Κυριαζής Δημοσθένης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Κυριαζής Δημοσθένης

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: Γρηγορίου Λαμπράκη 126, Γραφείο 604
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 414 2150
  • E-mail: