Καραδημητροπούλου Αικατερίνη-Ευφραιμία

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Καραδημητροπούλου Αικατερίνη-Ευφραιμία

  • Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
  • Γραφείο: -
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 414 2000
  • E-mail: