Ανθρωπέλος Μιχαήλ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Ανθρωπέλος Μιχαήλ

  • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής
  • Γραφείο: 701/ΓΛ126
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142551
  • E-mail: