Μαγκλογιάννης Ηλίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Μαγκλογιάννης Ηλίας

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 502/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142517
  • E-mail: