Φιλιππάκης Μιχαήλ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Φιλιππάκης Μιχαήλ

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 504/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142566
  • E-mail: