Αλεξίου Αγγελική

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Αλεξίου Αγγελική

  • Ιδιότητα: Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
  • Γραφείο: 303/ΑΝΔΡ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142761
  • E-mail: