Πολέμης Μιχαήλ

Πρόσθετες Πληροφορίες


 • O Μιχαήλ Πολέμης είναι Επίκουρος Καθηγητής Βιομηχανικής Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέλος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από τον Απρίλιο 2017. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα οικονομικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έλαβε υποτροφίες βαθμολογικής επίδοσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία δέκα έτη απασχολήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αρχικά ως ειδικός επιστήμονας-οικονομολόγος και στη συνέχεια ως Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Τεκμηρίωσης. Προηγουμένως, είχε εργασθεί ως σύμβουλος ανάπτυξης ευρύτερου δημόσιου τομέα στην εταιρεία Temagon (νυν OTE Consulting). Διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία, καθώς επί τέσσερα έτη απασχολήθηκε στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε) αρχικά ως ερευνητικός συνεργάτης και στη συνέχεια ως επικεφαλής τμήματος κλαδικών μελετών της μονάδας βιομηχανικής οργάνωσης. Τα κυριότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη βιομηχανική οργάνωση, την πολιτική ανταγωνισμού, τη ρυθμιστική πολιτική, την εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική και τα οικονομικά της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Διαθέτει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα, καθώς έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Economics Letters, Energy Economics, The Energy Journal, International Business Review, Empirical Economics, Economic Modelling, Journal of Industry, Competition and Trade, Applied Economics, Energy Policy, International Review of Applied Economics καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Παράλληλα, είναι ακαδημαϊκός κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.. Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Προπτυχιακά μαθήματα:

  • Μικροοικονομική I - 3ο εξάμηνο (Υποχρεωτικό)
  • Βιομηχανική Οικονομική Ι (7ο εξάμηνο-Υποχρεωτικό)
  • Μικροοικονομική ΙΙ - 4ο εξάμηνο (Υποχρεωτικό)
  • Βιομηχανική Οικονομική ΙΙ - 8ο εξάμηνο (Επιλογής)
  • Οικονομική του Περιβάλλοντος (6ο εξάμηνο - Επιλογής)
  • Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων - 4ο εξάμηνο (Επιλογής)

  Μεταπτυχιακά μαθήματα:

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών "Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική"

  • Τιμολογιακή Πολιτική και Κοστολόγηση - 2ο εξάμηνο (επιλογής)
  • Επιχειρηματικές Στρατηγικές στην Αγορά Ενέργειας - 2ο εξάμηνο (επιλογής)

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών "Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία", Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

  • Οικονομικά της Ενέργειας - 1οεξάμηνο (υποχρεωτικό)
  • Ανταγωνισμός στις Ενεργειακές Αγορές: Στρατηγικές και Θεσμοί - 2ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)

  Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Δίκαιο και Οικονομία"

  • Το Οικονομικό Σύστημα-Οικονομικά και Δίκαιο της Ρυθμιστικής Πολιτικής του Κράτους - 1ο εξάμηνο (υποχρεωτικό)
  • Οικονομική και Δίκαιο Ενέργειας - 3ο εξάμηνο (επιλογής)
 •  

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ (JOURNALS)

  [J.1] Energy demand and environmental taxes: the case of Greece , Vassilis T. Rapanos and Michael L. Polemis, Energy Policy, vol. 33, 2005, pp. 1781–1788. Elsevier Publications, ISSN:0301-4215, ISI Journal Impact factor 2.696. (2* in ABS list 2015).

  [J.2] The structure of residential energy demand in Greece , Vassilis T. Rapanos and Michael L. Polemis, Energy Policy, vol. 34, 2006, pp. 3137-3143. Elsevier Publications, ISSN:0301-4215 ISI Journal Impact factor 2.696. (2* in ABS list 2015).

  [J.3] Empirical assessment of the determinants of road energy demand in Greece , Michael L. Polemis, Energy Economics, vol.  28, 2006, pp. 385-403. Elsevier Publications ISSN: 0140-9883, ISI Journal Impact factor 2.580. (3* in ABS list 2015).

  [J.4] Assessment of residential energy demand in Greece during the period 1970-2003, Michael Polemis, SPOUDAI-Journal of Economics and Business, 2007, Vol. 57, (3): 103-121.

  [J.5] Modeling industrial energy demand in Greece using cointegration techniques , Michael L. Polemis, Energy Policy, vol. 35, 2007, pp. 4039–4050. Elsevier Publications, ISSN: 0301-4215ISI Journal Impact factor 2.696. (2* in ABS list 2015).   

  [J.6] Stock price performance as an argument for derogation from suspension of concentrations: reality or myth? Panagiotis N. Fotis, Μichael L. Polemis and Nikolaos, E. Zevgolis, Εuropean Competition Law Review, vol. 5, 2009, pp. 216-222. Sweet & Maxwell Publications, ISSN: 0144-3054.

  [J.7] Trends in the European electricity markets: the case of Greece , Irene Fafaliou and Michael L. Polemis, International Journal of Economics and Business Research (IJEBR) Vol. 2, No. 5, 2010, pp. 369-386. Publisher: Inderscience Publications, ISSN: 1756-9850. 

  [J.8] Competitiveness in the coastal ferry boat industry: Evidence from Greek SMEs , Irene Fafaliou and Michael L. Polemis, Global Business & Economics Anthology, 2010, Vol II, Issue 2, pp. 20-32. (ISSN: 1553-1392). Publisher: Business & Economics Society International ISSN: 1553-1392.

  [J.9] Policy measures aiming at reducing CO2 emissions: An analysis of the Greek experience , Michael L. Polemis and Irene Fafaliou, International Journal of Business Policy and Economics, Vol. 3, No. 2, 2010, pp. 249-264. Serials Publications, ISSN: 0973-5801.

  [J.10] Robust event studies for derogation from suspension of concentrations in Greece during the period 1995-2008 , Panagiotis N. Fotis, Michael L. Polemis and Nikolaos E. Zevgolis, Journal of Industry Competition and Trade, Vol. 11, No. 1, 2011, pp 67-89. Springer Publications, ISSN: 1566-1679, ISI Journal Impact factor 0.489 (2* in ABS list 2015). 

  [J.11] The use of economic tools in merger analysis: Lessons from US & EU experience , Panagiotis N. Fotis and Michael L. Polemis, European Competition Journal, 2011, Vol. 7, No.2, pp. 323-347. Hart Publishing, Oxford. 

  [J.12] Competition and price asymmetries in the Greek oil sector: An empirical analysis on gasoline market , Michael L. Polemis, Empirical Economics, 2012, Vol. 43 (2), pp 789-817. Springer Publications, ISSN: 0377-7332, ISI Journal Impact factor 0.628, (2* in ABS list 2015).

  [J.13] Market power in oil industry: the wholesale and retailing case , Irene Fafaliou, Michael L. Polemis, Economics Finance Notes, 2012, Vol. 1, No. 1, pp.1-18. Serials Publications, ISSN: 0973-5801.

  [J.14] The short-run competitive effects of merger enforcement , Panagiotis N. Fotis and Michael L. Polemis, European Competition Journal, 2012, Vol. 8, No.1, pp. 1-28. Hart Publishing, Oxford.                 

  [J.15] Competitiveness of the Euro zone manufacturing: A panel data analysis , Irene Fafaliou and Michael L. Polemis, International Advances in Economic Research, 2013, Volume 19, Issue 1, pp 45-61. Springer Publications. (1* in ABS list 2015).   

  [J.16] Do gasoline prices respond asymmetrically in the euro zone area? Evidence from cointegrated panel data analysis , Michael L. Polemis and Panagiotis N. Fotis, Energy Policy, 2013, Vol. 56, Pages 425-433. Elsevier Publications, ISSN:0301-4215, ISI Journal Impact factor 2.696. (2* in ABS list 2015).                    

  [J.17] What drives investment in the telecommunications sector? Some lessons from the OECD countries , John M. Paleologos and Michael L. Polemis, Economic Modelling, 2013, Vol. 31, pp. 49-57. Elsevier Publications, ISSN: 0264-9993, ISI Journal Impact 0.736, (2* in ABS list 2015).

  [J.18] The Electricity consumption and economic growth nexus: Evidence from Greece , Michael L. Polemis and Athanasios Dagoumas, Energy Policy, 2013, Volume 62, pp 798-808. Elsevier Publications, ISSN:0301-4215, ISI Journal Impact factor 2.696. (2* in ABS list 2015).   

  [J.19] Panel data estimation techniques of mark up ratios ,  Michael L. Polemis, European Research Studies, 2014, Volume XVII, Issue 1, pp. 69-84.

  [J.20] Empirical estimation of market power in Greece , Michael L. Polemis, Applied Economics Letters, 2014, Volume: 21 (11), 747 – 750. Routledge, Taylor and Francis Group (1* in ABS list 2015).                              

  [J.21] Too big to merge? Evidence from the US banking sector , Michael L. Polemis, and John M. Paleologos, Applied Economics Letters, 2014, Volume 21 (11), pp 782 – 785. Routledge, Taylor and Francis Group (1* in ABS list 2015).                        

  [J.22] Did financial crisis alter the level of competition in the EMU banks? Michael L. Polemis, Applied Economics Letters, 2014, Volume 21 (15), pp. 1065-1069. Routledge, Taylor and Francis Group (1* in ABS list 2015).                     

  [J.23] The taxation effect in gasoline price asymmetry nexus: Evidence from both sides of the Atlantic , Michael L. Polemis and Panagiotis N. Fotis. Energy Policy, 2014, Volume 73, pp. 225-233. Elsevier Publications, ISSN:0301-4215, ISI Journal Impact factor 2.696. (2* in ABS list 2015).               

  [J.24] Measuring market power in the Greek manufacturing and services industries , Michael L. Polemis, International Review of Applied Economics, 2014, Volume 28 (6), pp 742-766. (2* in ABS list 2015).  

  [J.25] The competitive conditions in the OECD manufacturing industry , Nicholas Apergis, and Michael L. Polemis, Applied Economics, 2015, Volume 47 (8), 779-797. Routledge, Taylor and Francis Group (2* in ABS list 2015).     

  [J.26] Does monopolistic competition exist in the MENA region? Evidence from the banking sector , Michael L. Polemis, Bulletin of Economic Research, 2015, doi: 10.1111/boer.12046. John Wiley & Sons Ltd, ISI Journal Impact factor 0.333 (2* in ABS list 2015).

  [J.27] Rent seeking oligopolistic behaviour in European gasoline markets , Michael L. Polemis and Panagiotis N. Fotis, Economics Bulletin, 2015, Volume. 35 (1), 827-833. 

  [J.28] Intervalling effect bias and competition policy , Victoria Pekka-Oikonomou, Panagiotis Fotis and Michael Polemis, Journal of Reviews on Global Economics, 2015, 4, 96-107.   

  [J.29] Electricity regulation and FDI spillovers in the OECD: A panel data econometric approach , Michael L. Polemis and Irene Fafaliou, Journal of Economic Asymmetries, 2015, Volume 12 (2), pp 110-123. Elsevier Publications, ISSN: 1703-4949.

  [J.30] New evidence on assessing the level of competition in the European Union banking sector: A panel data approach , Nicholas Apergis, Irene Fafaliou and Michael L. Polemis, International Business Review, 2016, Volume 25 (1), Part B, pp 395-407. Elsevier Publications, ISSN: 1703-4949, ISI Journal Impact factor 1.713 (3* in ABS list 2015).

  [J.31] Does market structure affect labour productivity and wages? Evidence from a smooth coefficient semiparametric panel model , Michael Polemis and Thanasis Stengos, Economics Letters, 2015, Volume 137, 182-186. Elsevier Publications, ISI Journal Impact factor 0.510 (3* in ABS list 2015).           

  [J.32] Measuring the Magnitude of Significant Market Power in the Manufacturing and Services Industries: A cross country approach , Michael L. Polemis and Panagiotis Fotis, Journal of Industry Competition and Trade. (2* in ABS list 2015).       

  [J.33] New evidence on the impact of structural reforms on electricity sector performance , Michael L. Polemis, Energy Policy. Accepted for publication (2* in ABS list 2015).  

  [J.34] An alternative semiparametric approach to the modelling of asymmetric gasoline price adjustment , Michael L. Polemis and Mike G. Tsionas, Energy Economics, 2016,  Volume 56, 384-388. Elsevier Publications. (3* in ABS list 2015).

  [J.35] Competition and efficiency in the MENA banking sector:a non-structural DEA approach , Nickolas Apergis and Michael L. Polemis, Applied Economics, 2016, DOI:10.1080/00036846.2016.1176112. Routledge, Taylor and Francis Group. (2* in ABS list 2015).

  [J.36] Electricity sector performance: A threshold panel analysis, Michael Polemis and Thanasis Stengos, The Energy Journal, International Association of Energy Economics (IAEE), Volume 38(3), 141-158(3* in ABS list 2015).

  [J.37] Unilateral effects of partial acquisitions: Consistent calculation of GUPPI under merger guidelines within the EU, Panagiotis Fotis, Michael Polemis and Konstantinos Eleftheriou, Journal of Industrial and Business Economics, Accepted for publication (1* in ABS list 2015).                 

  [J.38] Does regulation affect market power? Evidence from Greek SMEs, Michael Polemis and Aikaterina Oikonomou, SPOUDAI-Journal of Economics and Business, 2016, Vol. 66, (4): 43-60.

  [J.39] Defining the Role of Competition in the Airport Industry: A Critical Assessment, Michael Polemis and Aikaterina Oikonomou, Journal of Reviews on Global Economics, 2017, Vol. 6, pages 42-57. 

  [J.40] Impact Evaluation of Merger Decisions: Lessons from the Greek Experience, Michael Polemis, European Competition Journal, 2017.

  [J.41] Asymmetric Price Adjustment in the U.S Gasoline Industry: Evidence from Bayesian Threshold Dynamic Panel Data Models, Michael Polemis and Mike Tsionas, International Journal of the Economics of Business, 2017, Vol. 24:1, 91-128.   

  [J.42] To regulate or to deregulate? The role of downstream competition in upstream monopoly vertically linked markets, Michael L. Polemis and Konstantinos Eleftheriou, Bulletin of Economic Research, 2017, DOI: 10.1111/boer.12116 John Wiley & Sons Ltd, ISI Journal Impact factor 0.261. (2* in ABS list 2018).     

  [J.43] An integrated model for assessing electricity retailer’s profitability with demand response, Athanasios Dagoumas and Michael Polemis, Applied Energy, 2017, Vol. 198: 49–64, Elsevier Publications, ISI Journal Impact factor 5.746.

  [J.44] Does financial development affect environmental degradation? Evidence from the OECD countries. George Halkos and Michael Polemis, Business Strategy and the Environment, 2017, Vol 26, Issue 8: 1162–1180 (3* in ABS list 2018).

  [J.45] Capturing the impact of shocks on the electricity sector performance in the OECD, Michael Polemis, Energy Economics, (3* in ABS list 2018), 2017, Vol. 66: 99-107. 

  [J.46] The impact of structural reforms on Telecommunications performance, Christos Agiakloglou and Michael L. Polemis, Journal of Industry, Competition and Trade. (2* in ABS list 2018), Published on line. 

  [J.47] The role of sustainability related strategies on Biofuel industry: Trends, prospects and challenges, Michael Fotiadis and Michael Polemis, Business Strategy and the Environment (3* in ABS list 2018). Published on line.   

  [J.48] Revisiting the Environmental Kuznets Curve: A semi-parametric analysis on the role of market structure on environmental pollution, Michael Polemis, Letters in Spatial and Resource Sciences Published on line.   

  [J.49] On the examination of non-linear relationship between market structure and performance: Evidence from the US manufacturing industry, Chaoyi Chen, Michael Polemis and Thanasis Stengos, Economics Letters (3* in ABS list 2018), 2018, Vol 154, 1-4 (Lead Article).

  [J.50] The impact of economic growth on environmental efficiency of the electricity sector: A hybrid window DEA methodology for the USA, George Halkos and Michael Polemis, Journal of Environmental Management (3* in ABS list 2018), 2018, vol 211, 334-346.   

  [J.51] Tacit collusion or parallel behaviour in oligopolistic markets? The two faces of Janus. Michael Polemis and Aikaterina Oikonomou, European Competition Journal.   

  [J.52] Sustainable development, environmental policy and renewable energy use: A dynamic panel data approach, Panagiotis Fotis and Michael L. Polemis, Sustainable Development

  [J.53] Taming the SO2 and NOx emissions: Evidence from a SUR model for the US. Michael Polemis and Thanasis Stengos, Letters in Spatial and Resource Sciences.   

  [J.54] Asymmetric price adjustments in US gasoline markets: Impacts of spatial dependence on the ‘rockets and feathers’ hypothesis, Konstantinos Eleftheriou, Peter Nijkamp and Michael Polemis. Regional Studies (3* in ABS list 2018).  

  [J.55] A mixed integer linear programming model to regulate the electricity sector, Michael Polemis, Letters in Spatial and Resource Sciences.      


      

   

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

  [J.1] Η πτώση της απόδοσης μιας μετοχής ως επιχείρημα για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού , Παναγιώτης Φώτης, Μιχαήλ Πολέμης και Νικόλαος Ζευγώλης, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, Τεύχος 4, 2009, Έτος 15ο, 435-442. Νομική Βιβλιοθήκη.

   

  ΑΡΘΡΑ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (WORKING PAPER)

  [W.1] Gasoline price asymmetries in the eurozone , Michael L. Polemis and Panagiotis N. Fotis, Social Science Research Network (SSRN) Working Paper Series, posted 27 March 2012.

  [W.2] The gasoline industry in the European Union and the USA , Michael L. Polemis and Panagiotis N. Fotis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 35097, posted 29. November 2011.  

  [W.3] Gasoline price asymmetries in the euro zone , Michael L. Polemis and Panagiotis N. Fotis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 32755, posted 12. August 2011.

  [W.4] Measuring the Magnitude of Significant Market Power in the Manufacturing and Services Industries: A Cross Country Approach , Michael L. Polemis and Panagiotis N. Fotis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 63245, posted 5. February 2015.

  [W.5] Intervalling-Effect Bias and Evidences for Competition Policy , Panagiotis N. Fotis, Pekka, Victoria, Michael L. Polemis Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 63211, posted 24. March 2015.

  [W.6] Upward Pricing Pressure Formulations with Logit Demand and Endogenous Partial Acquisitions Panagiotis, N. Fotis, Michael L. Polemis, and Konstantinos Eleftheriou, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 66049, posted 26. March 2015.

  [W.7] To regulate or to deregulate? The role of downstream competition in upstream monopoly vertically linked markets , Michael L. Polemis, and Konstantinos Eleftheriou, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 68726, posted 9. January 2016.

  [W.8] What determines demand for Telecommunications services? Evidence from the EU countries before and after liberalization , Agiakloglou Christos and Polemis Michael, 26th European Regional ITS Conference, Madrid 2015 127119, International Telecommunications Society (ITS).

  [W.9] Gasoline Price Wars: Spatial Dependence Awakens , Konstantinos Eleftheriou, Michael Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 70037, posted 16 February 2016.

  [W.10] Specialization, matching intensity and income inequality of sellers, Konstantinos Eleftheriou and Michael Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 74579 posted 12 October 2016.

  [W.11] Examining the impact of financial development on the environmental  Kuznets curve hypothesis, George Halkos and Michael Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 75368 posted 1 December 2016.

  [W.12] Does competition prevent industrial pollution? Evidence from a panel threshold model. Michael Polemis and Thanasis Stengos. The Rimini Centre for Economic Analysis WP 17-07.

  [W.13] Does market structure trigger efficiency? Evidence for the USA before and after the financial crisis George Halkos and Michael Polemis. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 84511 posted 9 February 2018.

  [W.14] Estimating risk efficiency in Middle East banking sector before and after the financial crisis. A Metafrontier approach. Olga Colesnic, Konstantinos Kounetas, Michael Polemis. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 84795 posted 24 February 2018.

  [W.15] Electricity supply shocks and economic growth across the US states: Evidence from a time-varying Bayesian panel VAR model, aggregate and disaggregate energy sources, Nicholas Apergis and Michael Polemis. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 84954 posted 5 March 2018.

  [W.16] Sustainable development, environmental policy and renewable energy use: A dynamic panel data approach, Panagiotis Fotis and Michael L. Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 85018 posted 19 February 2018.

  [W.17] Evaluating the liberalization process on Telecommunications services for EU countries, Agiakloglou, Christos and Michael L. Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 85119 posted 28 November 2017.

  [W.18] How effective are remedies in merges cases? A European and national assessment, Michael L. Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 85180 posted 2 January 2018.

  [W.19] A Mixed Integer Linear Programming Model to Regulate the Electricity Sector, Michael L. Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 86282, posted 30 January 2018.

  [W.20] An econometric model to assess the Saudi Arabia crude oil strategy, Dagoumas, A., Perifanis, T., Polemis, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 86282, posted 18 December 2017.

   

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

  [P.1] Testing for the Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Bayesian Nonlinear Panel Cointegration approach, Emmanuel Mamatzakis, Michael Polemis and Mike Tsionas.

  [P.2] Unveiling non-linear effects of foreign direct investment on growth under different credit and labour market regulatory regimes: A semi-parametric approach, Elena Ketteni, Constantina Kottaridi, Michael Polemis and Mike Tsionas.

  [P.3] Does competition prevent industrial pollution? Evidence from a panel threshold model. Michael Polemis and Thanasis Stengos.

  [P.4] An econometric model to assess the Saudi Arabia crude oil strategy. Athanasios Dagoumas, Theodosios Perifanis and Michael Polemis.

  [P.5] Electricity supply shocks and economic growth across the US states: Evidence from a time-varying Bayesian panel VAR model, aggregate and disaggregate energy sources, Nicholas Apergis and Michael Polemis.

  [P.6] The equity implications of e-commerce: A search theoretic approach, Konstantinos Eleftheriou, and Michael Polemis.

  [P.7] Can exchange rate pass-through explain the asymmetric gasoline puzzle? Evidence from a pooled panel threshold analysis of the EU, Chaoyi Chen, Michael Polemis and Thanasis Stengos.

  [P.8] Evaluating the liberalization process on Telecommunications services for EU countries, Christos Agiakloglou and Michael L. Polemis,

  [P.9] How effective are remedies in merger cases? A European and national assessment. Michael Polemis.

  [P.10] The impact of market structure on environmental efficiency in the USA: A quantile approach. George Halkos and Michael Polemis,

  [P.11] Estimating risk efficiency in Middle East banking sector before and after the financial crisis. A Metafrontier approach. Olga Colesnic, Konstantinos Kounetas, Michael Polemis.

  [P.12] On the estimation of total factor productivity: A novel Bayesian non-parametric approach, Mike Tsionas, Michael Polemis.

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

  [C.1] Expost investigation of anticompetitive effects of mergers: Evidence from small stock exchange, Fotis Panagiotis and Michael L. Polemis, CRESSE 5th International Conference on Competition and Regulation, “Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation”, Χανιά, Κρήτη, 2-4 Ιουλίου 2010.  

  [C.2] Are mergers and acquisitions competitive in specific Greek relevant markets? Evidence from small stock exchange,Fotis Panagiotis and Michael L. Polemis, 15th Annual conference on econometric modeling for Africa, The American University in Cairo, Κάιρο, Αίγυπτος, 7-9 Ιουλίου 2010.

  [C.3] Market power in oil industry: the wholesale and retailing case, Irene Fafaliou, Michael L Polemis, 68th International Atlantic Economic Conference, Boston, Massachusetts, 8-11 October 2009.

  [C.4] Competitiveness in the coastal ferry boat industry: evidence from Greek SMEs, Irene Fafaliou and Michael L Polemis, Business and Economics Society International Conferences, Αθήνα, 15-19 Ιουλίου 2010. 

  [C.5] Do gasoline prices respond asymmetrically in the euro zone area? Evidence from cointegrated panel data analysis, Michael L Polemis and Panagiotis N. Fotis “10th Conference on Research on Economic Theory & Econometrics” CRETE Μήλος, 10-14 Ιουλίου 2011.

  [C.6] Measuring the competitiveness of the Euro zone manufacturing: Lessons learned from panel data analysis, Irene Fafaliou and Michael L Polemis, 73rd International Atlantic Economic Conference Istanbul, Turkey 28-31 March 2012. 

  [C.7] Electricity regulation and foreign direct investments: Incentive or obstacle? Michael L. Polemis, 8th National and International Conference of the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS), Thessaloniki, 5-7 July 2012.  

  [C.8] Competitive Conditions in the EU-27 Banking Industry Nicholas Apergis, Irene Fafaliou and Michael L. Polemis, 10th Biennial Pacific Rim Conference, Western Economic Association International, Tokyo, 14-17 March 2013.

  [C.9] Electricity regulation and foreign direct investments in the OECD: A panel data econometric approach. Michael L. Polemis, Irene Fafaliou, The 12th Biennial Athenian Policy Forum Conference, Toronto, Canada, June 13-14, 2014.

  [C.10] Assessing the level of competition in the European Union banking industry: A panel data non-structural approach. Nicholas Apergis, Irene Fafaliou and Michael L. Polemis, CRESSE 9th International Conference on Competition and Regulation, “Advances in the Analysis of Competition Policy and Regulation”, Κέρκυρα, 4-6 Ιουλίου 2014.

  [C.11] Measuring the Magnitude of Significant Market Power in the Manufacturing and Services Industries: A Cross Country Approach, Michael L. Polemis, Panagiotis, N. Fotis, Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, CRETE, Milos, Greece, July 13-17, 2014.    

  [C.12] A sectoral estimation of market power: Evidence from Greece, Michael L. Polemis, Victoria Pekka Oikonomou, European Asian Economics, Finance, Econometrics and Accounting Science Association, Conference Meetings in Penang Island, Malaysia, September 3-6, 2014.

  [C.13] Securities’ systematic risk beta estimates and inferences for competition policy, Panagiotis Fotis and Michael L. Polemis, International Conference on Business and Economics, The Hellenic Open University, 2015.

  [C.14] Electricity sector performance: A threshold panel approach, Michael Polemis and Thanasis Stengos, International Association of Applied Econometrics, Annual Conference on June 25-27, Thessaloniki 2015.

  [C.15] What determines the increasing demand for telecommunications services? Evidence from the eu countries before and after liberalization, Christos Agiakloglou and Michael Polemis, 26th European Regional International Telecommunications Society Conference, Spain 25-27 June 2015.

  [C.16] Upward Pricing Pressure Formulations with Logit Demand and Endogenous Partial Acquisitions, Panagiotis, N. Fotis, Michael L. Polemis, and Konstantinos Eleftheriou Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, CRETE, Chania, Greece, July 12-16, 2015.   

  [C.17] To regulate or to deregulate? The role of downstream competition in upstream monopoly vertically linked markets, Michael L. Polemis, and Konstantinos Eleftheriou XXX Jornadas de Economía Industrial, Alicante, Spain, 3-4 September, 2015.

  [C.18] Gasoline Price Wars: Spatial Dependence Awakens, Konstantinos Eleftheriou and Michael Polemis, 2016 The Society for Economic Measurement, Thessaloniki, Greece, July 6-8, 2016.

  [C.19] Taming the SO2 and NOx emissions: Evidence from a SUR model for the US, Michael L. Polemis and Thanasis Stengos, University of Thessaly, Volos, Greece, November 4-5, 2016.

  [C.20] Specialization, matching intensity and income inequality of sellers, Konstantinos Eleftheriou and Michael L. Polemis. The Society for Economic Measurement, MIT, USA, July 26-28, 2017.

  [C.21] Taming the SO2 and NOx emissions: Evidence from a SUR model for the US, Michael L. Polemis, International Symposium on Environment and Energy Finance Issues, (ISEFI), Paris, France, May 22-23, 2017.

  [C.22] The impact of environmental efficiency on sustainability: A hybrid window DEA approach, George Halkos and Michael L. Polemis, 23rd Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE), Athens, Greece, June 28- July 1, 2017.

  [C.23] Examining the relationship between environment and economic development: An application to the US electricity sector, George Halkos and Michael L. Polemis, 1st International Conference on Energy, Finance and the Macroeconomy (ICEFM), Montpellier Business School, France, November 22- 24, 2017.

  [C.24] Retail gasoline price dynamics: Temporal and country heterogeneity, data structures and measured asymmetries. George Deltas and Michael Polemis. Macroeconomic and Financial Time Series Analysis workshop, Lancaster University, United Kingdom, May 31 – June 1, 2018.

  [C.25] The impact of exchange rate pass-through on the gasoline adjustment pricing mechanism. Chaoyi Chen, Michael Polemis and Thanasis Stengos. Empirical Methods in Energy Economics, 11th International workshop, Milan, Italy, June 14 – 15 June, 2018.

  [C.26] The impact of market deregulation on milk price: A dynamic panel data approach, Panagiotis, N. Fotis, Michael L. Polemis, Conference on Research on Economic Theory and Econometrics, CRETE, Tinos, Greece, July 13-17, 2018.   

   

 • ΒΙΒΛΙΑ/ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ   

  [Μ.1] The competitive structure of gasoline industry: Evidence across the globe, Fotis Panagiotis and Michael Polemis, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2012.

  [B.2] Μικροοικονομική Θεωρία Τόμος Α. Γιάννης Παλαιολόγος και Μιχάλης Πολέμης. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα 2015.

  [B.3] Μικροοικονομική Θεωρία Τόμος Β. Γιάννης Παλαιολόγος και Μιχάλης Πολέμης. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα, 2016. 

  [B.4] Αειφόρος Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Ενέργεια, Σωτήρης Καρκαλάκος και Μιχάλης Πολέμης, Εκδόσεις Τσόρτας, Αθήνα, 2015. 

  [B.5] Σύγχρονα θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων. Ειρήνη Φαφαλιού και Μιχάλης Πολέμης. Εκδόσεις Ευγ. Μπένου , Αθήνα, 2016.

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

  [Ed.1] Εισαγωγή στη Βιομηχανική Οργάνωση. Ε. Φαφαλιού και Μ. Πολέμης. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα. Εκ μέρους του εκδοτικού οίκου MIT Press. Επιστημονική επιμέλεια, πρόλογος στην ελληνική έκδοση και προσαρμογή για την Ελλάδα του βιβλίου του Luis M.B. Cabral, “Introduction to Industrial Organization” (2nd Ed).

                     

  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ / ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ   

  [B.1] Liberalisation of the European Natural Gas MarketMyth or Reality? Evidence from Greece , Irene Fafaliou and Michael L Polemis, Κεφάλαιο δημοσιευμένο στο βιβλίο Research Topics in Agricultural and Applied Economics, Vol. 1, 2009, Bentham Science Publishers Ltd. London, Anthony N. Rezitis (Editor).

  [B.2] Κερδοφόρες συγκεντρώσεις και αιτήσεις άδειας παρέκκλισης: αναλύσεις γεγονότων σε αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1995-2008) , Φώτης Παναγιώτης, Πολέμης Μιχαήλ και Ζευγώλης Νικόλαος, Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Επιμέλεια Καθηγητής Ηλίας Τζαβαλής. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010.

  [B.3] Σύγχρονη περιβαλλοντική οικονομική: Μια κριτική προσέγγιση , Πολέμης Μιχαήλ, Οικονόμου Αικατερίνα, Κεφάλαιο δημοσιευμένο σε τιμητικό τόμο για τον ομότιμο καθηγητή Σωτήριο Καρβούνη. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011.      

  [B.4] Η ζήτηση ενέργειας στο βιομηχανικό τομέα της ελληνικής οικονομίας: Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση , Πολέμης Μιχαήλ, Κεφάλαιο δημοσιευμένο στον τόμο Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική, Επιμέλεια Νικόλαος Φαραντούρης. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012.

  [B.5] Ανταγωνισμός στις σχετικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα: Ουτοπία ή πραγματικότητα; Πολέμης Μιχαήλ, Κεφάλαιο δημοσιευμένο στον τόμο Ενέργεια, Δίκτυα και Υποδομές, Επιμέλεια Νικόλαος Φαραντούρης. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014.

  [B.6] Η οικονομική ανάλυση στην εξέταση συγχωνεύσεων και εξαγορών υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού , Πολέμης Μιχαήλ, Κεφάλαιο υπό δημοσίευση σε τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015.      

  [B.7] Αξιολόγηση των επιδράσεων των συγχωνεύσεων και εξαγορών στο επίπεδο ανταγωνισμού , Ιωάννης Παλαιολόγος και Πολέμης Μιχαήλ, Κεφάλαιο υπό δημοσίευση σε τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015.  

 • Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 

  • Δευτέρα, 12:00-14:00