Ιωάννης Σ. Τριανταφύλλου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Τριανταφύλλου Ιωάννης

 • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
 • Τμήμα:

  Τμήμα Στατιστικής Και Aσφαλιστικής Eπιστήμης

 • Γραφείο:

  403/ΓΛ126

 • Τηλέφωνο/Fax:

  +30 210 4142728

 • E-mail:

 •  

  Ο Ιωάννης Σ. Τριανταφύλλου είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της Στατιστικής Θεωρίας Αξιοπιστίας και του Μη Παραμετρικού Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας. Περισσότερες από 50 ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνείς επιστημονικούς Συλλογικούς Τόμους με κριτές. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν περισσότερες από 400 αναφορές στο ερευνητικό του έργο, ενώ έχει συγγράψει εκθέσεις αξιολόγησης εργασιών για 34 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Mathematical Engineering and Management Sciences (indexed by Web of Science) και Reviewer στο Mathematical Reviews/MathSciNet (by American Mathematical Society).    

   

   

   

   

 • Ι. Σπουδές/Εκπαίδευση

  2011

         Μεταδιδακτορική Έρευνα, Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στην Ειδίκευση "Πιθανότητες και Στατιστική", Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

         Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας: Μελέτη μονότονων συστημάτων  αξιοπιστίας.

  2009

         Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

         Τίτλος διατριβής: Συμβολή στη μελέτη ιδιοτήτων  γήρανσης συστημάτων αξιοπιστίας και μη παραμετρικών διαγραμμάτων ελέγχου με χρήση της Θεωρίας διατεταγμένων παρατηρήσεων.

  2005

         Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  2002

         Πτυχίο, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

   

  IΙ. Ακαδημαϊκές Θέσεις

  2022-…

  Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Στατιστική», Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  2017-2021

  Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική», Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

  2016-2017

  Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Στατιστική με εφαρμογές στη Βιοϊατρική», Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

  2013-...       

  Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.), Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

  2013-2016       

  Διδάσκων με σύμβαση Π.Δ. 407/80, Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

  Επιστημονικός Συνεργάτης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. 

  2012-2013  

  Διδάσκων με σύμβαση Π.Δ. 407/80, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος.

   Επιστημονικός Συνεργάτης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιώς. 

  2011-2012

  Διδάσκων με σύμβαση Π.Δ. 407/80, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

  Διδάσκων με σύμβαση Π.Δ. 407/80, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος.

  2010-2011

  Διδάσκων με σύμβαση Π.Δ. 407/80, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  Διδάσκων με σύμβαση Π.Δ. 407/80, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

  2009-2010

  Διδάσκων με σύμβαση Π.Δ. 407/80, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  Διδάσκων με σύμβαση Π.Δ. 407/80, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος.

   

  ΙΙΙ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Μη Παραμετρικός Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών 
  • Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας 
  • Θεωρία Διατεταγμένων παρατηρήσεων
  • Μελέτη ιδιοτήτων γήρανσης

   

  ΙV.  Ακαδημαϊκές δραστηριότητες/διακρίσεις

  • Associate Editor in International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences (indexed by Scopus, Web of Science).
  • Guest Editor for the Special Issue “Probability and Statistics in Quality and Reliability Engineering” του περιοδικού Mathematics (indexed by Scopus, Web of Science)
  • Guest Editor  for the Special Issue “Recent Communications in Reliability, Availability, Maintainability & Associated Areas” του περιοδικού Reliability: Theory and Applications (indexed by Scopus)
  • Guest Editor (jointly with Prof M. V. Koutras) for the Edited Book entitled "Distribution-free Methods for Statistical Process Monitoring and Control" (Springer)
  • Guest Editor (jointly with Prof M. Ram) for the Edited Book entitled "Statistical Modeling of Reliability Structures and Industrial Processes(CRC Press by Taylor & Francis Group)
  • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής με θέμα «Η Στατιστική στην Οικονομία και τη Διοίκηση» (ΕΣΙ 2021), Λάρισα, Ελλάδα, Μάιος 2021.
  • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 32ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής με θέμα «Η Επιστήμη της Στατιστικής και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη» (ΕΣΙ 2019), Ιωάννινα, Ελλάδα, Μάιος 2019.
  • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής με θέμα «Η Επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και τη Βιοϊατρική» (ΕΣΙ 2018), Λαμία, Ελλάδα, Μάιος 2018.
  • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 31ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής με θέμα «Η Επιστήμη των Δεδομένων στην Πληροφορική και τη Βιοϊατρική» (ΕΣΙ 2018), Λαμία, Ελλάδα, Μάιος 2018.
  • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου European Meeting of Statisticians (EMS 2010), Piraeus, Greece, August 17-22, 2010.
 •               Συνοπτική παρουσίαση διδακτικού έργου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

  8

  Προπτυχιακά μαθήματα

  20

  Μεταπτυχιακά μαθήματα

  13

  Ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας

  26

  Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών          

  47

  Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

  18

  Βιβλία (διδακτικά συγγράμματα)

  1

   

               Ενδεικτικός κατάλογος προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

  • Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής, Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Βιοστατιστική, Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία συστημάτων, Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Μέθοδοι Προσομοίωσης, Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Στατιστική Ι, Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος.
  • Στατιστική ΙΙ, Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος
  • Ειδικά Θέματα Στατιστικής, Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος.
  • Στατιστική ΙΙΙ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
  • Στατιστική, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
  • Εισαγωγή στη Στατιστική, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, Τ.Ε.Ι Αθήνας.
  • Βιομετρία-Βιοστατιστική, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Τ.Ε.Ι Αθήνας.
  • Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών, Τμημα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι Αθήνας. 
  • Βιοστατιστική, Τμήμα Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
  • Βιομετρία, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
  • Στατιστική και Εφαρμογές Ι, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
  • Στατιστική των Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι Πειραιά.
  • Στατιστική των Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι Αθήνας.
  • Στατιστικές Μέθοδοι, Δ.Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο Ποιότητας, Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας», Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
  • Ποσοτικές Μέθοδοι, Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Τ.Ε.Ι Πειραιά.
  • Πιθανότητες και Στατιστική, Π.Μ.Σ. «Πληροφορική», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 
  • Μαθηματικές Μέθοδοι στην Πληροφορική, Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής», Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 •                                      Συνοπτική παρουσίαση ερευνητικού έργου 

  Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

  37

  Δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους με κριτές

  14

  Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

  22

  Παρουσιάσεις σε Πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια

  18

  Διατριβές

  2

  h-index

  11

  Πλήθος αναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία                                                                                

  >430

  Κριτής σε επιστημονικές εργασίες (πλήθος διαφορετικών διεθνών επιστημονικών περιοδικών)   

  34

  Κριτής σε επιστημονικές εργασίες (πλήθος διαφορετικών διεθνών συλλογικών τόμων)

  3

  Επιμέλεια ερευνητικών βιβλίων/συλλογικών τόμων

  2

  Guest Editor σε ειδικό τεύχος (Special Issue) επιστημονικών περιοδικών

  3

  Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής διδακτορικών διατριβών

  3

  Επιβλέπων διδακτορικών διατριβών

   

                                                  Αναλυτική παρουσίαση ερευνητικού έργου

   

  Ι. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

  J.37 Triantafyllou, I. S. (2021). On the closure of aging classes under the formation of coherent structures, International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, 28(6), 2140002 (10 pages). (indexed by Web of Science, Scopus)                     

  J.36 Triantafyllou, I. S. & Chalikias, M. (2021). On reliability structures with two common failure criteria under age-based maintenance policy, Reliability: Theory & Applications Journal, 64, 27-34. (indexed by Scopus)

  J.35 Triantafyllou, I. S. & Ram, M. (2021). Distribution-free CUSUM-type control charts for monitoring process location and scale: an overview and some results, International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 6(4), 975-1008. (indexed by Web of Science, Scopus)     

  J.34 Chalikias, M., Triantafyllou, I. S., Skordoulis, M., Kallivokas, D. & Lalou, P. (2021). Stocks’ data mathematical modeling using differential equations: the case of healthcare companies in Athens Stock Exchange, Reliability: Theory & Applications Journal, 64, 5-14. (indexed by Scopus)           

  J.33 Triantafyllou, I. S. & Ram, M. (2021). Nonparametric EWMA-type control charts for monitoring process location and scale: an overview and some results, International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 6(3), 708-751. (indexed by Web of Science, Scopus)

  J.32 Triantafyllou, I. S. & Panayiotou, N. (2021).  A new distribution-free monitoring scheme based on ranks, Communication in Statistics: Simulation and Computation, DOI 10.1080/03610918.2020.1804584. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.31 Triantafyllou, I. S. (2021). Reliability study of <n,f,2> systems: a generating function approach, International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 6(1), 44-65. (indexed by Web of Science, Scopus)

  J.30 Yeganeh, A., Shadman, A., Triantafyllou, I. S., Shongwe, S. C. & Abbasi, S. A. (2021). Run rules-based EWMA charts for efficient monitoring of profile parameters, IEEE Access, 9, 38503-38521. (indexed by Web of Science, Scopus)

  J.29 Tyagi, V., Ram, M., Arora, R. & Triantafyllou, I. S. (2021). Copula-based measures of repairable parallel systems with fault coverage, International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 6(1), 322-344. (indexed by Web of Science, Scopus)

  J.28 Triantafyllou, I. S. (2021).  Wilcoxon-type rank sum control charts based on progressively censored reference data, Communication in Statistics-Theory and methods, 50, 311-328. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.27 Triantafyllou, I. S. (2021). On the lifetime and signature of the constrained (k,d) out-of-n:F reliability systems, International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 6(1), 66-78. (indexed by Web of Science, Scopus)

  J.26 Triantafyllou, I. S. (2020). m-consecutive-k-out-of-n: F structures with a single change point, Mathematics, 8, 2203. (indexed by Web of Science, Scopus)        

  J.25 Koutras, M. V. & Triantafyllou, I. S. (2020). Wilcoxon-type rank-sum statistics for selecting the best population: some advances, Applied Stochastic Models in Business & Industry, 36, 696-715. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.24 Triantafyllou, I. S. (2020). On the consecutive k1- and k2-out-of-n reliability systems, Mathematics, 8, 630. (indexed by Web of Science, Scopus)    

  J.23 Triantafyllou, I. S. & Panayiotou, N. (2020). Distribution-free monitoring schemes based on order statistics: a general approach, Journal of Applied Statistics, 47, 2230-2257. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.22 Tsolaki, V., Zarogiannis, S., Zygoulis, P., Kalomenidis, I., Rajesh, J., Makris, D., Daniil, Z., Magkouta, S., Triantafyllou, I. S., Papanikolaou, I., Gourgoulianis, K. I. & Zakynthinos, E. (2020). Malignant mesothelioma cells secrete natriuretic peptides: preliminary data on diagnostic clinical implications, Respirology, 25, 1060-1066. (indexed by Web of Science, Scopus)

  J.21 Triantafyllou, I. S. (2019).  Α new distribution-free control scheme based on order statistics, Journal of Nonparametric Statistics, 31, 1-30. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.20 Triantafyllou, I. S. (2019). Bivariate copulas-based models for communication networks, Journal of Computations & Modelling, 9, 63-74. (indexed by Elektronische Zeitschriftenbibliothek)

  J.19 Triantafyllou, I. S. (2018).  Nonparametric control charts based on order statistics: some advances, Communication in Statistics: Simulation and Computation, 47, 2684-2702. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.18 Koutras, M. V. & Triantafyllou, I. S. (2018).  A general class of nonparametric control charts, Quality and Reliability Engineering International, 34, 427-435. (indexed by Web of Science, Scopus)

  J.17 Triantafyllou, I. S. & Panayiotou, N. (2018). A simulation-study of distribution-free Phase II control charts: advances and applications, Journal of Applied Mathematics and Bioinformatics, 8, 83-97. (indexed by Zentralblatt Math)

  J.16 Koutras, M.V., Triantafyllou, I. S. & Eryilmaz, S. (2016). Stochastic comparisons between lifetimes of reliability systems with exchangeable components, Methodology and Computing in Applied Probability, 18, 1081-1095. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.15 Triantafyllou, I. S. (2016). A Multivariate Statistical Research on Engagement of University Students: A Case Study in Greece, American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5, 94-100. (indexed by Zentralblatt Math)

  J.14 Triantafyllou, I. S. (2016). Off-Line Quality Control in Bioproducts Processing: A Case Study in Greece, Open Journal of Statistics, 6, 229-238. (indexed by Zeitschriftendatenbank)

  J.13 Eryilmaz, S., Koutras, M. V. & Triantafyllou, I. S. (2016). Mixed three-state k-out-of-n systems with components entering at different performance levels, IEEE Transactions on Reliability, 65, 969-972. (indexed by Web of Science, Scopus)

  J.12 Triantafyllou, I. S. (2016). Reliability modeling of multistate systems: advances and applications, Journal of Applied Mathematics and Bioinformatics, 6, 65-79. (indexed by Zentralblatt Math)

  J.11 Triantafyllou, I. S. (2015). Consecutive-type reliability systems: an overview and some applications, Journal of Quality and Reliability Engineering, 2015, Article ID 212303, 20 pages. (indexed by Scopus)

  J.10 Triantafyllou, I. S. (2015). Run and Scan Statistics Models and their applications in transposition systems and networks, Journal of Applied Mathematics and Bioinformatics, 5, 139-154. (indexed by Zentralblatt Math)

  J.9 Triantafyllou, I.S. & Koutras, M.V. (2014). Reliability properties of  systems, IEEE Transactions on Reliability, 63, 357-366. (indexed by Web of Science, Scopus)

  J.8 Triantafyllou, I.S. & Koutras, M.V. (2014). Failure rate and aging properties of generalized beta- and gamma- generated distributions, Communication in Statistics-Theory and methods, 43, 4046-4061. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.7 Triantafyllou, I.S. & Koutras, M.V. (2011). Signature and IFR preservation of 2- within-consecutive-k-out-of-n: F systems and applications, IEEE Transactions on Reliability, 60, 315-322. (indexed by Web of Science, Scopus)

  J.6 Eryilmaz, S., Koutras, M.V. & Triantafyllou, I.S. (2011). Signature based analysis of m-consecutive k-out-of-n: F systems with exchangeable components, Naval Research Logistics, 58, 344-354. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.5 Balakrishnan, N., Triantafyllou, I.S. & Koutras, M.V. (2010). A distribution-free control chart based on order statistics, Communication in Statistics-Theory and methods, 39, 3652-3677. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.4 Balakrishnan, N., Triantafyllou, I.S. & Koutras, M.V. (2009). Nonparametric control charts based on runs and Wilcoxon-type rank-sum statistics, Journal of Statistical Planning and Inference, 139, 3177-3192. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.3 Triantafyllou, I.S. & Koutras, M.V. (2008). On the signature of coherent systems and applications, Probability in the Engineering and Informational Science, 22, 19-35. (indexed by Web of Science, Scopus, Zentralblatt Math)

  J.2 Tsatsaris, A., Iliopoulos, D., Baldoukas, A., Dontas, I., Triantafyllou, D., Berketis, N. & Triantafyllou, I.S. (2006). Effect of experimental stenosis on the vibration of the aortic wall, Vascular Disease Prevention, 3, 11-14. (indexed by Web of Science, Scopus)

  J.1 Tsatsaris, A., Iliopoulos, D., Baldoukas, A., Berketis, N.M., Triantafyllou, I.S. & Triantafyllou D. (2004). A minor experimental stenosis in porcine descending thoratic aorta affects the spectral content of pressure pulse wave, Artificial Organs, 28, 1102-1105. (indexed by Web of Science, Scopus)

   

  ΙΙ. Δημοσιεύσεις σε διεθνείς επιστημονικούς συλλογικούς Τόμους με κριτές 

  BC.14. Triantafyllou, I. S. (2022). On the optimization of the cost rate of coherent reliability structures under replacement policy, In Operations Research: Methods, Techniques, and Advancements (Eds. A. Kumar & M. Ram), CRC Press: Taylor & Francis Group, 23-34.

  BC.13. Karitis, K., Gallos, P., Triantafyllou, I. S. & Plagianakos, V. (2021). Chios hospital information system assessment, In Studies in Health Technology and Informatics (Eds. J. Delgado, A. Benis, P. de Toledo, P. Gallos, M. Giacomini, A. Martinez-Garcia & D. Salvi), IOS Press (Book Series), 287, 158-162.

  BC.12. Triantafyllou, I. S. (2021). On the lifetime of <n,f,k> reliability systems, In Statistical Modeling of Reliability Structures and Industrial Processes (Eds. I. S. Triantafyllou & M. Ram), CRC Press: Taylor & Francis Group, accepted for publication.

  BC.11. Triantafyllou, I. S. & Ram, M. (2021). On the reliability structures with two common failure criteria and a single change point, In Mathematics for Reliability Engineering: Modern Concepts and Applications (Eds. M. Ram & L. Xing), De Gruyter, accepted for publication.

  BC.10. Triantafyllou, I. S. (2021). Signature-based reliability study of r-within-consecutive-k-out-of-n:F systems, In Safety and Reliability Modeling and Its Applications (Eds. H. Pham & M. Ram), Elsevier, Chapter 14, ISBN: 9780128233238.     

  BC.9. Triantafyllou, I. S. (2021). On the bivariate modelling of reliability systems: some advances. In Systems Reliability Engineering: Modeling and Performance Improvement (Eds. A. Kumar & M. Ram), De Gruyter, 43-60, DOI: 10.1515/9783110617375-003.  

  BC.8. Triantafyllou, I. S. (2020). Simulation-based comparative analysis of nonparametric control charts with runs-rules, In Control Charts (Ed. P. A. R. Pereira), InTechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.91040.

  BC.7. Triantafyllou, I. S. & Panayiotou, N. (2020). Distribution-free Phase II control charts based on order statistics with runs-rules. In Distribution-free Methods for Statistical Process Monitoring and Control (Eds. M. V. Koutras & I. S. Triantafyllou), Springer, 219-241.

  BC.6. Koutras, M. V. & Triantafyllou, I. S. (2020). Recent advances on univariate Shewhart type distribution free control charts. In Distribution-free Methods for Statistical Process Monitoring and Control (Eds. M. V. Koutras & I. S. Triantafyllou), Springer, 1-56.

  BC.5. Triantafyllou, I. S. (2018). Bivariate copulas-based models for communication networks, In Cryptography, Cyber-Security and Information Warfare (Ed. N. Daras), Nova Publishers.

  BC.4. Triantafyllou, I. S. (2018). A new distribution-free reliability monitoring scheme: advances and applications in Engineering. In Modeling and Simulation Based Analysis in Reliability Engineering (Ed. M. Ram), CRC Press: Taylor & Francis Group, 199-213.

  BC.3 Triantafyllou, I. S. (2015). Reliability study of military operations: methods and applications. In Military Logistics: Research advances & future trends (Eds. V. Zeimpekis et al.), Operations Research and Computer Science Interfaces Series, 56, Springer­, ­159-170.

  BC.2 Koutras, M.V. & Triantafyllou, I. S. (2014). Reliability analysis of coherent systems with exchangeable components", In Applications of Mathematics and Informatics in Science and Engineering  (Editor I. Daras), Optimization and its Applications Series, 91, Springer, 321-332.

  BC.1 Triantafyllou, I. S. & Koutras, M.V. (2008). On the signature of coherent systems and applications for consecutive k-out-of-n : F systems. In Advances in Mathematical Modeling Reliability (Eds. T. Bedford et al.), IOS Press, 119-128.

   

  ΙΙI. Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά Συνέδρια με κριτές 

  IC.22 Triantafyllou, I. S. (2021). On the Importance Measures of consecutive-type reliability systems: some advances, 5th International Conference on Mathematical Techniques in Engineering Applications (ICMTEA 2021), India.

  IC.21 Triantafyllou, I. S. (2020). On the closure of aging classes under the formation of coherent structures, 4th International Conference on Mathematical Techniques in Engineering Applications (ICMTEA 2020), India.

  IC.20 Kostikidis, G., Gallos, P., Triantafyllou, I. S. & Plagianakos, V. (2020). Citizens’ Opinions About a Digital Health Insurance Record, EFMI STC 2020, e-conference.

  IC.19 Koutras, M. V. & Triantafyllou, I. S. (2018). Wilcoxon-type rank-sum statistics for selecting the best population: some advances, International Symposium on Business and Industrial Statistics (ISBIS 2018), Piraeus.

  IC.18 Koutras, M. V. & Triantafyllou, I. S. (2018). Compound sooner waiting time problems in multistate trials, 5th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA 2018), Chania.

  IC.17 Triantafyllou, I. S. & Panayiotou, N. (2017). A simulation study of distribution-free Phase II control charts: advances and applications, 4th International Conference on Operational Planning, Technological Innovations and Mathematical Applications, Athens.

  IC.16 Triantafyllou, I. S. & Koutras, M. V. (2017). Compound scan statistics based on phase-type distributions: advances and applications, 4th International Conference on Operational Planning, Technological Innovations and Mathematical Applications, Athens.

  IC.15 Triantafyllou, I. S. & Koutras, M. V. (2016). A modified Wilcoxon-type rank-sum control chart, 12th International Conference on Ordered Statistical Data, Piraeus.

  IC.14 Triantafyllou, I. S. (2016). Bivariate copulas-based models for communication networks, 3rd International Conference on Cryptography, Cyber Security and Information Warfare, Athens.

  IC.13 Triantafyllou, I. S. & Koutras, M. V. (2015). Reliability modeling of multistate systems: advances and applications, 3rd International Conference on Technology Trends and Scientific Applications in Artillery and other Military Science, Nea Peramos.

  IC.12 Triantafyllou, I. S., Koutras, M. V. & Eryilmaz, S. (2015). Three-state systems composed of mixed components, 16th Conference of ASMDA Society, Piraeus.

  IC.11 Triantafyllou, I. S., Koutras, M. V. & Eryilmaz, S. (2014). Stochastic comparisons between reliability systems with exchangeable components, 7th International Workshop on Applied Probability, Antalya.

  IC.10 Triantafyllou, I. S. & Koutras, M. V. (2014). Run and Scan Statistics models and their applications in transposition systems and networks, 2nd International Conference on Cryptography, Network Security and Applications in the Armed Forces, Athens.

  IC.9 Triantafyllou, I. S. (2013). A quantitative study on measuring customer  satisfaction in Greek banking industry, 3rd International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, Athens.

  IC.8 Triantafyllou, I. S. & Koutras, M. V. (2013). Signature based analysis of combined k-out-of-n and consecutive k C-out-of-n systems, 2nd International Conference on Applications of Mathematics and  Informatics in Military Sciences, Athens.

  IC.7 Triantafyllou, I. S. & Koutras, M. V. (2013). On the Wilcoxon-type rank sum control charts: extensions and application, 3rd International Symposium on Statistical Process Control, Piraeus.

  IC.6 Triantafyllou, I. S. & Koutras, M. V. (2010). Reliability properties of m-consecutive k-out-of-n: F systems with exchangeable components, 28th European Meeting of Statisticians, Piraeus.

  IC.5 Triantafyllou, I. S. & Koutras, M. V. (2009). On the signature of coherent systems, 27th European Meeting of Statisticians, France.

  IC.4 Koutras, M. V., Balakrishnan, N. & Triantafyllou, I. S. (2009). Nonparametric control charts based on run statistics, Annual Meeting of Statistical Society of Canada, Vancouver.

  IC.3 Balakrishnan, N., Triantafyllou, I. S. & Koutras, M. V. (2008). A nonparametric control chart based on Wilcoxon rank-sum statistic, 8th Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics, Athens.

  IC.2 Balakrishnan, N., Triantafyllou, I. S. & Koutras, M. V. (2008). A new control chart based on order statistics, 3rd International Workshop in Applied Probability, France.

  IC.1 Triantafyllou, I. S. & Koutras, M. V. (2008). On the signature of coherent systems and applications for consecutive k-out-of-n: F systems, 5th International Conference on Mathematical Methods in Reliability, UK.

   

  ΙV. Ανακοινώσεις σε Πανελλήνια επιστημονικά Συνέδρια με κριτές 

  ΠΣ.18 Τριανταφύλλου, Ι. Σ. & Κούτρας, Μ. Β. (2022). Compound sooner waiting time problems in multistate trials, 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.

  ΠΣ.17 Τριανταφύλλου, Ι. Σ. (2021). Μη παραμετρικό διάγραμμα ελέγχου προηγήσεων με προοδευτικά επικαιροποιημένο δείγμα Φάσης Ι για μοντέλο αλλαγής σημείου, 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής.

  ΠΣ.16 Τριανταφύλλου, Ι. Σ. (2018). Ελεύθερα κατανομής διαγράμματα ελέγχου Φάσης ΙΙ με χρήση διατεταγμένων παρατηρήσεων, 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λαμία.

  ΠΣ.15 Τριανταφύλλου, Ι. Σ., Ρούνη, Π. (2018). Μελέτη μονότονων συστημάτων αξιοπιστίας με χρήση Μεθόδων Προσομοίωσης, 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λαμία.

  ΠΣ.14 Τριανταφύλλου, Ι. Σ., Παναγιώτου, N. (2018). Μελέτη μη παραμετρικών διαγραμμάτων ελέγχου με χρήση Μεθόδων Προσομοίωσης, 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Λαμία.

  ΠΣ.13 Καραγιάννη, Β., Μπαμπάτσικου, Φ., Τριανταφύλλου, Ι. Σ., Μπριτζάκη, Α., Τρυφωνίδης, Α., Δαβιδέλης, Α., Καλιμάνη, Ι., Χαλκιάς, Α. & Κουτής, Χ. (2013).  Διατροφικές συνήθειες αγροτών-μεταναστών στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, Αθήνα.

  ΠΣ.12 Μπαμπάτσικου, Φ., Καραγιάννη, Β. Τριανταφύλλου, Ι. Σ., Μπριτζάκη, Α., Τρυφωνίδης, Α., Δαβιδέλης, Α., Καλιμάνη, Ι. & Κουτής, Χ. (2013). Συνθήκες Υγιεινής & Ασφάλειας αγροτών της περιοχής των Μεγάρων Αττικής, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα.

  ΠΣ.11 Τριανταφύλλου, Ι. Σ. (2013). Συστήματα συνεχόμενα k-από-τα-n : F και γενικεύσεις τους: μία ανασκόπηση των πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων, 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πειραιάς.

  ΠΣ.10 Τριανταφύλλου, Ι. Σ. (2013). Διαγράμματα ελέγχου Φάσης ΙΙ με χρήση βαθμολογικών συναρτήσεων τύπου Wilcoxon: γενικεύσεις και εφαρμογές, 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πειραιάς.

  ΠΣ.9 Τριανταφύλλου, Ι. Σ. & Κούτρας, Μ. Β. (2012). Το σύστημα , 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βόλος.

  ΠΣ.8 Τριανταφύλλου, Ι. Σ. & Κούτρας, Μ. Β. (2012). Ρυθμός αποτυχίας και ιδιότητες γήρανσης δύο γενικευμένων οικογενειών κατανομών, 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βόλος.

  ΠΣ.7 Τριανταφύλλου, Ι. Σ. & Κούτρας, Μ. Β. (2011). Μελέτη ιδιοτήτων μιας γενικής κλάσης τυχαίων μεταβλητών που σχετίζονται με κατανομές διατεταγμένων παρατηρήσεων, 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Πάτρα.

  ΠΣ.6 Τριανταφύλλου, Ι. Σ. & Κούτρας, Μ. Β. (2010). Διατήρηση ιδιοτήτων γήρανσης κατά το σχηματισμό μονότονων συστημάτων, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βέροια.

  ΠΣ.5 Τριανταφύλλου, Ι. Σ., Κούτρας, Μ. Β. & Balakrishnan, N. (2010). Μη παραμετρικά διαγράμματα ελέγχου με χρήση βαθμολογικών συναρτήσεων: Εφαρμογές στην κοινωνική έρευνα, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Βέροια.

  ΠΣ.4 Τριανταφύλλου, Ι. Σ. & Κούτρας, Μ. Β. (2009). Το σύστημα m-συνεχόμενο-k-από-τα-n : F , 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Χανιά.

  ΠΣ.3 Τριανταφύλλου, Ι. Σ., Κούτρας, Μ. Β. & Balakrishnan, N. (2008). Μη παραμετρικά διαγράμματα ελέγχου με χρήση ροών, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Σάμος.

  ΠΣ.2 Κούτρας, Μ. Β., Τριανταφύλλου, Ι. Σ. & Balakrishnan, N. (2007). Ένα μη παραμετρικό διάγραμμα ελέγχου με χρήση διατεταγμένων παρατηρήσεων, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Κύπρος.

  ΠΣ.1 Τριανταφύλλου, Ι. Σ. & Κούτρας, Μ. Β. (2005). Η υπογραφή ενός μονότονου συστήματος, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής, Ρόδος.

   

  V. Κριτής σε άρθρα διεθνών επιστημονικών περιοδικών

  1. Mathematical Reviews (American Mathematical Society)
  2. Journal of Multivariate Analysis (εκδοτικός οίκος Elsevier)
  3. Naval Research Logistics (εκδοτικός οίκος Wiley)
  4. Journal of Statistical Planning and Inference (εκδοτικός οίκος Elsevier)
  5. Applied Probability Journals (Cambridge University Press)
  6. Journal of Computational and Applied Mathematics (εκδοτικός οίκος Elsevier)
  7. Methodology and Computing in Applied Probability (εκδοτικός οίκος Springer)
  8. Applied Stochastic Models in Businesses and Industry (εκδοτικός οίκος Wiley)
  9. Communication in Statistics: Simulation and Computation (εκδοτικός οίκος Taylor & Francis)
  10. Applied Mathematical Modelling (εκδοτικός οίκος Elsevier)
  11. Reliability Engineering and System Safety  (εκδοτικός οίκος Elsevier)
  12. Statistics in Medicine (εκδοτικός οίκος Taylor & Francis)
  13. Quality Technology & Quantitative Management (εκδοτικός οίκος Taylor & Francis)
  14. IEEE Transactions on Reliability (εκδοτικός οίκος IEEE)
  15. Quality & Reliability Engineering International (εκδοτικός οίκος Wiley)
  16. Computers and Industrial Engineering (εκδοτικός οίκος Elsevier)
  17. Statistical Analysis and Data Mining (εκδοτικός οίκος Wiley)
  18. Mathematics, (εκδοτικός οίκος MDPI)
  19. International Journal of Systems Assurance Engineering and Management (εκδοτικός οίκος Springer)
  20. The Arabian Journal for Science and Engineering (εκδοτικός οίκος Springer)
  21. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science (εκδοτικός οίκος Springer)
  22. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (εκδοτικός οίκος Springer)
  23. International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences  
  24. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics (εκδοτικός οίκος IEEE)
  25. International Journal of Quality and Reliability Management (εκδοτικός οίκος Emerald)
  26.  Symmetry, (εκδοτικός οίκος MDPI)
  27.  Operations Research and Decisions
  28. Applied Sciences, (εκδοτικός οίκος MDPI)
  29. PLOS ONE (εκδοτικός οίκος Public Library of Science)
  30. ISTATISTIK, Journal of Turkish Statistical Association
  31. Journal of Applied Probability and Statistics (εκδοτικός οίκος Dixie W  Publishing Corporation)
  32. IEEE Access (εκδοτικός οίκος IEEE)
  33. Plants (εκδοτικός οίκος MDPI)
  34. International Journal of Systems Science and Applied Mathematics (εκδοτικός οίκος SciencePG)

   

  VI. Ερευνητικές εργασίας υπό κρίση / προετοιμασία

  P.5. Mukherjee, A. & Triantafyllou, I. S. (2021). An Assessment of the Effect of Sequentially Updating Phase-I Sample in the Distribution-free Shewhart-type Precedence Scheme, submitted.     

  P.4. Lalou, P. & Triantafyllou, I. S. (2021). Complex potentials and integral equations for thermoelasticity problem of orthotropic cracked plate, submitted.   

  P.3 Triantafyllou, I. S. (2021). On the combined m-consecutive-k-out-of-n: F & consecutive kc-out-of-n: F reliability system: some advances, submitted.  

  P.2. Koutras, M.V. & Triantafyllou, I. S. (2021). Compound sooner waiting time problems in multistate trials, under preparation

  P.1. Drakopoulos, V. & Triantafyllou, I. S. (2021). Nonparametric Statistical Process Control based on fractals: a new perspective, under preparation.

  • Γεωργιακώδης, Φώτης και Τριανταφύλλου Ιωάννης (2011). Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα. 
 • Τετάρτη: 09.00 - 10.00 

  Πέμπτη: 12.00 - 14.00