Βλάμης Πρόδρομος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Βλάμης Πρόδρομος

 • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
 • Γραφείο: 534/ΚΕΚΤ
 • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142304
 • E-mail:
 • Ο Π. Βλάμης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  Αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1991-1995). Μετεκπαιδεύτηκε πρώτα στο Πανεπιστήμιο York στο Ηνωμένο Βασίλειο και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στα Οικονομικά (1995-96) και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο Cambridge (Emmanuel College) από όπου και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο M.Phil. στα Οικονομικά της Αγοράς Ακινήτων (Land Economy,1999-2000) και Διδακτορικό (Ph.D.) στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση (2000-2004), με τίτλο διατριβής «Ανάλυση Πιστωτικού Κινδύνου Βρετανικών Εταιρειών Ακίνητης Περιουσίας».

  Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως μετα-διδακτορικός ερευνητικός εταίρος (Post-doctoral Research Fellow) στο Πανεπιστήμιο Harvard στις ΗΠΑ (2004-2006), ανώτερος ερευνητικός εταίρος (Senior Research Fellow 2010-2011) & επισκέπτης ερευνητικός εταίρος (Visiting Fellow 2011-2012) στο Ελληνικό Παρατηρητήριο, London School of Economics & Political Science στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως Λέκτορας Χρηματοοικονομικής (2002-2003) στο Πανεπιστήμιο Cambridge (Department of Land Economy, Corpus Christi College), στο Pembroke International Programmes Department (2002-2010) και ως Ερευνητής Βαθμίδας Β' (2007-2018) στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).  

  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, όχι όμως περιοριστικά, στις παρακάτω θεματολογίες: ελληνική κρίση χρέους και αγορά ακινήτων, χρηματοοικονομική ανάλυση πιστωτικού κινδύνου εταιρειών ακίνητης περιουσίας, ελληνική κρίση χρέους και δημοσιονομική πολιτική, αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής.

  Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες του σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά μεταξύ άλλων στις επιστημονικές επιθεωρήσεις Journal of Real Estate Finance and Economics (ABS list 3*)Journal of Policy Modeling (ABS list 2*)Economic Modelling (ABS list 2*)Review of Development Economics (ABS list 2*)Applied Economics (ABS list 2*)Emerging Markets Finance and Trade (ABS list 2*)Journal of Real Estate Literature (ESSEC Business School Paris 2015 list 2*)Journal of Property Investment and Finance (ABS list 1*)Journal of European Real Estate Research (ESSEC Business School Paris 2015 list 1*)Real Estate Issues,  Journal of Economic Asymmetries, International Corporate Rescue, International Journal of Economics, Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, και Panoeconomicus

  Το δημοσιευμένο έργο του αποτελεί μέρος της διδακτέας ύλης σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιευμένη εργασία «The Greek crisis: Causes and implications» έχει συμπεριληφθεί στο διδακτικό υλικό του καθηγητή Charles Wyplosz στο Πανεπιστημίου της Γενεύης (Ελβετία) και Mark Biondich στο Πανεπιστήμιο Carleton (Καναδάς), ενώ η δημοσιευμένη εργασία “Bank Lending, Real Estate Bubbles and Basel II” έχει συμπεριληφθεί στο διδακτικό υλικό μεταπτυχιακού μαθήματος του καθηγητή Pascal Gantenbein στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, (Ελβετία). 

  Σύμφωνα με τις βάσεις επιστημονικών δημοσιεύσεων Google Scholar (h-index 9) και Scopus, υπάρχουν 470 ετεροαναφορές σε άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κύρους, μεταξύ άλλων στο British Journal of Management (ABS list 4*), Journal of Banking and Finance (3 φορές, KEELE list 3*, ABS list 3*), Journal of International Money and Finance (2 φορές, KEELE list 3*, ABS list 3*), Journal of Economic Dynamics and Control (KEELE list 3*, ABS list 3*), European Journal of Industrial Relations (ABS list 3*), Technological Forecasting and Social Change (ABS list 3*), Urban Studies (ABS list 3*), Energy Economics (2 φορές, ABS list 3*), Journal of Small Business Management (ABS list 3*), International Journal of Human Resource Management (ABS list 3*), Expert Systems with Applications (ABS list 3*) και σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων όπως Oxford University Press, John Wiley & Sons,  Palgrave Macmillan, Cornell University Press, Routledge London, University of Michigan Press και Springer International Publishing.

 • Προπτυχιακά Μαθήματα 

  • Χρηματοοικονομική Ι, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, 3ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αγορά Ακινήτων, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,8ο εξάμηνο (επιλογής)
  • Οικονομική I, Tμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας, 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)

   

   

 • Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με το σύστημα των κριτών (με αντίστροφη χρονολογική σειρά)

  1. Saving, investment and capital mobility in EU member countries: a panel data analysis of the Feldstein–Horioka puzzle (co-authored with Anastassios Drakos and Georgios Kouretas), Applied Economics, vol. 50, issue 34-35 (Finance and the real economy), pp. 3798-3811, 2018, (2015 Impact Factor: 0.586), Publisher: Taylor & Francis. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2018 (2*), KEELE list (2*), Scopus, EconLit, EBSCO. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2018.1436150

  2. Are Unleaded Gasoline and Diesel Price Adjustments Symmetric? A Comparison of the four larger EU Retail Fuel Markets (co-authored with S. Karagiannis and Y. Panagopoulos), Economic Modelling, Vol. 48, pp. 281-291, 2016 (Impact factor: 1.481), Publisher: Elsevier, Netherlands.Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2018 (2*), KEELE list (2*), Scopus, EconLit. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999314004234

  3. The Boom and Bust of the Greek Housing Market (Lead article, co-authored with N. Chatzitsolis) Real Εstate Issues, Vol. 39, No. 1, pp. 9-17, 2014, Publisher: Counselors of Real Estate, USA. http://www.cre.org/wp-content/uploads/2016/05/39_1.pdf

  4. The response of bank retail rates to money market rates in BRIC Economies: An Application of the Disaggregated GETS Model (co-authored with S. Karagiannis and  Y. Panagopoulos), Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 50, No 2, pp. 153-168, March-April 2014, (2017 Impact factor: 0.828) Publisher: M. E. Sharpe, USA. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2018 (2*), KEELE list (1*), EconLit, RePEc, Scopus. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/REE1540-496X500209

  5. Greek Fiscal Crisis and Repercussions for the Property Market, Journal of Property Investment and Finance, Vol. 32, No 1, pp. 21-34, 2014, (Impact factor 2017: Scopus CiteScore 0.59) Publisher: Emerald, UK. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2018 (1*), EBSCO, Scopus. http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JPIF-08-2013-0052

  6. Symmetric or Asymmetric Interest Rate Adjustments? Evidence from Southeastern Europe (co-authored with S. Karagiannis and Y. Panagopoulos), Review of Development Economics, Vol. 15, No. 2, pp. 370-385, 2011, (Impact factor 2016: 0.459), Publisher: Wiley-Blackwell, USA. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2018 (2*), KEELE list (2*), EconLit, ISI Journal Citation Reports, Scopus.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9361.2011.00614.x/abstract

  7. Spatial Effects of the Property Sector Investment on Greek Economic Growth   (co-authored with N. Benos and S. Karagiannis), Journal of Property Investment and Finance, Vol. 29, No 3, pp. 233-250, 2011, (Impact factor 2017: Scopus CiteScore 0.594) Publisher: Emerald, UK. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2018 (1*), EBSCO, Scopus. http://www.emeraldinsight.com/toc/jpif/29/3

  8. The Greek Crisis: Causes and Implications (Invited paper, co-authored with G. Kouretas) Panoeconomicus, Vol. 57, Νο. 4, pp. 391-404, 2010 (Impact factor 2017: 0.438). Journal Indexed in: Social Sciences Citation Index (SSCI), EconLit, RePEc. http://panoeconomicus.org/index.php/jorunal/article/view/197

  9.Interest Rate Pass-Through in Europe and the US: Monetary Policy after the Financial Crisis (co-authored with S. Karagiannis and Y. Panagopoulos), Journal of Policy Modeling, Vol. 32, Νο. 3, pp. 323–338, 2010, (Impact factor 2017: 1.237) Publisher: Elsevier, Netherlands. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2018 (2*), KEELE list (2*), EconLit, Scopus.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161893810000165

  10. Bank Lending, Real Estate Bubbles and Basel II (co-authored with Y.Panagopoulos), Journal of Real Estate Literature, Vol. 17, No. 2, pp. 295-310, 2009, Publisher: The Journal is the official publication of the American Real Estate Society, USA. Journal Indexed in: EconLit, ESSEC Business School Paris 2015 (2*), Danish Ministry Journal list 2011 (1*). https://aresjournals.org/doi/abs/10.5555/reli.17.2.r851w1w06h6nl84r

  11. The Greek Construction Sector: An Overview of Recent Developments (co-authored with E. Karousos), Journal of European Real Estate Research, Vol. 1, No. 3, pp. 254-266, 2008, (Impact factor 2017: Scopus CiteScore 0.55) Publisher: Emerald, UK. Journal Indexed in:   EconLit, Scopus, ESSEC Business School Paris 2015 (1*), Australian Business Deans Council Journal Rankings List November 2013 (B), Danish Ministry Journal list 2011 (1*). http://www.emeraldinsight.com/toc/jerer/1/3

  12. Is Central Bank Interest Rate a Policy Tool for Disinflation? Evidence from Developing Economies (co-authored with S. Karagiannis and Y. Panagopoulos), Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol. 1, No 2, pp. 93-105, 2008, Publisher: Nova Science Publishers, USA. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=9813

  13. Default Risk of the UK Real Estate Companies: Is there a Macro-economy Effect? Journal of Economic Asymmetries, Vol. 4, No. 2, pp. 99-117, 2007, (Impact factor 2017: Scopus CiteScore 0.68), Publisher: Elsevier, Netherlands. Journal Indexed in: EconLit. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1703494915303443

  14. The Banking Policy Transmission Mechanism through Interest Rates: The Case of Bulgaria, Greece and France (co-authored  with S. Karagiannis and Y. Panagopoulos), International Journal of Economics, Vol. 1, No. 2, pp. 91-99, 2007, Publisher: Serial Publications, India. Journal Indexed in: EconLit. http://serialsjournals.com/index.php?route=product/product&path=51&product_id=435

  15. Default Risk of Corporate Entities: A critical Assessment, International Corporate Rescue, Vol. 4, Issue 2, pp. 99-105, 2007, Publisher: Chase Cambria in association with University College London, UK. http://www.chasecambria.com/site/journal/icr.php?vol=4&issue=2

  16. An Empirical Estimation of Default Risk of the UK Real Estate Companies, (co-authored with K. Patel), Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 32, No. 1, pp. 21-40, 2006, (Impact factor 2017: 1.136), Publisher: Springer, Netherlands. Journal Indexed in: Academic Journal Guide 2018 (3*), EconLit, Scopus, Australian Business Deans Council Journal Rankings List November 2013 (A), ESSEC Business School Paris 2015 (1*). https://link.springer.com/article/10.1007/s11146-005-5176-x

   

  Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά με το σύστημα των κριτών (με αντίστροφη χρονολογική σειρά) 

  17.      Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις ως Προαπαιτούμενο για την Αξιοποίηση της Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αειχώρος - Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Τεύχος 20, Ιούνιος, σσ.176-198, 2015.

  http://www.aeihoros.gr/article/el/thesmikes-metarruthmiseis-os-proapaitoumeno-gia-tin-aksiopoiisi-tis-periousias-tou-ellinikou-dimosiou-kai-ton-organismon-topikis-autodioikisis

   https://negropontepolitico.blogspot.gr/2016_01_01_archive.html

   

  18.      Κριτική Διερεύνηση των Προσδιοριστικών Παραγόντων που Λαμβάνουν Ρόλο στις Μετατροπές, Συγχωνεύσεις και Απορροφήσεις των Ελληνικών μη-Εισηγμένων Επιχειρήσεων (από κοινού με Α. Χρυσάφης) Οικονομική και Πολιτική Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 29, Ιούλιος-Οκτώβριος, σσ. 299-318, 2013, Εκδότης: Παπαζήσης, Ελλάδα

   

  19.      Στρατηγική Διαχείριση και Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα (από κοινού με Γ. Κωνσταντόπουλο), Οικονομική και

         Πολιτική Επιθεώρηση Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Τεύχος 19, Ιούλιος-Σεπτέμβριος, σσ. 210-225, 2010, Εκδότης: Παπαζήσης, Ελλάδα

   

  20.      H Ελληνική Αγορά Ακινήτων για τους Ενδιαφερόμενους Ξένους Επενδυτές: Προοπτικές και Προβλήματα, (από κοινού με την Κ. Καλφαμανώλη), Επιστημονική Επιθεώρηση   

       Διεθνούς Οικονομίας και Πολιτικής "Αγορά Χωρίς Σύνορα", τεύχος 13, τόμος 3, σσ. 194-211, 2008, Εκδότης: Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων,

       Ελλάδα http://idec.gr/iier/new/tomos%2013/VLAMIS.pdf

   

  Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόμους με το σύστημα των κριτών (με αντίστροφη χρονολογική σειρά) 

   21.      Οικονομική κρίση, η Ελληνική Αγορά Ακινήτων και Πολιτικές Ανάπτυξης,  σσ. 135-162, στην Έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος 2012, «Η Αγορά Ακινήτων στην Πρόσφατη Χρηματοοικονομική Κρίση», Αθήνα.

   http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/2012_AGORA_AKINHTON_II.pdf

   

  22.      Is Central Bank Interest Rate a Policy Tool for Disinflation? Evidence from Developing Economies (από κοινού με τους Σ. Καραγιάννη και Γ. Παναγόπουλο), σσ. 11-23, Κεφ. 2 in Zopounidis (ed.) 2011, «Computational Techniques in Economics and Finance» , Εκδότης: Nova Science Publishers, USA.

    https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=38433&osCsid

   

  Αναδημοσίευση του από Journal of Computational Optimization in Economics and Finance, Vol. 1, No 2, pp. 93-105, 2008.

    https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=9813

   

  23.      Are Retail Oil Price Adjustments Asymmetric? Evidence from Greece and Selected Eurozone Countries (από κοινού με τους Σ. Καραγιάννη και Γ. Παναγόπουλο), σσ. 645-673, στο Balfousias, Hatzipanayiotou and Kanellopoulos (eds.) 2011, «Essays in Economics-Applied Studies on the Greek Economy» 50 Years Anniversary Publication, Συλλογικός Τόμος του Κέντρου Οικονομικού Προγραμματισμού & Ερευνών, Αθήνα.

   http://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/eidikes-ekdoseis/item/266-epeteiakos-tomos-gia-ta-50-xronia-tou-kepe

   

  24.      Οικονομική Μεγέθυνση και ο Κλάδος των Ακινήτων στην Ελλάδα (από κοινού με τους Σ. Καραγιάννη και N. Μπένο), σσ. 473-495, στο Τζαβαλής, 2010, «Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα» εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.

   http://sakkoulas.com/website2012/default.asp?static=32&product_id=21006&category=78

   

  25.      Do Interest Rates Affect Inflation? Evidence from South Eastern European Economies (από κοινού με τους Σ. Καραγιάννη και Γ. Παναγόπουλο), σσ. 71-83, Κεφ. 6, στο Baltas and Brox (eds.) 2009, «The Global Economy in a Changing Environment» North Waterloo Academic Press, Καναδάς.

   

  Δημοσιεύσεις σε Άλλους Συλλογικούς Τόμους (με αντίστροφη χρονολογική σειρά) 

   26.  Η Διείσδυση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια (από κοινού με τον E. Καρούσο), έχει γίνει δεκτό προς δημοσίευση στην Έκδοση του Πανεπιστημίου 

          Μακεδονίας, «Συλλογικός Τόμος προς τιμήν του Καθηγητή Παπαδόπουλου», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

   

  27.  Τάσεις, Προοπτικές και Προβλήματα της Ελληνικής Αγοράς Ακινήτων (από κοινού με την Κ. Καλφαμανώλη), σσ. 61-89 στην Έκδοση του Πανεπιστημίου Πειραιά 2010, «Μελέτες Προς Τιμήν του Αείμνηστου Καθηγητή Π. Λίβα» Πειραιάς.

   http://web.lib.unipi.gr/ipac20/ipac.jsp?session

   

  28.  Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα: Η Πρόσφατη Εμπειρία (από κοινού με τον E. Καρούσο), σσ. 159-182 στην Έκδοση του Πανεπιστημίου Πειραιά 2010, «Μελέτες Προς Τιμήν του Αείμνηστου Καθηγητή Ι. Βαρθολομαίου» Πειραιάς.

   http://web.lib.unipi.gr/ipac20/ipac.jsp?session

   

   

 • Η διάλεξή του στο Πανεπιστήμιο Cambridge με τίτλο «An Introduction to Macroeconomics» βιντεοσκοπήθηκε και συμπεριλήφθηκε σε DVD στο βιβλίο Cambridge Academic English Students Book (Upper Intermediate) εκδόσεως του  Cambridge University Press, 2012 (ISBN: 978-0-521-1652-04). http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/english-academic-purposes/cambridge-academic-english/cambridge-academic-english-b2-upper-intermediate-integrated-skills-course-eap-students-book

  Η διάλεξή του στο Πανεπιστήμιο Cambridge με τίτλο «Economics and the Economy» βιντεοσκοπήθηκε και συμπεριλήφθηκε σε DVD στο βιβλίο Cambridge Academic English Student’s Book (Intermediate) εκδόσεως του Cambridge University Press, 2012 (ISBN:978-0-521-16519-8). http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/english-academic-purposes/cambridge-academic-english/cambridge-academic-english-b1-intermediate-integrated-skills-course-eap-students-book

 • Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020

  Τρίτη 16.00 -17.00

  Τετάρτη 10.00 -11.00