stochastic Models in Business and Industry, European Journal of Operational Research, Journal of Quality Technology, Methodology and Computing in Applied Probability, Journal of Multivariate Analysis, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Statistical Methods and Applications, Journal of Applied Statistics, Communications in Statistics), ενώ περισσότερες από 120 εργασίες του παρουσιάσθηκαν σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια (περισσότερες από 70 σε διεθνή συνέδρια). Οι ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία είναι περισσότερες από 1880 (περισσότερες από 940 την τελευταία 5ετία) και ο δείκτης h-index των ετεροαναφορών είναι 18 ενώ ο δείκτης i10-index των ετεροαναφορών είναι 28 (Google Scholar, 6/2022, GSP).

  Το δημοσιευμένο άρθρο του, στο διεθνές περιοδικό “Quality and Reliability Engineering International” της Wiley, με τίτλο “Multivariate Statistical Process Control Charts: An Overview” αποτελεί το άρθρο του εν λόγω περιοδικού που έχει λάβει τις περισσότερες αναφορές κατά την τελευταία 3ετία σύμφωνα με το CrossRef ενώ αποτελεί και ένα από τα άρθρα με την μεγαλύτερη επηρροή στην ευρύτερη περιοχή του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών (765+ αναφορές, Google Scholar, 5/2022). Το εν λόγω άρθρο υπήρξε αποτέλεσμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής του εργασίας με τίτλο "Multivariate Statistical Process Control Charts".

  Ταυτόχρονα, έχει κρίνει εργασίες για περισσότερα από 50 διεθνή επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των άλλων, Technometrics, Methodology and Computing in Applied Probability, Australian & New Zealand Journal of Statistics, Statistical Papers, Quality Technology and Quantitative Management, International Journal of Statistics and Management System, Journal of Applied Stochastic Models in Business and Industry, Sankhya B, Journal of Official Statistics, European Journal of Operational Research, Operational Research, Operational Research Society, Journal of Computational Economics and Econometrics, International Journal of Production Research, Journal of Quality Technology, Statistics in Medicine, Communications in Statistics, Soft Computing, Computers & Industrial Engineering, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Interactive Learning Environments, Royal Society Open Science, BMC Research Notes, BMC Medical Research Methodology) και περισσότερα από 15 διεθνή και πανελλήνια συνέδρια. Έχει επιτελέσει guest editor σε τεύχος του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Quality Technology and Quantitative Management.

  Profile in linkedin   Google Scholar Profile   ResearchGate Profile

  Διεθνής Επιστημονική Δραστηριότητα. Είναι μέλος σε πολλές διεθνείς επιστημονικές ενώσεις, της International Society for Business and Industrial Statistics (ISBIS), του European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS), της American Society for Quality (ASQ) και από τον Ιούλιο του 2018 είναι εκλεγμένο μέλος (elected member) του International Statistical Institute (ISI).

  Ερευνητικά Έργα. Για το 2021-2022 είναι επιστημονικά υπεύθυνος της ομάδας ανάπτυξης «Μοντέλου Εκτίμησης των Δαπανών Υγείας στην Ελλάδα για το 2020-2040» στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικής για την Γήρανση του Πληθυσμού, σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για την περίοδο 2014-2015 έλαβε χρηματοδότηση έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του έργου δημιούργησε την ομάδα έρευνας "PROCESS MONITORING GROUP" (PMG) με στόχο την ανάπτυξη της έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων ενώ παράλληλα έχει υποβάλλει πληθώρα ερευνητικών προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαικά προγράμματα.

  Επιστημονικές Συνεργασίες. Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό κλινικών και νοσοκομείων, ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, φαρμακευτικών εταιρειών, κτλ. Μεταξύ άλλων, έχει συνεργαστεί με τη μονάδα ειδικών λοιμώξεων – AIDS του νοσοκομείου Ανδρέας Συγγρός, την Α' και Β' γυναικολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, το κέντρο διακοπής καπνίσματος του Ευγενίδιου θεραπευτηρίου, την ενδοκρινολογική μονάδα του Λαϊκού νοσοκομείου, το ιατρείο υπέρτασης του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, τη μικροβιολογική μονάδα του Αρεταίειου νοσοκομείου, την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, κ.α. 

  Παράλληλα για περισσότερο από 15 έτη είναι συνεργαζόμενο μέλος του Computational Genetics Research Group (compgen.org) το οποίο έχει ως σκοπό την έρευνα στον τομέα της ανάλυσης βιολογικών ακολουθιών (DNA, RNA, proteins, κ.α) με χρήση υπολογιστικών και στατιστικών μεθόδων (πρόβλεψη της δομής πρωτεινικών δομών, ανάπτυξη στοχαστικών μοντέλων για την ανάλυση βιολογικών ακολουθιών, μεγάλης κλίμακας ανάλυση γονιδιομάτων, ανάπτυξη μεθόδων για την γενετική συνάφεια, κ.α.).

  Επιπλέον, στο πλαίσιο της δραστηριότητας του έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμών βιομηχανιών (ΒΙΟΛΕΞ BIC, ΒΙΑΝΕΞ, κ.α.).

  Διοργάνωση Συνεδρίων. Πρόσφατα, διοργάνωσε το διεθνές συνέδριο (επικεφαλής της οργανωτικής και της επιστημονικής επιτροπής) της International Society for Business and Industrial Statistics για το 2018 (ISBIS2018) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (4 - 6 Ιουλίου 2018). Στο παρελθόν διοργάνωσε (επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής) τα διεθνή συνέδρια Applied Stochastic Models and Data Analysis το 2015 και International Symposium on Statistical Process Control το 2013 (ISSPC2013) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  Υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου 28th European Meeting of Statisticians το 2010 (EMS2010) καθώς και του 26ου, του 27ου και του 28ου Πανελλήνιου Συνέδριου Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2013-2015). Διετέλεσε μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου SMTDA2018 που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2018, του διεθνούς συνεδρίου ISSPM2015 που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία το 2015, του διεθνούς συνεδρίου ISSPM2017 που πραγματοποιήθηκε στην Νότιο Κορέα το 2017, του διεθνούς συνεδρίου ISSPM2019 που πραγματοποιήθηκε στην Τυνησία το 2019 καθώς και του 29ου, του 30ου και του του 31ου Πανελλήνιου Συνέδριου Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2016-2018).

  Έχει οργανώσει συνεδρίες ειδικού ενδιαφέροντος σε πολλά διεθνή (μεταξύ αυτών και του 62nd ISI World Statistics Congress που έγινε στην Kuala Lumpur της Μαλαισίας το 2019) και πανελλήνια συνέδρια, έχει δώσει σειρά προσκεκλημένων ομιλιών σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια καθώς και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

  Συμμετείχε 8 με 10 Ιουνίου του 2016 στο συνέδριο της International Society for Business and Industrial Statistics παρουσιάζοντας την εργασία "Performance Monitoring and Competence Assessment in Health Services" και επιλέχθηκε από την επιστημονική επιτροπή προκειμένου να συγγράψει discussion paper για το διεθνές περιοδικό Applied Stochastic Models in Business and Industry με θέμα την αξιοποίηση των μεθόδων της στατιστικής και των μεθόδων της επιχειρηματικής αναλυτικής, στην διοίκηση οργανισμών υγείας καθώς και στον καθορισμό πολιτικών/στρατηγικών για την Υγεία.

  Διοργάνωση Ημερίδων. Πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2020 διοργάνωσε την επιστημονική ημερίδα με θέμα «Data Analytics and Machine Learning for Insurance Fraud Detection», υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ). Βασικός σκοπός της ημερίδας ήταν τόσο η επίτευξη έγκυρης επιστημονικής ενημέρωσης των συμμετεχόντων όσο και η συνεισφορά στη θωράκιση των ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών απέναντι στον κίνδυνο της απάτης, προάγοντας την αντίληψη υγιούς και επικερδούς επιχειρηματικότητας, στοιχείο ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, οι λήπτες αποφάσεων της ασφαλιστικής αγοράς ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που δίνουν τα Data Analytics και το Machine Learning στην ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον κλάδο της υγείας. Τον Ιούνιο του 2019 διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα με αντίστοιχη θεματολογία. Το 2013 συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή της ημερίδας με θέμα: «Δημιουργία Γνώσης μέσα από τη συνέργεια Δημόσιων Φορέων, Δυνατότητες και Προοπτικές» στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  Διοργάνωση Σχολείων. Είναι υπεύθυνος για το φθινοπωρινό σχολείο "Statistical Machine Learning & Data Science" την περίοδο Οκτωβρίου 2021 στον Πειραια. Διατέλεσε μέλος της επιτροπής που διοργάνωσε το θερινό σχολείο "Αξιοπιστία και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας" την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2016 στο Καρλόβασι της Σάμου.

  Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες. Από το 2006 έχει αναπτύξει το εκπαιδευτικό portal Learn-Biostatistics.gr το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες της Υγείας έχοντας ως σκοπό να τους εισάγει στις έννοιες και στις μεθόδους της Στατιστικής καθώς και στη χρήση τους στην Υγεία (Learn-Biostatistics). Την περίοδο 2019-20 αναπτύσσει το εκπαιδευτικό portal Learn-DataScience.gr το οποίο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε στελέχη και επαγγελματίες όλων των κλάδων της οικονομίας και δευτερευόντως σε φοιτητές έχοντας ως σκοπό να τους δώσει τις απαραίτητες γνώσεις της Αναλυτικής των Δεδομένων και της Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης, με χρήση των γλωσσών προγραμματισμού Python και R καθώς και με χρήση των πακέτων αναλυτικής των δεδομένων της IBM, IBM SPSS Statistics & IBM SPSS Modeler.

  Profile in linkedin   Google Scholar Profile   ResearchGate Profile

  Θέσεις στο Δημόσιο Τομέα. Από τις 15 Δεκεμβρίου του 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2019, υπηρέτησε στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ενός Οργανισμού με προϋπολογισμό περίπου 5,5 δισ.€, με περίπου 1.500 εργαζόμενους, με περισσότερα από 100 σημεία εξυπηρέτησης και με περισσότερους από 40.000 συμβεβλημένους παρόχους, ο οποίος αποζημιώνει υπηρεσίες υγείας, αναλώσιμα και ιατροτεχνολογικά είδη για το σύνολο των πολιτών της χώρας. Παράλληλα, υπήρξε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), της επιτροπής για την Ηλεκτρονική Υγεία και της επιτροπής για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ενώ παράλληλα συμμετείχε ως ομιλητής σε συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις για θέματα Υγείας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας (ενδεικτικά, συμμετείχε ως προσκλεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο "20th Roundtable with the Government of Greece" του "The Economist" που πραγματοποιήθηκε 22-23 Ιουνίου του 2016 στην Ελλάδα). 

  Κατά τη θητεία του εισηγήθηκε στα αρμόδια όργανα τη χρήση στατιστικής μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και την αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών υγείας, για την εκκαθάριση δαπανών υγείας, για την ενοποίηση των rebates των φαρμακευτικών εταιρειών σε μια εξίσωση (γνωστή και ως πολυώνυμο Μπερσίμη). Παράλληλα, σε όλες τις διοικητικές δράσεις του Οργανισμού, εφάρμoσε στοιχεία στατιστικής και επιχειρησιακής αναλυτικής με κύριο στόχο τη συνολική βιωσιμότητα του συστήματος προς όφελος όλων των εμπλεκομένων και κυρίως των πολιτών. Η αύξηση του ορίου δαπανών για παροχές στους πολίτες (από 1,402 δισ. το 2016 σε 1,525 δισ. το 2017), η πρώτη αύξηση σε όριο δαπανών μετά την είσοδο της χώρας σε πρόγραμμα επιτήρησης, προέκυψε με την άψογη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας, με αδιάσειστα στοιχεία που προέκυψαν από την σε βάθος ανάλυση των δεδομένων του Οργανισμού. Η εν λόγω ενέργεια, αύξησε το βαθμό κάλυψης των αυξημένων αναγκών των πολιτών και αποτέλεσε παράδειγμα καλής εφαρμογής στατιστικών και γενικότερα αναλυτικών μεθόδων στην διοίκηση Οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων.

  Κατά τη θητεία του, έδωσε έμφαση στον εξορθολογισμό των δαπανών και στην ομαλοποίηση του προγράμματος πληρωμών του Οργανισμού με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου αναμονής για αποζημίωση στις περισσότερες κατηγορίες παρόχων σε διάστημα μικρότερο των 90 ημερών. Η βελτίωση των οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού είχε σημαντική επίπτωση στην απομείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Οργανισμού αλλά και του Ελληνικού Κράτους. Συγκεκριμένα, κατά τη θητεία του οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού μειώθηκαν απο περίπου 2,0 δισ. ευρώ στις αρχές του 2016, σε 0,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018, μείωση περίπου 90%). Παράλληλα, εφάρμοσε καινοτόμες λύσεις με βάση τεχνολογία αιχμής, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάδειξη του Οργανισμού, ως σύγχρονου, κοινωνικά ευαίσθητου χρηματοοικονομικού Οργανισμού, με καινοτόμα χαρακτηριστικά.

  Θέσεις σε Διεθνείς Οργανισμούς. Την άνοιξη του 2018 εκλέχτηκε Πρόεδρος του οργανισμού European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN), ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει ως αποστολή την καταπολέμηση της σπατάλης και της απάτης στην υγεία, διασφαλίζοντας τη συνολική βελτίωση των αντίστοιχων Εθνικών Συστημάτων, προς όφελος κάθε ασθενούς. Μέλη του EHFCN είναι κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς ασφάλισης (ενδεικτικά ο εθνικός ασφαλιστικός φορέας του Βελγίου, ο Γαλλικός Εθνικός Φορέας για την Ασφάλιση Μισθωτών που καλύπτει το 91% του πληθυσμού της χώρας, κ.α.). 

  Βραβεία. Σημαντική αναγνώριση των αποτελεσμάτων και των καινοτομιών που εφαρμόστηκαν κατά τη θητεία του στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όσον αφορά τον εξορθολογισμό και τον έλεγχο των δαπανών καθώς και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας αποτέλεσε η λήψη του βραβείου «Best Manager Award» για το 2018 από το European Network for Business and Industry Statistics (ENBIS). Πρόκειται για σημαντική διάκριση καθώς για πρώτη φορά το βραβείο αυτό απονεμήθηκε σε Έλληνα και πρώτη φορά για δραστηριότητα στο πλαίσιο του δημόσιο τομέα. Το βραβείο «Best Manager Award» έχει θεσμοθετηθεί από το ENBIS που αποτελεί ανεξάρτητο Οργανισμό, με έδρα το Άμστερνταμ, με σκοπό την προαγωγή της χρήσης στατιστικών μεθόδων προς όφελος της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας και επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε managers επιχειρήσεων, βιομηχανιών και οργανισμών οι οποίοι επιτυγχάνουν σημαντικούς στόχους κάνοντας ευρεία χρήση στατιστικών και αναλυτικών μεθόδων, διασφαλίζοντας δηλαδή τα αποτελέσματα με την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων και εν συνεχεία λαμβάνοντας τις βέλτιστες αποφάσεις. Το κρίσιμο σημείο που αναγνώρισε η επιτροπή κρίσης για την απονομή του βραβείου ήταν η προστιθέμενη αξία που δημιούργησε για τον Οργανισμό, αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής σε συνδυασμό με στατιστικές μεθόδους, αναζητώντας τα διαθέσιμα στοιχεία (big data) και επιτυγχάνοντας βέλτιστες αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας.

  Profile in linkedin   Google Scholar Profile   ResearchGate Profile

  Last Updated: June 2021

 •  

  Εργασίες Δημοσιευμένες ή Δεκτές για Δημοσιεύση σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά:

  1. S. Bersimis, A. Sgora and S. Psarakis (2021). A robust meta-method for interpreting the out-of-control signal of multivariate control charts using artificial neural networks, Quality and Reliability Engineering International, https://doi.org/10.1002/qre.2955. Citations: 0.
  2. S. Bersimis, A.Rakitzis and S. Chakraborti (2021). Pattern Detection in Phase I With Runs-based Distribution-free Tests, accepted paper.
  3. V.A. Molaris, K. Triantafyllopoulos, G. Papadakis, P. Economou, and S. Bersimis (2021). The Effect of COVID-19 on Minor Dry Bulk Dhipping: A Bayesian Time Series and a Neural Networks Approach, Communications in Statistics – Case Studies and Data Analysis, 7 (4), 624-638. Citations: 0.
  4. A. Skamnia, P. Economou, S. Bersimis, M. Frouda, A. Politis and P. Alexopoulos (2021). Hotspot identification method based on Andrews curves: An application on the COVID-19 crisis effects on caregiver distress in neurocognitive disorder, Journal of Applied Statistics, paper accepted for publication. Citations: 0.
  5. D. Dede, E. Didaskalou, S. Bersimis and D. Georgakellos (2020). A Statistical Framework for Assessing Environmental Performance of Quality Wine Production, Sustainability, 12 (24), 10246.Citations: 1.
  6. G. Bartzis and S. Bersimis (2019). Performance Comparisons of Bivariate Dispersion Control Charts, Communications in Statistics – Case Studies and Data Analysis, 6 (1), 69-85. Citations: 1.
  7. A. Sachlas, S. Bersimis and S. Psarakis (2019). Risk-adjusted Control Charts: Theory and Applications, Statistics in Biosciences, 11 (3), 630–658. Citations: 10.
  8. S. Bersimis, A. Sachlas and M.V. Koutras (2019). Health Monitoring Techniques Through Scan Statistics, Invited Contribution to the Handbook of Scan Statistics, Handbook of Scan Statistics, Accepted for Publication. Citations: 0.
  9. S. Bersimis, A.Rakitzis and M.V. Koutras (2019). Run and Scan Rules in Statistical Process Monitoring, Invited Contribution to the Handbook of Scan Statistics, Handbook of Scan Statistics, Accepted for Publication. Citations: 0.
  10. F. Zachariou, I. Voulgari, E. Tsami, S. Bersimis (2019). Exploring the Attitudes of Secondary Education Students on Environmental Education in Relation to their Perceptions on Environmental Problems: The Case of the Prefecture of Viotia, Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education, https://doi.org/10.29333/ijese/6442. Citations: 6.
  11. S. Bersimis and A. Sachlas (2019). An One-Sided Procedure for Monitoring Variables Defined on Contingency Tables, Journal of Quality Technology, 51 (2), 125-142. Citations: 2.
  12. S. Bersimis, A. Sgora, and S. Psarakis (2018). The Application of Multivariate Statistical Process Monitoring in Non-Industrial Processes, Quality Technology & Quantitative Management, 15 (4), 526-549. Citations: 35.
  13. S. Bersimis, A. Sachlas and T. Papaioannou (2018). Monitoring Phase II Comparative Clinical Trials with Two Endpoints and Penalty for Adverse Events, Methodology and Computing in Applied Probability, 20 (2), 719-738. Citations: 0.
  14. S. Bersimis, A. Sachlas and S. Chakraborti (2018). A Sequential Test for Assessing Observerd Agreement Between Raters, Biometrical Journal, 60 (1), 128–145. Citations: 0.
  15. S. Bersimis and K. Triantafyllopoulos (2018). Dynamic Non-Parametric Monitoring of Air Pollution, Methodology and Computing in Applied Probability, https://doi.org/10.1007/s11009-018-9661-0. Citations: 3.
  16. S. Bersimis, A. Sachlas and R. Sparks (2017). Performance Monitoring and Competence Assessment in Health Services, Methodology and Computing in Applied Probability, 19 (4), 1169-1190. Citations: 2.
  17. S. Bersimis, A. Sachlas and P. Castagliola (2017). Controlling Bivariate Categorical Processes Using Scan Rules, Methodology and Computing in Applied Probability, 19 (4), 1135-1149. Citations: 1.
  18. S. Bersimis, A. Sgora and S. Psarakis (2017). Methods for Interpreting the Out-of-Control Signal of Multivariate Control Charts: A Comparison Study, Quality and Reliability Engineering International, 33 (8), 2295–2326. Citations: 8.
  19. F. Zachariou, E. Tsami, C. Chalkias, S. Bersimis (2017). Teachers’ Attitudes Towards the Environment and Environmental Education: An Empirical Study, International Journal of Environmental and Science Education, Accepted for Publication. Citations: 15.
  20. C. Agapitou, D. Georgakelos and S. Bersimis (2017). Appraisal of CRM implementation as business strategy option in times of recession: The role of perceived value and benefits, International Journal of Business Science & Applied Management, 12 (2), 18-31. Citations: 12.
  21. S. Bersimis and P. Economou (2017). The use of the length-biased distribution in statistical monitoring, Australian & New Zealand Journal of Statistics, 59 (2), 155-167. Citations: 2.
  22. S. Bersimis, A. Sachlas and P. Baggos (2017). Discriminating Membrane Proteins Using the Joint Distribution of Length Sums of Success and Failure Runs, Statistical Methods and Applications, 26 (2), 251-272. Citations: 0.
  23. S. Bersimis, S. Degiannakis and D. Georgakellos (2017). Real-time monitoring of carbon monoxide using value-at-risk measure and control charting, Journal of Applied Statistics, 44(1), 89-108. Citations: 2.
  24. T. Karvounidis, K. Chimos, S. Bersimis, C. Douligeris (2017). Factors, Issues and Interdependencies in the Incorporation of a Web 2.0 Based Learning Environment in Higher Education, Education and Information Technologies, 12 (7). Citations: 10.
  25. S. Bersimis and K. Triantafyllopoulos (2016). Phase II Control Charts for Autocorrelated Processes, Quality Technology & Quantitative Management, 13 (1), 88-108. Citations: 10.
  26. V. Kordinas, G. Tsirpanlis, C. Nicolaou, M. Zoga, A. Ioannidis, V. Ioannidou, S. Bersimis, C. Petrihou, L. Savva, N. Legakis, S. Chatzipanagiotou (2015). Is there a connection between Inflammation, telomerase activity and transcriptional status of telomerase reverse transcriptase in renal failure? Cellular & Molecular Biology Letters, 20 (2), 222-236. Citations: 5.
  27. S. Bersimis, A. Sachlas and T. Papaioannou (2015). Flexible Designs for Phase II Comparative Clinical Trials Involving Two Response Variables, Statistics in Medicine, 34 (2), 197-214. Citations: 7.
  28. T. Karvounidis, K. Chimos, S. Bersimis, C. Douligeris (2015). i-SERF: An integrated Self-Evaluated and Regulated Framework for Deploying Web 2.0 Technologies in the Educational Process, Electronic Journal of e-Learning, 13 (5). Citations: 7.
  29. T. Karvounidis, K. Chimos, S. Bersimis, C. Douligeris (2014). Evaluating Web 2.0 technologies in higher education using students' perceptions and performance, Journal of Computer Assisted Learning, 30 (6), 577-596. Citations: 67.
  30. E. Gklavopoulos, S. Bersimis, D. Georgakellos and M. Sfakianakis (2014). Investigating the factors affecting companies' attitudes towards CSR and CER during the fiscal crisis in Greece, Journal of Environmental Planning and Management, 57 (11), 1612-1641. Citations: 15.
  31. B. Zegaer, A. Ioannidis, G. Babis, V. Ioannidou, A. Kossyvakis, S. Bersimis, J. Papaparaskevas, E. Petinaki, P. Pliatsika, S. Chatzipanagiotou (2014). Detection of bacteria bearing resistant biofilm forms, by using the universal and specific PCR is still unhelpful in the diagnosis of periprosthetic joint infections (PJI), Infectious Diseases, 1:30. doi:10.3389/fmed.2014.00030. Citations: 20.
  32. S. Bersimis, C. Chalkias and T. Anthopoulou (2014). Detecting and Interpreting Clusters of Economic Activity in Rural Areas Using Scan Statistic and LISA Under a Unified Framework, Applied Stochastic Models in Business and Industry, 30 (5), 573–587. Citations: 5.
  33. A. Ioannidis, A. Kyratsa, V. Ioannidou, S. Bersimis, S. Chatzipanagiotou (2014). Detection of Biofilm Production of Yersinia enterocolitica Strains Isolated from Infected Children and Comparative Antimicrobial Susceptibility of Biofilm Versus Planktonic Forms, Molecular Diagnosis & Therapy, 18, (3), 309-314. Citations: 17.
  34. C. Gratziou, A. Florou, E. Ischaki, K. Eleftheriou, A. Sachlas, S. Bersimis and S. Zakynthinos (2014). Smoking Cessation Effectiveness in Smokers With COPD and Asthma Under Real Life Conditions, Respiratory Medicine, 108 (4), 577–583. Citations: 41.
  35. S. Bersimis, PE Maravelakis and M.V. Koutras (2014). A Compound Control Chart for Monitoring and Controlling High Quality Processes, European Journal of Operation Research, 233 (3), 595–603. Citations: 33
  36. S. Bersimis, M.V. Koutras and G. Papadopoulos (2014). Waiting Time for an Almost Perfect Run and Applications in Statistical Process Control, Methodology and Computing in Applied Probability, 16 (1), 207-222. Citations: 8.
  37. G. Papadakis, N.A. Okoba, C. Nicolaou, F. Boufidou, A. Ioannidis, S. Bersimis, S. Chatzipanagiotou (2013). Serologic markers for HBV, HCV and HIV in immigrants visiting the Athens' polyclinic of 'Doctors of the World e Greece', Public Health, 127 (11), 1045-1047. Citations: 11.
  38. A. Ioannidis, K. Papavasileiou, E. Papavasileiou, S. Bersimis, and S. Chatzipanagiotou (2013). Distribution of Six Effector Protein Virulence Genes Among Salmonella enterica enterica Serovars Isolated from Children and their Correlation with Biofilm Formation and Antimicrobial Resistance, Molecular Diagnosis & Therapy, 17 (5), 311-317. Citations: 7.
  39. T. Karvounidis, K. Chimos, M. Bassios, S. Bersimis, C. Douligeris. UniSuite: An Innovative Integrated Suite for Delivering Synchronous and Asynchronous online Education, In 2013 IEEE Global Engineering EduCon, ISBN: 978-1-4673-6111-8, 400-404. Citations: 4.
  40. N. Nannos, S. Bersimis and D. Georgakellos (2013). Evaluating Climate Change in Greece Through the Insurance Compensations of the Rural Production Damages, Global and Planetary Change, 102, 51–66. Citations: 7.
  41. S. Bersimis and D. Georgakellos (2013). A Probabilistic Framework for the Evaluation of Products' Environmental Performance Using Life Cycle Approach and Principal Component Analysis, Journal of Cleaner Production, 42 (3), 103–115. Citations: 22.
  42. K Souliotis, C Lionis, M Papadakaki, M Papageorgiou, I Tsiaousi, S Bersimis (2013). The economic burden of herpes zoster on patients visiting primary care settings in Greece – Results from a multicentre study in Crete, European Geriatric Medicine, 4 (S10), S117-S118. Citations: 1.
  43. T. Karvounidis, K. Chimos, S. Bersimis, C. Douligeris. An Integrated Self-Evaluated Framework for Embedding Web 2.0 Technologies in the Educational Process, In 2013 IEEE Global Engineering EduCon, ISBN: 978-1-4673-1457-2, 1-7. Citations: 4.
  44. I. Marinou, S. Bersimis, A. Ioannidis, C. Nicolaou, A. Mitroussia-Ziouva, N.J. Legakis, S. Chatzipanagiotou (2012). Identification and Antimicrobial Resistance of Campylobacter Species Isolated from Animal Sources, Frontiers in Food Microbiology, 3, doi: 10.3389/fmicb.2012.00058. Citations: 52.
  45. V. Kordinas, C. Nicolaou, G. Tsirpanlis, A. Ioannidis, S. Bersimis, N. Sabanis, E. Fragou, K. Tsiolaki and S. Chatzipanagiotou (2012). Transcription of the Tumor Suppressor Genes p53 and RB in Lymphocytes from Patients with Chronic Kidney Disease. Evidence of molecular senescence?, International Journal of Nephrology, doi:10.1155/2012/154397. Citations: 1.
  46. K. Papavasileiou, E. Papavasileiou, A. Tseleni-Kotsovili, S. Bersimis, C. Nicolaou, A. Ioannidis and S. Chatzipanagiotou (2010). Comparative Antimicrobial Susceptibility of Biofilm Versus Planktonic Forms of Salmonella Enterica Strains Isolated from Children with Gastroenteritis, European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 29 (11), 1401-1405. Citations: 33.
  47. D. Ghinis, K. Korres and S. Bersimis (2009). Difficulties Greek Senior High School Students Identify in Learning and the Teaching of Statistics: The Case of Experimental and Private High Schools, Journal of Statistics Education, 17 (3). Citations: 7.
  48. P.E. Maravelakis and S. Bersimis (2009). The Use of Andrews Curves for Detecting the Out Of Control Variables when a Multivariate Control Chart Signals, Statistical Papers, 50 (1), 51-65. Citations: 8.
  49. N. Balakrishnan, S. Bersimis and M.V. Koutras (2009). Run And Frequency Quota Rules In Process Monitoring And Acceptance Sampling, Journal of Quality Technology, 41 (1), 66-81. Citations: 24.
  50. M.V. Koutras, P.E. Maravelakis and S. Bersimis (2008). Techniques for Controlling Bivariate Grouped Observations, Journal of Multivariate Analysis, 99 (7), 1474-1488. Citations: 5.
  51. N. Kechagia, S. Bersimis and S. Chatzipanagiotou (2008). Incidence and antimicrobial susceptibilities of genital mycoplasmas in outpatient women with clinical vaginitis in Athens, Greece, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 62 (1), 122-125. Citations: 88.
  52. M.V. Koutras, S. Bersimis and D.L. Antzoulakos (2008). Bivariate Markov Chain Embeddable Variables of Polynomial Type, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 60 (1), 173-191. Citations: 5.
  53. S. Bersimis, S. Psarakis and J. Panaretos (2007). Multivariate Statistical Process Control Charts: An Overview, Quality and Reliability Engineering International, 23 (5), 517-543. Citations: 713.
  54. M.V. Koutras, S. Bersimis and P.E. Maravelakis (2007). Statistical Process Control using Shewhart Control Charts with Supplementary Runs Rules, Methodology and Computing in Applied Probability, 9 (2), 207–224. Citations: 147.
  55. J. Papatriantafillou MD, N. Sifakis MD, V. Valotasiou MD, S. Bersimis, C. Boulas MD, N. Tsinia, P. Zikos MD, T. Visviki, C.E. Karageorgiou MD. (2007). Anatomical regions mediating neuro-psychiatric symptoms in dementia, European Journal of Neurology, 14 (S1), 165–30. Citations: 0.
  56. N. Sifakis, J. Papatriantafyllou, B. Valotassiou, S. Bersimis, C., Boulas, C. Karageorgiou, P. Georgoulias, C. Zerva (2007). Correlation of rCBF Abnormalities and Neuropsychiatric Symptoms in Degenerative Dementias, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 34, S2, 105-440. Citations: 0.
  57. I. Varlamis and S. Bersimis (2006). Providing shortcuts to the learning process, In Recent Progress in Computational Sciences and Engineering, Edited by Th. Simos & G. Maroulis, Lecture Series on Computer and Computational Sciences, Volume 7A, Brill Academic Publishers, ISBN-13: 9789004155428. Citations: 2.
  58. M.V. Koutras, S. Bersimis and D.L. Antzoulakos (2006). Improving the Performance of the Chi-Square Control Chart via Runs Rules, Methodology and Computing in Applied Probability, 8 (3), 409–426. Citations: 31.
  59. D. Ghinis, T. Chadjipantelis and S. Bersimis (2005). Experiences From Teaching Statistics Using Directed Projects In Greek Elementary School, Teaching Statistics, 27 (1), 2-7. Citations: 7.
  60. A. Vassiliou, D.G. Tambouratzis, M.V. Koutras and S. Bersimis (2004). A New Similarity Measure and Its Use in Determining the Number of Clusters in a Multivariate Data Set, Communications in Statistics – Theory and Methods, 33 (7), 1643-1666. Citations: 5.
  61. D.L. Antzoulakos, S. Bersimis and M.V. Koutras (2003). On the Distribution of the Total Number of Run Lengths, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 55 (4), 865-884. Citations: 32.
  62. D.L. Antzoulakos, S. Bersimis and M.V. Koutras (2003). Waiting Times Associated with the Sum of Success Run Lengths, In Mathematical and Statistical Methods in Reliability, Edited by B. Lindqvist & K. Doksum, Series on Quality, Reliability and Engineering Statistics, Volume 7, World Scientific, ISBN-981-238-321-2. Citations: 9.
  63. P.E. Maravelakis, S. Bersimis, J. Panaretos and S. Psarakis (2002). Identifying the Out-of-Control Variable in a Multivariate Control Chart, Communications in Statistics – Theory and Methods, 31 (12), 2391-2408. Citations: 60. 

   

  Συνολικός Αριθμός Ετεροαναφορών: >1700 με >935 από το 2016 (Google Scholar, 7/2021, GSP)..

  Δείκτης h-index: 17 (& δείκτης i10-index: 24).

   

  Εργασίες Υπό Προετοιμασία:

  1. S. Bersimis, P. Economou, A. Sachlas and K. Triantafyllopoulos  (2021). Control Charts Based on Multiple Scan Statistics, paper under preparation.
  2. S. Bersimis, P. Economou, and S. Chakraborti (2021). A Non-Parametric Control Chart for Multivariate Processes Based on Convex Hulls, paper under preparation.
  3. A. Skamnia, P. Economou, S. Bersimis (2021). A New Technique for Determining the Number of Clusters in a Multivariate Data Set based on Andrews Curves, paper under preparation.
  4. F. Bersimis, S. Bersimis, P. Economou, V. Molaris and G. Papadakis (2020). A New Time Series Control Chart with Applications in Shipping, paper under preparation.
  5. S. Bersimis (2021). The Use of Statistical Process Monitoring in Healthcare Services Provision and Healthcare Surveillance, Invited Contribution to Applied Stochastic Models in Business and Industry, paper under preparation.
  6. A. Sachlas, T. Papaioannou and S. Bersimis (2021). An Overview of Stopping Rules for Phase II Clinical Trials, paper under preparation.
  7. S. Bersimis, P. Economou, and A. Sachlas (2021). Monitoring Disease Events Using Convex Hulls and Control Charting, paper under preparation.
  8. S. Bersimis and A. Sachlas (2021). A Novel Framework for Surveilling Public Health Based on Statistical Process Monitoring, paper under preparation.

   

  Κριτής και Editor σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά:

  • Guest Editor of the Journal of the Quality Technology & Quantitative Management ISSPC 2013 special issue.
  • Κριτής για περισσότερα από 40 διεθνή περιοδικά (μεταξύ των άλλων, Quality Technology and Quantitative Management, International Journal of Statistics and Management System, Journal of Applied Stochastic Models in Business and Industry, European Journal of Operational Research, Operational Research, Journal of Computational Economics and Econometrics, International Journal of Production Research, International Journal of Quality, Statistics, and Reliability, journal of Quality Technology, Business & Society, Statistics in Medicine, Communications in Statistics – Theory and Methods, Communications in Statistics – Simulation and Computation, Computers & Industrial Engineering, Quality Engineering, Journal of Applied Statistics, BMC Research Notes, Methodology and Computing in Applied Probability, Australian & New Zealand Journal of Statistics, Statistical Papers, Technometrics, κ.α.),
  • Κριτής για περισσότερα από 15 διεθνή ή Πανελλήνια συνέδρια.

   

  Last Updated: May 2022

   

   

 •  

  Συμμετοχή σε Οργανωτικές & Επιστημονικές Επιτροπές Διεθνών Συνεδρίων:

  1. 6th International Symposium on Statistical Process Control (2019), Tunis, Tunisia (Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής).
  2. International Society for Business and Industrial Statistics (2018), Piraeus, Greece (Επικεφαλής Οργανωτικής Επιτροπής).
  3. 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference, Chania, Greece (Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής).
  4. 5th International Symposium on Statistical Process Control (2017), Seoul, South Korea (Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής).
  5. 17th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference (2017), London, UK (Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής).
  6. 16th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference (2015), Piraeus, Greece (Επικεφαλής Οργανωτικής Επιτροπής).
  7. 4th International Symposium on Statistical Process Control (2015), Padua, Italy (Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής).
  8. 3rd International Symposium on Statistical Process Control (2013), Piraeus (Επικεφαλής Οργανωτικής Επιτροπής).
  9. 28th European Meeting of Statisticians (2010), Piraeus (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής).

   

  Συμμετοχή σε Οργανωτικές & Επιστημονικές Επιτροπές Πανελληνίων Συνεδρίων:

  1. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2018), Λαμία (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής).
  2. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2017), Λάρνακα  (Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής).
  3. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2016), Νάουσα (Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής).
  4. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2015), Αθήνα (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής).
  5. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2014), Θεσσαλονίκη (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής).
  6. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (2013), Πειραιάς (Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής).

   

  Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια: 

  1. S. Bersimis and G. Bartzis. “Genetic predisposition indices for monitoring health”, 6th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics, 2020 Workshop, Barcelona, Spain (Invited Talk).
  2. F. Bersimis, G. Bartzis and S. Bersimis. “Monitoring risk adjusted genetic predisposition indices using lifestyle data”, 6th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics2020 Workshop, Barcelona, Spain (Invited Talk - Presented by co-author).
  3. A. Sachlas, G. Bartzis and S. Bersimis. “Monitoring risk adjusted genetic predisposition indices using diagnostic results”, 6th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics2020 Workshop, Barcelona, Spain (Invited Talk - Presented by co-author).
  4. S. Bersimis. “Using Data Analytics and Statistical Machine Learning in Insurance”, Fin – Tech Conference, HO2020 project – Suptech Workshop, Athens, Greece, 2020 (turned into VIRTUAL).
  5. S. Bersimis. “Using Data Analytics and Statistical Machine Learning in Health Care“. BigMedilytics Conference: Improving Healthcare in Europe through Big Data, Valencia, Spain, 2019.
  6. S. Bersimis. “Using Data Analytics for Fraud Detection in Health Care: Applications and Some Results“. Y-ISBIS (International Symposium on Business and Industrial Statistics) 2019, Istanbul, Turkey, 2019 (Keynote Talk).
  7. S. Bersimis. “Integrating Process Monitoring Techniques and Scan Statistics for Monitoring Public Health“. ISI World Congress, Kuala Lompur, Malaysia, 2019  (Invited Talk).
  8. S. Bersimis. “Public Health Surveillance Based on Statistical Process Monitoring“, 6th International Symposium on Statistical Process Control, Tunis, Tunisia, 2019 (Invited Talk).
  9. S. Bersimis. “Statistical Tools for Advanced Management“. ENBIS-2018 Conference, Nancy, France, 2018  (Invited Talk).
  10. S. Bersimis, A. Sachlas and P. Economou. “Public Health Monitoring Using Scans and Control Charts“. International Symposium on Business and Industrial Statistics 2018, Piraeus, Greece, 2018 (Invited Talk).
  11. P. Economou, S. Bersimis, and A. Sachlas. “Simultaneous Monitoring the Number and the Spatial Distribution of Disease Events“. International Symposium on Business and Industrial Statistics 2018, Piraeus, Greece, 2018 (Invited Talk - Presented by co-author).
  12. A. Sachlas, S. Bersimis and S. Psarakis. Multivariate Risk-Adjusted Control Charts. 2018 International Symposium on Business and Industrial Statistics, Piraeus, Greece, 2018 (Invited Talk - Presented by co-author).
  13. T. Paschalis, C. Georgakopoulou, S. Goulas, A. Sachlas and S. Bersimis. “Composite quality indicators for assessing healthcare provision“. International Symposium on Business and Industrial Statistics 2018, Piraeus, Greece, 2018 (Invited Talk - Presented by co-author).
  14. C. Georgakopoulou, T. Paschalis, S. Goulas, S. Bersimis, A. Sachlas and V. Plagiannakos. “Assessing the quality of health services using composite indicators“.  International Symposium on Business and Industrial Statistics 2018, Piraeus, Greece, 2018 (Invited Talk - Presented by co-author).
  15. S. Goulas, T. Paschalis, C. Georgakopoulou, S. Bersimis, A. Sachlas and V. Plagiannakos. “Applications of composite indicators for the longitudinal assessment of the quality of health services“. International Symposium on Business and Industrial Statistics 2018, Piraeus, Greece, 2018 (Invited Talk - Presented by co-author).
  16. S. Tasoulis, T. Paschalis, C. Georgakopoulou, S. Goulas, S. Bersimis, A. Sachlas and V. Plagiannakos. “Machine learning techniques for the analysis of composite quality indicators“. International Symposium on Business and Industrial Statistics, Piraeus, Greece, 2018 (Invited Talk - Presented by co-author).
  17. S. Bersimis, A. Sachlas, and P. Economou“A New Procedure for Public Health Monitoring”, 9th International Workshop in Applied Probability, Budapest, Hungary, 2018 (Invited Talk).
  18. P. Economou, S. Bersimis, and A. Sachlas. “Monitoring the Number and the Spatial Distribution of Disease Events Using Convex Hulls and Control Charting”, 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference, Chania, Greece, 2018 (Invited Talk - Presented by co-author).
  19. S. PsarakisA. Sachlas, and S. Bersimis“Risk-Adjusted Control Charts: A Review”, 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference, Chania, Greece, 2018 (Invited Talk - Presented by co-author).
  20. S. Bersimis, A. Sachlas, and P. Economou“A New Technique for Monitoring Public Health Combining Scan Statistics and Control Charts”, 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference, Chania, Greece, 2018  (Invited Talk).
  21. S. Bersimis“Quality in Health” (moderator), Stu Hunder Conference 2018, Roanoke, USA, 2018 (Invited).
  22. A. Sachlas, P. Economou and S. Bersimis“Monitoring the number of disease events and their distribution using convex hulls”, 17th Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics, Naples, italy, 2017.
  23. A. Sachlas, S. Psarakis and S. Bersimis“A Multivariate Risk-Adjusted EWMA Control Chart”, 17th Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics, Naples, italy, 2017 (Presented by co-author).
  24. A. Sachlas, S. Psarakis and S. Bersimis“Results on Multivariate Risk-Adjusted Survival Time CUSUM and EWMA Control Charts”, 17th conference of ASMDA international society, London, UK, 2017 (Invited Talk - Presented by co-author).
  25. C. Agapitou, S. Bersimis, D. Georgakellos, “CRM Implementation and Performance Model:The case of Greek Companies" Perceptions during the fiscal crisis”, EMAC 46th Annual Conference, Groningen, Holland, 2017, (Presented by co-author).
  26. A. Sachlas, P. Economou and S. Bersimis“A new biosurveillance method based on convex hulls”, 9th EMR-IBS and Italian Region conference, Thessaloniki, Greece, 2017 (Invited Talk - Presented by co-author).
  27. S. Bersimis. “The use of stochastic models in healthcare provision”, ENBIS-2016 Conference, Sheffield, UK, 2016 (Invited Talk).
  28. S. Bersimis. “Performance Monitoring and Competence Assessment in Health Services”, ISBIS-2016 Conference, Barcelona, Spain, 2016 (Invited Talk).
  29. P. Economou and S. Bersimis. "Control charts and differentiation of sampling schemes among Phase I and Phase II", INCPAA-2016 Conference, La Rochelle , France, 2016 (Presented by co-author).
  30. A. Sgora and S. Bersimis. “Health-Care and Public Health Monitoring using MSPC methods”, 1st International Conference on Research in Health Care, Athens, Greece, 2015 (Invited Talk - Presented by co-author)
  31. A. Sachlas and S. Bersimis. “A Bivariate Technique for Monitoring Comparative Phase II Clinical Trials”, 1st International Conference on Research in Health Care, Athens, Greece, 2015 (Invited Talk - Presented by co-author).
  32. A. Sachlas and S. Bersimis. “Multiattribute Comparative Process Monitoring Techniques”, 16th conference of ASMDA international society, Piraeus, Greece, 2015 (Invited Talk - Presented by co-author).
  33. A. Sgora, S. Psarakis and S. Bersimis. “Interpretation of out-of-control signals in multivariate control charts: The neural-network approach”, 16th conference of ASMDA international society, Piraeus, Greece, 2015 (Invited Talk - Presented by co-author).
  34. S. Bersimis and P. Economou. “Control Charts based on Weighted Distributions”, 16th conference of ASMDA international society, Piraeus, Greece, 2015.
  35. A. Sgora, S. Psarakis and S. Bersimis. “Methods for interpreting the out‐of‐control signal of multivariate control chart: A comparison study and a Meta-Method”, The 4th International Symposium on Statistical Process Monitoring, Padua, Italy, 2015 (Invited Talk).
  36. S. Bersimis and A. Sachlas. “Monitoring Multivariate Non-Industrial Processes”, 3rd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA2014), Lisboa, Portugal, 2014 (Invited Talk ).
  37. K. Triantafyllopoulos and S. Bersimis. “Multivariate Control Charts Based on Bayes Factors”, 3rd Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA2014), Lisboa, Portugal, 2014 (Invited Talk - Presented by co-author).
  38. S. Bersimis and P. Castagliola. “Controlling Bivariate Processes using Scan Rules”, 7th International Workshop on Applied Probability (IWAP 2014), Antalya, Turkey, 2014 (Invited Talk).
  39. A. Sachlas and S. Bersimis. “A Technique to Simultaneous Monitor Bivariate Random Variables Defined on Contingency Tables”, 7th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics, Pisa, Italy, 2014 (Presented by co-author).
  40. S. Bersimis and A. Sachlas. “Monitoring Side Effects in Phase II Comparative Clinical Trials”, 7th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics, 2014.
  41. S. Bersimis and A. Sachlas. “Monitoring Bivariate Random Variables Defined on Contingency Tables”, 3rd International Conference on the Interface between Statistics and Engineering, 2014 (Invited Talk).
  42. T. Karvounidis, K. Chimos, M. Bassios, S. Bersimis, C. Douligeris. “UniSuite: An Innovative Integrated Suite for Delivering Synchronous and Asynchronous online Education”, IEEE Global Engineering Education Conference 2013, Berlin, Germany, 2013 (Presented by co-author).
  43. S. Bersimis, T. Papaioannou and A. Sachlas. “Some New Stopping Rules for Multi-Stage Phase II Comparative Clinical Trials Involving Two Dependent Response Variables”, 15th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference, Barcelona, Spain, 2013 (Invited Talk).
  44. S. Bersimis and P. Castagliola. “Monitoring High Quality Bivariate Processes”, 3rd International Symposium on Statistical Process Control, Piraeus, Greece, 2013 (Invited Talk).
  45. S. Bersimis. Advanced Stochastic Models of Multivariate Statistical Process Control for Non-Industrial Processes”, 6th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2013), London, UK, 2013 (Invited Talk).
  46. T. Karvounidis, K. Chimos, S. Bersimis, C. Douligeris. “An Integrated Self-Evaluated Framework for Embedding Web 2.0 Technologies in the Educational Process”, IEEE Global Engineering Education Conference 2012, Marrakesh, Morocco, 2012 (Presented by co-author).
  47. E. Andreadis, A. Tsakanikas, E. Angelopoulos, S. Bersimis, G. Agaliotis and G. Mousoulis, “The Vascular Protective Effect of Aliskiren or Ramipril Based Tratment in Hypertension”, 22nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention in London, 2012 (Presented by co-author).
  48. S. Bersimis. “Multivariate SPC with emphasis on Multi-Attribute Processes”, University of Sheffield Series of Lectures, Sheffield, UK, 2012 (Invited Talk).
  49. A. Sachlas, S. Bersimis and T. Papaioannou. “Stopping Rules for Phase II Clinical Trials Based on Waiting Time Distributions”, 2nd Stochastic Modelling Techniques and Data Analysis International Conference, Crete, Greece, 2012 (Invited Talk - Presented by co-author).
  50. S. Bersimis. “On-Line Air Quality Surveillance”, ISBIS-2012 Conference, Bangkok, Thailand, 2012 (Invited Talk).
  51. S. Bersimis and P.E. Maravelakis. “Process Monitoring of Bivariate Poisson Data”, 2nd International Symposium on Statistical Process Control, Rio, Brazil, 2011 (Invited Talk). 
  52. S. Bersimis and K. Triantafyllopoulos. “On-Line Spatiotemporal Methods of Air Quality Surveillance for Safeguarding Community Health”, ISBIS-2010 Conference, Portoroz (Portorose), Slovenia, 2010 (Invited Talk).
  53. S. Bersimis, M.V. Koutras and P.E. Maravelakis. “A Compound Rule for Monitoring and Controlling High Quality Processes”, 28th European Meeting of Statisticians 2010 Conference, Piraeus, Greece, 2010.
  54. S. Bersimis and P.E. Maravelakis. “Process Monitoring of Bivariate Poisson Data”, 28th European Meeting of Statisticians 2010 Conference, Piraeus, Greece, 2010 (Poster).
  55. S. Bersimis and P.G. Bagos. “The Use of the Joint Distribution of Sums of Success and Failure Runs for Discriminating Membrane Proteins”, 7th International Meeting on computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics, Palermo, Italy, 2010 (Invited Talk).
  56. S. Bersimis. “Models for Controlling Multi-attribute Processes”, 1st International Symposium on Statistical Process Control, Nantes, France, 2009 (Invited Talk).
  57. S. Bersimis. “Multivariate SPC with emphasis in multi-attribute processes”, ISBIS-2009 Conference (Satellite meeting to the ISI 57th Session in Durban), Stellenbosch, Republic of South Africa, 2009 (Invited Talk).
  58. S. Bersimis, M.V. Koutras and G. Papadopoulos. “The Distribution of the Waiting Time until the First Almost Perfect Run’s Occurrence”, 6th International Workshop in Applied Probability, Compiègne, France, 2008. Included in Conference’s Proceedings (Invited Talk).
  59. A. Kallioras, S. Bersimis, and V.P. Plagianakos. “Interpreting Shewhart Type Control Chart Signals Using Pattern Based Rules and Artificial Intelligence Techniques”, 8th Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics, Athens, Greece, 2008 (Presented by co-author).
  60. S. Bersimis and P. Baggos. “Discriminating and Clustering Membrane Proteins Using the Exact Distribution of Various Runs-Based Rules”, 28th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics, Alexandroupolis, Greece, 2007.
  61. A. Sachlas, T. Papaioannou and S. Bersimis. “Controlling Non-Normal Multivariate Processes using Information Theoretic Control Charts”, 8th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, 2007 (Presented by co-author).
  62. PE Maravelakis, S. Bersimis and M.V. Koutras. “A Control Chart for High Quality Processes with a FIR Property Based on the Run Length of Conforming Products”, 7th Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics, Dortmund, Germany, 2007 (Presented by co-author).
  63. N. Sifakis, J. Papatriantafyllou, B. Valotassiou, S. Bersimis, C., Boulas, C. Karageorgiou, P. Georgoulias, C. Zerva. “Correlation of rCBF Abnormalities and Neuropsychiatric Symptoms in Degenerative Dementias”, Annual Congress of the EANM 2007, Copenhagen, Denmark, 2007 (Presented by co-author).
  64. J. Papatriantafillou MD, N. Sifakis MD, V. Valotasiou MD, S. Bersimis, C. Boulas MD, N. Tsinia, P. Zikos MD, T. Visviki, C.E. Karageorgiou MD. “Anatomical regions mediating neuro-psychiatric symptoms in dementia”, 5th International Conference on Frontotemporal Dementia, San Francisco, USA, 2006 (Presented by co-author).
  65. S. Bersimis and M.V. Koutras. “Almost Perfect Runs with Applications in Statistical Process Control”, 6th Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics, Wroclaw, Poland, 2006.
  66. P.E. Maravelakis, S. Bersimis and M.V. Koutras. “Controlling the Quality of Bivariate Processes with Grouped Observations”, 6th Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics, Wroclaw, Poland, 2006 (Presented by co-author).
  67. I. Varlamis and S. Bersimis. “Providing shortcuts to the learning process”, International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, Chania, Greece, 2006 (Presented by co-author).
  68. M.V. Koutras, D.L. Antzoulakos and S. Bersimis. “Bivariate Markov Chain Embeddable Variables of Polynomial Type and Applications”, Conference of ASA, U.S.A., 2005 (Presented by co-author).
  69. S. Bersimis, N. Balakrishnan and M.V. Koutras. “Waiting until the first occurrence of patterns in a bivariate sequence of trinomial trials”, 5th Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics, Newcastle, England, 2005.
  70. A. Rakitzis and S. Bersimis. “Detection of Non-Random Patterns in Shewhart Control Charts: Methods and Applications”, 7th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, 2005 (Presented by co-author).
  71. P.E. Maravelakis, S. Bersimis and M.V. Koutras. “The use of control charts for monitoring multivariate processes with grouped observations”, 7th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, 2005 (Presented by co-author).
  72. S. Bersimis, J. Panaretos and S. Psarakis. “Multivariate Statistical Process Control and the Problem of Interpretation: A Short Overview and Some Applications in Industry”, 7th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, 2005.
  73. S. Bersimis, D.L. Antzoulakos and M.V. Koutras. “Bivariate Markov Chain Embeddable Variables of Polynomial Type”, 2nd International Workshop in Applied Probability, Piraeus, Greece, 2004.
  74. M.V. Koutras, S. Bersimis and D.L. Antzoulakos. “Improving the Performance of the Chi-Square Control Chart Via Runs Rules”, 2nd International Workshop in Applied Probability, Piraeus, Greece, 2004 (Presented by co-author).
  75. D.L. Antzoulakos, S. Bersimis and M.V. Koutras. “Markov Chain Embeddable Variables of Polynomial Type with Applications”, 2nd International Workshop in Applied Probability, Piraeus, Greece, 2004 (Presented by co-author).
  76. T. Chadjipantelis, D. Ghinis and S. Bersimis. “Directed Projects, an Effective Way of the Educational Approach Statistics in School”, 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Education, Athens, Greece, 2003 (Presented by co-author).
  77. M.V. Koutras, S. Bersimis and D.L. Antzoulakos. “On the Distribution of the Total Number of Run Lengths”, 3rd International Conference on Mathematical Methods in Reliability, Trondheim, Norway, 2002 (Presented by co-author).
  78. S. Bersimis and S. Psarakis. “Multivariate Statistical Process Control”, 5th Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications, Athens, Greece, 2001.

   

  Συμμετοχή σε Πανελλήνια Συνέδρια: 

  1. Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Π. Οικονόμου. “Μια νέα τεχνική για την παρακολούθηση της Δημόσιας Υγείας με χρήση διαγραμμάτων ελέγχου και συναρτήσεων σάρωσης“, 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λαμία, 2018.
  2. Σ. Ψαράκης, Α. Σαχλάς, και Σ. Μπερσίμης. “Risk-adjusted διαγράμματα ελέγχου“, 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λαμία, 2018. Παρουσιάστηκε από τον Α. Σαχλά.
  3. Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Π. Οικονόμου. “Παρακολούθηση του Αριθμού και της Χωρικής Κατανομής των Νέων Κρουσμάτων Χρησιμοποιώντας Κατάλληλα Διαγράμματα Ελέγχου και Κυρτά Πολυγωνικά Κέλυφα“, 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λαμία, 2018. Παρουσιάστηκε από τον Π. Οικονόμου.
  4. Θ. Πασχάλης, Χ.Γεωργακοπούλου, Σ.Γούλας, Σ. Μπερσίμης. “Σύνθετοι δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση της παροχής υπηρεσιών υγείας“, 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λαμία, 2018. Παρουσιάστηκε τον Θ. Πασχάλη.
  5. Χ. Γεωργακοπούλου, Θ. Πασχάλης, Σ. Γούλας, Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Β. Πλαγιανάκος. “Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας με χρήση σύνθετων δεικτών“, 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λαμία, 2018. Παρουσιάστηκε από την Χ. Γεωργακοπούλου.
  6. Σ. Γούλας, Θ. Πασχάλης, Χ. Γεωργακοπούλου, Σ.Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Β. Πλαγιανάκος. “Εφαρμογές των σύνθετων δεικτών για την διαχρονική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας“, 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λαμία. Παρουσιάστηκε τον Σ. Γούλα.
  7. Σ. Τασουλής, Θ. Πασχάλης, Χ. Γεωργακοπούλου, Σ. Γούλας, Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς, Β. Πλαγιανάκος: Τεχνικές μηχανικής μάθησης για την ανάλυση σύνθετων δεικτών ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λαμία, 2018. Παρουσιάστηκε από τον Σ. Τασουλή.
  8. Σ. Μπερσίμης. “Εφαρμογές της Επιχειρηματικής Αναλυτικής για τον Έλεγχο των Δαπανών Υγείας“, 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πύλα, Κύπρος, 2017.
  9. Σ. Μπερσίμης, Α. Σαχλάς και R. Sparks. “Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης στις Υπηρεσίες Υγείας“, 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πύλα, Κύπρος, 2017.
  10. Α. Σαχλάς, Σ. Μπερσίμης και S. Chakraborti. “Ένας Ακολουθιακός Έλεγχος για την Αξιολόγηση της Συμφωνίας μεταξύ Βαθμολογητών“, 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Νάουσα, 2016.
  11. A. Sgora, S. Psarakis, S. Bersimis. “Methods for interpreting the out-of-control signal of multivariate control chart: A comparison study” (in English), 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Αθήνα, 2015. Παρουσιάστηκε από την Α. Σγόρα.
  12. A. Sachlas, S. Bersimis. “Simultaneous monitoring of bivariate random variables defined on contingency tables” (in English), 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Αθήνα, 2015. Παρουσιάστηκε από τον Α. Σαχλά.
  13. Α. Σαχλάς, Σ. Μπερσίμης και Τ. Παπαιώαννου. “Επεκτάσεις των Κανόνων Διακοπής για Συγκριτικές Κλινικές Δοκιμές Φάσης II με Χρήση Δύο Μεταβλητών Απόκρισης”, 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Θεσσαλονίκη, 2014. Παρουσιάστηκε από τον Α. Σαχλά. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  14. Μ. Παπαδάκη, Ι. Τσιάουση, Γ. Τρίμη, Σ. Μπερσίμης, Κ. Σουλιώτης, Χ. Λιονής. “Υπολογιζόμενο Κόστος Έρπητα Ζωστήρα στην Ελλάδα και το Δυνητικό Όφελος Εμβολιασμού”, 2014, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας. Παρουσιάστηκε από την Ι. Τσιαούση.
  15. Α. Σαχλάς, Σ. Μπερσίμης και Τ. Παπαϊωάννου. “Κανόνες Διακοπής για Πολυσταδιακές Συγκριτικές Κλινικές Δοκιμές Φάσης II με Χρήση Δύο Μεταβλητών Απόκρισης”, 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πειραιάς, 2013. Παρουσιάστηκε από τον Α. Σαχλά.
  16. Σ. Μπερσίμης. “Μέθοδοι Ελέγχου Πολυμεταβλητών Διεργασιών Υψηλής Απόδοσης ”, 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πειραιάς, 2013.
  17. Θ. Καρβουνίδης, Κ. Χίμος, Σ. Μπερσίμης, Χ. Δουληγέρης. ”Αποτίμηση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης”, CIE2013-Conference on Informatics in Education, Πειραιάς, 2013. Παρουσιάστηκε από τον Θ. Καρβουνίδη.
  18. Α. Σαχλάς, Σ. Μπερσίμης και Τ. Παπαιώαννου. “ Κανόνες Διακοπής για Πολυσταδιακές Κλινικές Δοκιμές Φάσης IIA”, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βόλος, 2012. Παρουσιάστηκε από τον Α. Σαχλά.
  19. Θ. Καρβουνίδης, Κ. Χίμος, Σ. Μπερσίμης, Χ. Δουληγέρης. ”Εφαρμογή Τεχνολογιών Κοινωνικής Δικτύωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Οργάνωση”, CIE2011-Conference on Informatics in Education, Πειραιάς, 2011. Παρουσιάστηκε από τον Θ. Καρβουνίδη.
  20. Σ. Χατζηπαναγιώτου, Ε. Ανδρεάδου, Σ. Μπερσίμης, Κ. Κυριαζή, Α. Τσάτση, Μ. Μιχαλοπούλου, Φ. Μπουφίδου, Χ. Νικολάου. “Αξιολόγηση του προσδιορισμού ολιγοκλωνικών κλασμάτων IgG στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ασθενών με απομυελινωτικές νευρολογικές διαταραχές σε σχέση με τον δείκτη αυτόχθονης παραγωγής IgG κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών (2006-2009)”, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας, Αθήνα, 2010. Παρουσιάστηκε από τον Σ. Χατζηπαναγιώτου.
  21. Σ. Μπερσίμης και Π. Μπάγκος. “Ταξινόμηση Διαμεμβρανικών Πρωτεϊνών με Χρήση της Από Κοινού Κατανομής Τυχαίων Μεταβλητών Σχετικών με Ροές Επιτυχιών”, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Σάμος, 2008.
  22. Δ. Γκίνης, Κ. Κορρές και Σ. Μπερσίμης. “Ανάπτυξη του Στοχαστικού Τρόπου Σκέψης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανίχνευση των Παραγόντων Επιρροής και του Μοντέλου Σύνδεσης”, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Σάμος, 2008. Παρουσιάστηκε από τον Δ. Γκίνη.
  23. Σ. Μπερσίμης. “Μοντέλα Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών Εφαρμοσμένα στην Επιτήρηση της Δημόσιας Υγείας. Στόχοι, Πλεονεκτήματα, Εφαρμογές”, 34ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 2008.
  24. Σ. Μπερσίμης, Π. Μαραβελάκης και Μ. Κούτρας. “Ένα Διάγραμμα Ελέγχου για τον Έλεγχο Διεργασιών Υψηλής Ποιότητας με Ιδιότητες Ταχείας Αρχικής Αντίδρασης”, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Κύπρος, 2007. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  25. Σ. Μπερσίμης, Θ. Ανθοπούλου και Χ. Χαλκιάς. “Ανίχνευση Συστάδων Έντονης Επιχειρηματικότητας των Γυναικών της Υπαίθρου με Χρήση Διδιάστατων Συναρτήσεων Σάρωσης”, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Κύπρος, 2007. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  26. Σ. Μπερσίμης. “Βασικές Αρχές Ιατρικής Στατιστικής”, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, 2007.
  27. Σ. Μπερσίμης και Μ. Κούτρας. “Μελέτη του Χρόνου Αναμονής Μέχρι την Πρώτη Εμφάνιση μιας Σχεδόν Πλήρους Ροής”, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Καστοριά, 2006. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  28. Μ. Κούτρας, Π. Μαραβελάκης και Σ. Μπερσίμης. “Μελέτη του Χρόνου Αναμονής Μέχρι την Πρώτη Εμφάνιση Ενδεχομένων σε μια Ακολουθία Πλειότιμων Δοκιμών με Εφαρμογές στον Έλεγχο Διεργασιών”, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Καστοριά, 2006. Παρουσιάστηκε από τον Μ. Κούτρα. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  29. Σ. Μπερσίμης, Π. Μαραβελάκης και Μ. Κούτρας. “Χρόνοι Αναμονής Μέχρι την Πρώτη Εμφάνιση Σχηματισμών σε μια Διδιάστατη Ακολουθία Τρίτιμων Δοκιμών”, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Ρόδος, 2005. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  30. Σ. Μπερσίμης, Δ. Αντζουλάκος και Μ. Κούτρας. “Διδιαστατες Μεταβλητές Πολυωνυμικού Τύπου Εμφυτεύσιμες σε Μαρκοβιανή Αλυσίδα”, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λευκάδα, 2004. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  31. Ε. Παφίλη, Μ. Παπαδάκης και Σ. Μπερσίμης. “Μελέτη για την Εκπαίδευση και την Επιλογή Επαγγέλματος στο Νομό Κυκλάδων – Μια Πρώτη Περιγραφή της Έρευνας και του Δείγματος”, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λευκάδα, 2004. Παρουσιάστηκε από την Ε. Παφίλη. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  32. Σ. Μπερσίμης, Δ. Αντζουλάκος και Μ. Κούτρας. “Ένα Νέο Πολυμεταβλητό Διάγραμμα Έλεγχου με Χρήση Θεωρίας Ροών Επιτυχιών”, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Καβάλα, 2003. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  33. Π. Μαραβελάκης και Σ. Μπερσίμης. “Ερμηνεία Του Εκτός Ελέγχου Σήματος Ενός Πολυμεταβλητού Διαγράμματος Ελέγχου με Χρήση των Καμπυλών Andrews”, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Καβάλα, 2003. Παρουσιάστηκε από τον Π. Μαραβελάκη. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  34. Σ. Μπερσίμης, Δ. Αντζουλάκος και Μ. Κούτρας. “Η Κατανομή του Συνολικού Μήκους των Ροών Επιτυχιών σε μια Ακολουθία Δίτιμων Δοκιμών”, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Ιωάννινα, 2002. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
  35. Θ. Χατζηπαντελής, Δ. Γκίνης και Σ. Μπερσίμης. “Αξιολόγηση της Εφαρμογής και της Αποτελεσματικότητας των Κατευθυνόμενων Εργασιών για τη Διδασκαλία της Στατιστικής”, 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, Κομοτηνή, 2002. Παρουσιάστηκε από τον Δ. Γκίνη. Συμπεριλήφθη στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

   

  Last Updated: June 2021

 •  

  Συγγραφικό Έργο (Βιβλία στα Ελληνικά):

  1. Εφαρμοσμένη Στατιστική και Στατιστική Μηχανική Μάθηση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2021 (με Α. Σαχλά, Γ. Μπάρτζη και Γ. Παπαδάκη). 
  2. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις Τζιόλα, 2021 (με Α. Σαχλά και Α. Ρακιτζή).
  3. Εισαγωγή στη Στατιστική και στις Πιθανότητες, Εκδόσεις Τζιόλα, 2020 (με Α. Σαχλά).
  4. Εφαρμοσμένη Στατιστική με Έμφαση στις Επιστήμες Υγείας, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016 (με Α. Σαχλά).
  5. Εφαρμοσμένη Στατιστική με Χρήση του IBM Statistics 23: Mε Έμφαση στις Επιστήμες Υγείας, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016 (με Α. Σαχλά).
  6. Μαθηματικά Πλοιάρχων - Μηχανικών (Εκπαιδευτικό Κείμενο ΑΕΝ), Εκδόσεις Ευγενιδίου Ιδρύματος, 2012 (με Κ. Λάττα και Μ. Κούτρα).
  7. Πληροφορική - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εκπαιδευτικό Κείμενο ΑΕΝ), Εκδόσεις Ευγενιδίου Ιδρύματος, 2007 (με Β. Μιχαλακόπουλου, κ.α).
  8. Πληροφορική, Εκδόσεις ΙΔΕΚΕ (Υπουργείου Παιδείας), 2003 (με Β. Μιχαλακόπουλου, κ.α).

   

  Last Updated: June 2021

 •  Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Ανάπτυξη Στατιστικής Μεθοδολογίας:
   • Ανάπτυξη Μοντέλων Επίβλεψης & Ελέγχου Διεργασιών (Statistical Process Monitoring)
   • Ανάπτυξη Μοντέλων Ροών, Σάρωσης & Σχηματισμών (Theory of Runs, Scans and Patterns)
   • Ανάπτυξη Μοντέλων Βιοεπιτήρησης (Biosurveillance)
   • Ανάπτυξη Μοντέλων Παρακολούθησης Κλινικών Δοκιμών (Clinical Trials Monitoring)
   • Ανάπτυξη Μοντέλων Γενετικής & Γονιδιωματικής Ανάλυσης (Models for Genetics & Genomics.
  • Εφαρμοσμένη Αναλυτική στην Βιομηχανία:
   • Αναλυτική Δεδομένων στη Βιομηχανά (Industrial Analytics)
   • Τεχνικές Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης στην Βιομηχανά (Statistical Machine Learning in Production)
   • Στρατηγικός Σχεδιασμός με Αξιοποίηση των Δεδομένων (Data-Driven Strategic Planning)
  • Εφαρμοσμένη Αναλυτική στην Ασφάλιση:
   • Τεχνικές Αναλυτικής των Μεγάλων Δεδομένων στην Ασφάλιση (Insurance - Big Data - Analytics)
   • Τεχνικές Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης στην Ασφάλιση (Statistical Machine Learning in Insurance)
   • Μοντέλα Ανίχνευσης της Ασφαλιστικής Απάτης (Insurance Fraud Detection Using Machine Learning)
   • Στρατηγικός Σχεδιασμός με Αξιοποίηση των Δεδομένων (Data-Driven Strategic Planning)
   • Επιχειρηματική Ευφυία (Bussiness Intelligence)
  • Εφαρμοσμένη Αναλυτική στην Υγεία:
   • Αναλυτική Δεδομένων Υγείας (Health Analytics)
   • Τεχνικές Στατιστικής Μηχανικής Μάθησης στην Ασφάλιση (Statistical Machine Learning in Health)
   • Στρατηγικός Σχεδιασμός με Αξιοποίηση των Δεδομένων (Data-Driven Strategic Planning)
   • Εμπειρικά Μοντέλα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (RWE HTA)

   

  Ερευνητικά Προγράμματα:

  • 2013-2015: Χρηματοδότηση έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (κύριος ερευνητής Πανεπιστήμιο Πειραιά) της ΓΓΕΤ.
  • 2007-2008: Χρηματοδότηση/Υποτροφία έρευνας από το ΙΚΥ στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών 2007-2008 για μεταδιδακτορική έρευνα (κύριος ερευνητής Πανεπιστήμιο Πειραιά).
  • 2006-2007: Χρηματοδότηση έρευνας από το ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια του προγράμματος Πυθαγόρας II του ΕΠΕΑΚ (μέλος ερευνητικής ομάδας Πάντειο Πανεπιστήμιο).
  • 2006-2007: Χρηματοδότηση έρευνας από το ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια του προγράμματος Πυθαγόρας Ι του ΕΠΕΑΚ (μέλος ερευνητικής ομάδας Πανεπιστήμιο Πειραιά).
  • 2002-2005: Χρηματοδότηση διδακτορικής έρευνας (μέλος ερευνητικής ομάδας Πανεπιστήμιο Πειραιά) από το ΥΠΑΝ στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ 2001 της ΓΓΕΤ.

   

  Last Updated: June 2021