Κουρογένης Νικόλαος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Κουρογένης Νικόλαος

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής
  • Γραφείο: 332/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142142
  • E-mail: