Σύγκλητος

Σύγκλητος

Μέλη Συγκλήτου Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Πρύτανης

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Σφακιανάκης Μιχαήλ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Εσωτερικό Μέλος.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Σφακιανάκης Μιχαήλ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Εσωτερικό Μέλος.

Αντιπρυτάνεις

Kyriazis Dimosthenis

Κυριαζής Δημοσθένης

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΣΟΦΙΑΝΙΠΟΥΛΟΥ

Σοφιανοπούλου Στυλιανή

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγήτρια του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Σπυρίδων Ρουκανάς

Ρουκανάς Σπυρίδων

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών ...

Βερροπουλου

Βερροπούλου Γεωργία

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Καθηγήτρια του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Κυριαζής Δημοσθένης

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΣΟΦΙΑΝΙΠΟΥΛΟΥ

Σοφιανοπούλου Στυλιανή

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγήτρια του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Σπυρίδων Ρουκανάς

Ρουκανάς Σπυρίδων

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Σπουδών

Βερροπουλου

Βερροπούλου Γεωργία

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Καθηγήτρια του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Κοσμήτορες Σχολών

user-icon

Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

user-icon

Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης

Κοσμήτορας Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Αναπληρωτής Καθηγητής ...

user-icon

Άγγελος Παντουβάκης

Κοσμήτορας Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

user-icon

Ηλίας Μαγκλογιάννης

Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

user-icon

Αθανάσιος Πλατιάς

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

user-icon

Ευστάθιος Χατζηκωνσταντινίδης

Κοσμήτορας Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Αναπληρωτής Καθηγητής ...

user-icon

Άγγελος Παντουβάκης

Κοσμήτορας Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

user-icon

Ιωάννης Θεοδωρίδης

Κοσμήτορας Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής

Πρόεδροι Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

user-icon

Ιωάννης Πολλάλης

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

user-icon

Δημήτριος Γεωργακέλλος

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

user-icon

Αριστοτέλης Τζιαμπίρης

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

user-icon

Άγγελος Κότιος

Καθηγητής

Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης του ...

user-icon

Ιωάννης Πολλάλης

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

user-icon

Δημήτριος Γεωργακέλλος

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

user-icon

Αριστοτέλης Τζιαμπίρης

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

user-icon

Άγγελος Κότιος

Καθηγητής

Πρόεδρος της Προσωρινής Συνέλευσης του ...

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

user-icon

Γεώργιος Ηλιόπουλος

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

user-icon

Σεραϊνα Αναγνωστοπούλου

Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος ...

user-icon

Γεώργιος Ηλιόπουλος

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

user-icon

Σεραϊνα Αναγνωστοπούλου

Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος ...

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

user-icon

Ιωάννης Θεοτοκάς

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

user-icon

Βασίλειος Δεδούσης

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

user-icon

Ιωάννης Θεοτοκάς

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

user-icon

Βασίλειος Δεδούσης

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

user-icon

Μαρία Βίρβου

Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

user-icon

Γεώργιος Ευθύμογλου

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών ...

user-icon

Μαρία Βίρβου

Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

user-icon

Γεώργιος Ευθύμογλου

Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών ...

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

user-icon

Ελένη Τσάμη

Εκπρόσωπος των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

user-icon

Χριστίνα Κοντογουλίδου

Εκπρόσωπος των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

user-icon

Διαμάντω Ντούβα

Εκπρόσωπος των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

user-icon

Διαμάντω Ντούβα

Εκπρόσωπος των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Γραμματέας Συγκλήτου

user-icon

Μαρία Μαρούλη

Γραμματέας Συγκλήτου

user-icon

Μαρία Μαρούλη

Γραμματέας Συγκλήτου

Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης και Συγκλήτου

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ιδιότητα Τηλέφωνο Γραφείο E-mail
Μαρούλη Μαρία Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης και Συγκλήτου ΤΕ Διοικ.-Λογ. +30 210 4142192 416/ΚΕΚΤ mmar@unipi.gr
Βελκοπούλου Αικατερίνη Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης και Συγκλήτου ΠΕ Διοικ.-Οικ. +30 210 4142439 416/ΚΕΚΤ kvelko@unipi.gr