Ασδεράκη Φωτεινή

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Ασδεράκη Φωτεινή

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Διεθνών Και Ευρωπαικών Σπουδών
  • Γραφείο: 304/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142652
  • E-mail: