Πρυτανική Αρχή

Πρυτανική Αρχή

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σφακιανάκης Μιχαήλ.

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Kyriazis Dimosthenis

Κυριαζής Δημοσθένης

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Σοφιανοπούλου Στυλιανή

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγήτρια του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Σπυρίδων Ρουκανάς

Ρουκανάς Σπυρίδων

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και ...

Βερροπούλου Γεωργία

Βερροπούλου Γεωργία

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Καθηγήτρια του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

user-icon

Κυριαζής Δημοσθένης

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

user-icon

Σοφιανοπούλου Στυλιανή

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγήτρια του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

user-icon

Ρουκανάς Σπυρίδων

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών Σπουδών

user-icon

Βερροπούλου Γεωργία

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Καθηγήτρια του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής