Αρτίκης Παναγιώτης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Αρτίκης Παναγιώτης

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Γραφείο: 411/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142200
  • E-mail: