Δουληγέρης Χρήστος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Δουληγέρης Χρήστος

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής
  • Γραφείο: 302/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142137
  • E-mail: