Παντουβάκης Άγγελος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Παντουβάκης Άγγελος

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
  • Γραφείο: 606/ΓΛ21
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142537
  • E-mail: