Βίρβου Μαρία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Βίρβου Μαρία

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 507/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142269
  • E-mail: