Πολέμη Δέσποινα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Πολέμη Δέσποινα

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 502/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142270
  • E-mail: