Φλάμος Αλέξανδρος

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ονοματεπώνυμο:

    Φλάμος Αλέξανδρος

  • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τμήμα: Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας
  • Γραφείο: 312/ΚΕΚΤ
  • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142460
  • E-mail: