Δρίβας Κυριάκος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Δρίβας Κυριάκος

  • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  • Γραφείο: 526/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142287
  • E-mail: