Τσιχριντζής Γεώργιος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Τσιχριντζής Γεώργιος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 506/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142322
  • E-mail: