Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Κωστόπουλος Κωνσταντίνος

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας
  • Γραφείο: 313/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142152
  • E-mail: