Αργυρού Μιχαήλ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Αργυρού Μιχαήλ

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  • Γραφείο: 525/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 414 2000
  • E-mail: