Ιατρείο

Από το Ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Λειτουργεί καθημερινά στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου, γραφείο 003.

Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ιατροτεχνολογικό υλικό (καρδιογράφο, απινιδωτή, οξυγόνο, αναπηρική καρέκλα, φαρμακευτικό υλικό για ενδοφλέβια, ενδομυϊκή ή από του στόματος αγωγή).

Καθημερινά εξυπηρετεί τον πληθυσμό του Πανεπιστημίου Ειδικός Παθολόγος και νοσηλεύτρια, ενώ περιστασιακά το επισκέπτεται και Γυναικολόγος.

Τηλ.: 210 4142166