Σακκόπουλος Ευάγγελος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Σακκόπουλος Ευάγγελος

  • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 543/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142312
  • E-mail: