Συμβούλιο Διοίκησης

Συμβούλιο Διοίκησης

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Σφακιανάκης Μιχαήλ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και ...

user-icon

Χονδροκούκης Γρηγόριος

Καθηγητής

Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, Εσωτερικό Μέλος.

user-icon

Κουρογένης Νικόλαος

Καθηγητής

Καθηγητής του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής ...

user-icon

Φιλιππάκης Μιχαήλ

Καθηγητής

Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εσωτερικό Μέλος.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Σφακιανάκης Μιχαήλ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και ...

user-icon

Χονδροκούκης Γρηγόριος

Καθηγητής

Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, Εσωτερικό Μέλος.

user-icon

Κουρογένης Νικόλαος

Καθηγητής

Καθηγητής του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής ...

user-icon

Φιλιππάκης Μιχαήλ

Καθηγητής

Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εσωτερικό Μέλος.

user-icon

Χλέτσος Μιχαήλ

Καθηγητής

Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Εσωτερικό Μέλος.

user-icon

Τσιχριντζής Γεώργιος

Καθηγητής

Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εσωτερικό Μέλος.

user-icon

Δελένδας Νικόλαος

Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων

Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων Eurolife FFH, Εξωτερικό Μέλος.

user-icon

Δονάτος Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής

Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εξωτερικό Μέλος.

user-icon

Χλέτσος Μιχαήλ

Καθηγητής

Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Εσωτερικό Μέλος.

user-icon

Τσιχριντζής Γεώργιος

Καθηγητής

Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εσωτερικό Μέλος.

user-icon

Δελένδας Νικόλαος

Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων

Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων Eurolife FFH, Εξωτερικό Μέλος.

user-icon

Δονάτος Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής

Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εξωτερικό Μέλος.

user-icon

Μαθιός Δημήτριος

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιομηχανίας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ AE και Πρόεδρος του ...

user-icon

Μάλλιαρης Αναστάσιος

Sr. Professor

Walter F. Mullady Sr. Professor of Economics and Finance Chair, Department of Economics Quinlan School of Business Loyola ...

user-icon

Πανταλάκης Θεόδωρος

Πρόεδρος

Πρόεδρος της Απολλώνιος Κύκλος Α.Ε., Εξωτερικό Μέλος.

user-icon

Μαρία Μαρούλη

Γραμματέας Συμβουλίου Διοίκησης

user-icon

Μαθιός Δημήτριος

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιομηχανίας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ AE και Πρόεδρος του ...

user-icon

Μάλλιαρης Αναστάσιος

Sr. Professor

Walter F. Mullady Sr. Professor of Economics and Finance Chair, Department of Economics Quinlan School of Business Loyola ...

user-icon

Πανταλάκης Θεόδωρος

Πρόεδρος

Πρόεδρος της Απολλώνιος Κύκλος Α.Ε., Εξωτερικό Μέλος.

user-icon

Μαρία Μαρούλη

Γραμματέας Συμβουλίου Διοίκησης

Αντιπρυτάνεις

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Κυριαζής Δημοσθένης

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΣΟΦΙΑΝΙΠΟΥΛΟΥ

Σοφιανοπούλου Στυλιανή

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγήτρια του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Σπυρίδων Ρουκανάς

Ρουκανάς Σπυρίδων

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων ...

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών ...

Βερροπουλου

Βερροπούλου Γεωργία

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Καθηγήτρια του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Κυριαζής Δημοσθένης

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΣΟΦΙΑΝΙΠΟΥΛΟΥ

Σοφιανοπούλου Στυλιανή

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγήτρια του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Σπυρίδων Ρουκανάς

Ρουκανάς Σπυρίδων

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Σπουδών

Βερροπουλου

Βερροπούλου Γεωργία

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Καθηγήτρια του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης και Συγκλήτου

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Μαρούλη Μαρία Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης και Συγκλήτου ΤΕ Διοικ.-Λογ. +30 210 4142192 416/ΚΕΚΤ mmar@unipi.gr
Βελκοπούλου Αικατερίνη Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης και Συγκλήτου ΠΕ Διοικ.-Οικ. +30 210 4142439 416/ΚΕΚΤ kvelko@unipi.gr