Μπούτσικας Μιχαήλ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Μπούτσικας Μιχαήλ

 • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα:

  Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

 • Γραφείο:

  544/ΚΕΚΤ

 • Τηλέφωνο/Fax:

  +30 210 4142143

 • E-mail:

 • Εκπαίδευση-Σπουδές

  • Ph.D. (2000), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών
  • M.Sc. (1998), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών, Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα (Άριστα, 9.42)
  • Diploma (1995), Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών (Άριστα, 8.85)

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Προσεγγίσεις και φράγματα κατανομών
  • Στοχαστικές διατάξεις - Στοχαστική εξάρτηση
  • Θεωρία ροών και στατιστικών συναρτήσεων σάρωσης
  • Θεωρία Αξιοπιστίας
  • Μετρικές πιθανοτήτων
  • Κεντρικά Οριακά Θεωρήματα
  • Θεωρία Ακραίων Τιμών

   Προσωπική Σελίδα 

 • Διδασκαλία

 • [1] Boutsikas M.V. and Koutras M.V. (2000). Reliability Approximation for Markov Chain Imbeddable Systems. Methodology and Computing in Applied Probability 2:4, 393-411

  [2] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2000) A bound for the distribution of the sum of discrete associated or negatively associated random variables. The Annals of Applied Probability 10, 1137-1150.

  [3] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2000) Generalized reliability bounds for coherent structures. Journal of Applied Probability 37, 778-794.

  [4] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2001) Compound Poisson Approximation for sums of dependent random variables. In Probability and Statistical Models with Applications: A volume in honor of Prof. T. Cacoullos (Eds. Ch.A. Charalambides, M.V. Koutras, N. Balakrishnan), 63-86, Chapman and Hall/CRC press.

  [5] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2002) On the number of overflown urns and excess balls in an allocation model with limited urn capacity. Journal of Statistical Planning and Inference 104, 259-286.

  [6] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2002) On a Class of Multiple Failure Mode Systems. Naval Research Logistics 49, 167-185.

  [7] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2002) Modelling claim exceedances over thresholds. Insurance: Mathematics and Economics 30, 67-83.

  [8] Boutsikas M.V. and Vaggelatou, E. (2002) On the distance between convex-ordered random variables. Advances in Applied Probability, 34, 349-374.

  [9] Boutsikas, M.V. and Koutras, M.V. (2003) Bounds for the distribution of two dimensional binary scan statistics. Probability in the Engineering and Informational Sciences 17, 509-525.

  [10] Boutsikas, M.V. (2006) Compound Poisson process approximation for locally dependent real valued random variables via a new coupling inequality. Bernoulli 12, no3, 501-514.

  [11] Boutsikas M.V. and Koutras M.V. (2006) On the asymptotic distribution of the discrete scan statistic. Journal of Applied Probability 43, 1137-1154.

  [12] Antzoulakos D.L. and Boutsikas M.V. (2007) A direct method to obtain the joint distribution of successes, failures and patterns in enumeration problems. Statistics and Probability Letters 77, 32-39.

  [13] Boutsikas M.V., Koutras M.V., and Milienos F.S. (2009) Extreme Value Results for Scan Statistics. Chapter 3 In Scan Statistics: Methods and Applications, Glaz, Pozdnyakov and Wallenstein (Eds.). Birkhäuser

  [14] Boutsikas M.V. and Vaggelatou E. (2010) A new method for obtaining sharp compound Poisson approximation error estimates for sums of locally dependent random variables, Bernoulli 16, 301-330.

  [15] Boutsikas M.V. (2011) Asymptotically optimal Berry-Esseen type bounds for distributions with an absolutely continuous part. Journal of Statistical Planning and Inference 141-3, 1250–1268.

  [16] Boutsikas M.V., Rakitzis A.C. and Antzoulakos D.L (2011) On the relation between the distributions of stopping time and stopped sum via Wald's Identity with applications, arXiv:1008.0116

  [17] Boutsikas M.V., Antzoulakos D.L., Rakitzis A.C. (2014) On the joint distribution of stopping times and stopped sums in multistate exchangeable trials, Journal of Applied Probability 51, 83-491.

  [18] Boutsikas M.V. (2015) Penultimate gamma approximation in the CLT for skewed distributions, ESAIM Probability and Statistics (to appear)

  [19] Boutsikas M.V. and Politis K. (2015) Exit times, overshoot and undershoot for a surplus process in the presence of an upper barrier. Methodology and Computing in Applied Probability (to appear)

  [20] Boutsikas M.V., Rakitzis A.C. and Antzoulakos D.L. (2015) On the number of claims until ruin in a two-barrier renewal risk model with Erlang mixtures. Journal of Computational and Applied Mathematics (to appear).

   

  Αναφορές (citations): Υπάρχουν τουλάχιστον 130 ετεροαναφορές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μονογραφίες στο ερευνητικό μου έργο (οι 15 είναι αναφορές από συνσυγγραφείς). h – index = 8.

  Κριτής - referee (περισσότερα από 20 reports) στα ακόλουθα επιστημονικά περιοδικά :

  - Annals of the Institute of Statistical Mathematics
  - Bernoulli 
  - Communications in Statistics, Computation and Simulation 
  - Communications in Statistics, Theory and Methods

  - Journal of Inequalities and Applications
  Journal of the Royal Statistical SocietySer.A

  - Journal of Statistical Planning and Inference
  - Methodology and Computing in Applied Probability 
  - Statistics and Probability Letters

   

  Reviewer στα Mathematical Reviews (American Mathematical Society) από το 2007, δημοσιεύοντας έως σήμερα 23 ανασκοπήσεις δημοσιευμένων άρθρων.

 • Τρίτη 15.00-16.00, Πέμπτη 16.00-18.00 (Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16)