Ζούνη Γεωργία

Ζούνη Γεωργία

Ζούνη Γεωργία

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

Η Δρ Γεωργία Ζούνη διδάσκει Τουριστικό Μάρκετινγκ στο νεοσύστατο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς είναι κάτοχος Διδακτορικού στη θεματική περιοχή του Στρατηγικού Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακού Διπλώματος MBA- Μάνατζμεντ Τουρισμού από το ίδιο Πανεπιστήμιο, και απόφοιτος του Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση Μάρκετινγκ.

Από το 2011 διδάσκει αδιάλειπτα Τουριστικό Μάρκετινγκ και Τουρισμό σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (MBA Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Executive MBA) και λοιπών ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων (π.χ. Μεταπτυχιακό στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, κ.λπ.). Έως σήμερα έχει συμβάλλει στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τουρισμού με επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, εκδόσεις, κεφάλαια σε βιβλία μετά από κρίση και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια Τουρισμού και Μάρκετινγκ, και ως reviewer σε περιοδικά του Μάρκετινγκ (π.χ. European Journal of Marketing, Emerald), του Τουρισμού (π.χ. Tourism Economics, SAGΕ) αλλά κι εξειδικευμένα περιοδικά για Μάρκετινγκ Τουριστικών προορισμών (πχ. Journal of Destination Marketing & Management, Elsevier). Παράλληλα συμμετέχει ενεργά στην επίβλεψη Διδακτορικών, Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Φοιτητών.

Έχει αποδεδειγμένο ιστορικό συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά έργα, καθώς έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και μεσογειακά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (π.χ. ENI CBC MED programs, Interreg , DG Regio Regio_Gnosis). Συνοπτικά, οι δράσεις της στον Τουρισμό είναι:

 • Ειδικός Εμπειρογνώμονας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Υπεύθυνη της Στρατηγικής σχεδιασμού και branding και πιστοποίηση των Πολιτιστικών Διαδρομών.
 • Επικεφαλής της ελληνικής Ομάδας Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης & Υπουργείου Τουρισμού για την Τουριστική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
 • Ειδικός σύμβουλος: Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Υγείας, κ.λπ.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων επαγγελματικής τουριστικής εκπαίδευσης και διδασκαλία πάνω από 5500 τουριστικών επαγγελματιών σε επαγγελματικούς φορείς (ΙΝΣΕΤΕ, ΕΕΔΕ).
 • Ιδρυτικό μέλος τουριστικού Δικτύου OpenTourism με πάνω από 16.000 μέλη-επαγγελματίες του Τουρισμού.
 • Εισηγητής Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας (πχ. ALBA Venture Garden)
 • Μέντορας νεοφυών επιχειρήσεων

Διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών:

 1. ΤΣΚ304. Τουριστικό Μάρκετινγκ (3ο εξάμηνο)
 2. ΤΣΚ401. Τουριστική Καταναλωτική Συμπεριφορά και Ψυχολογία (4ο εξάμηνο)
 3. ΤΣΚ402. Έρευνα και Ανάλυση της Τουριστικής Αγοράς (4ο εξάμηνο)
 4. ΤΣΚ502. Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού (5ο εξάμηνο)
 5. ΤΣΚ601. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη (6ο εξάμηνο)
 6. ΤΣΚ701. Διαχείριση Ταυτότητας για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις (Brand Management) (7ο εξάμηνο)
 7. ΤΣΚ803. Νέα Ψηφιακά Μέσα στο Μάρκετινγκ του Τουρισμού (8ο εξάμηνο)
 8. ΤΣΚ612. Ειδικές Μορφές Τουρισμού 2 – Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Γαστρονομικός, Οινολογικός (Επιλογής)
 9. ΤΣΚ613. Ειδικές Μορφές Τουρισμού 6 – Συνεδριακός, Εκπαιδευτικός, Σχολικός (Επιλογής)
 10. ΤΣΚ619. Στρατηγικό Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών (Επιλογής)
 11. ΤΣΕΡ01-02. Ερευνητική Εργασία (Επιλογής)

A. Publications in International Journals (with peer review)

 • A.11. Zouni, G. Hatzimarinakis, S., & Varelas, S. (2022). Tourism Observatories for measuring the COVID-19 impact on tourism. Journal of Sustainability and Resilience2(1), 2. https://digitalcommons.usf.edu/jsr/vol2/iss1/2
 • Α10. Lykoudi, D. M., Zouni, G., & Tsogas, M. M. (2022). Self-love emotion as a novel type of love for tourism destinations. Tourism Geographies24(2-3), 390-411. [re-publication of the A.7 from the Journal Editors]
 • Α9. Zouni, G., Nasiou, P. M., Georgaki, I., & Kapetanaki, E. (2021). COVID-19 impact on tourism: Measuring similarities and differences on tourists and tourism businesses’ perceptions. Tourism and Heritage Journal3, 61-93. https://revistes.ub.edu/index.php/tourismheritage/article/view/37446
 • A8. Pytharoulakis, M., & Zouni, G. (2020). Lobbyscape: A framework about the effect of hotel lobbies’ atmospheric elements on customer satisfaction. Research in Hospitality Management10(2), 107-115. [ISSN: 2224-3534 EISSN: 2415-5152,   Taylor & Francis Publications] https://doi.org/10.1080/22243534.2020.1869465
 • Α7. Lykoudi, D. M., Zouni, G., & Tsogas, M. M. (2020). Self-love emotion as a novel type of love for tourism destinations. Tourism Geographies, 1-22. [ISSN: 1461-6688 (Print) 1470-1340 (Online), Routledge, ABS 2*, ABDC A, 2019 Impact Factor 3.159] https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1765009
 • Α6. Zouni, G., Markogiannaki, P., and Georgaki, I. (2020). Examining the interrelation of destination image, event image and satisfaction for sports mega-events: the case of Athens Classic Marathon-The Authentic. Tourism Economics, p.1-16 (SAGE, ABS 2*, ABDC A) https://doi.org/10.1177/1354816619898074
 • Α5. Zouni, G., Tsogas, M., and Lykoudi, D. (2019) Examining the Relationship between Customer Value – Encounter Satisfaction – Overall Satisfaction in Tourism Destinations. International Journal of Services, Economics and Management, Vol.10, No.4, pp.357 – 379. [Inderscience, Scopus) DOI: 10.1504/IJSEM.2019.105019
 • Α4. Zouni, G., Bogri and Georgaki (2019). Investigation of the implementation of Internal Marketing to hotels: the case of hotels of the Chania prefecture, Greece. Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel. 2(2), 87-107. DOI: 10.33083/joghat.2019.18 http://www.joghat.org/uploads/2019-vol-2-issue-2-full-text-20.pdf
 • Α3. Zouni, G., Karlis, A., & Georgaki, I. (2019). Investigation of similarities and differences between Dance Tourism markets: the case of Patras, Greece. Tourism and Heritage Journal, 1, 16-31 (Online ISSN: 2604-2347)          http://revistes.ub.edu/index.php/tourismheritage/article/view/28119/29407
 • Α2. Zouni, G., and Digkas, D. (2019). Marketing suggestions for multi-Religious Tourism development: the case of Thessaloniki, Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, Vol. 5, No. 2, pp. 36-42. (ISSN: 2529-1947 – doi: 10.5281/zenodo.3601675)  https://www.jthsm.gr/vol5iss2/5-2-5.pdf
 • Α1. Zouni, G., and Kouremenos, A. (2008). Do Tourism Providers Know their Visitors? An Investigation of Tourism Experience at a Destination. Tourism & Hospitality Research, 8, 282–297. (ISSN: 14673584, SAGE, ABDC B) https://journals.sagepub.com/doi/10.1057/thr.2008.30

C. Scientific publications in international conference refereed

 • C23. Klouvidaki, D., and Zouni, G. (2021). The travel behaviour of vegetarians and vegans. How the market can attract them as tourists’’: The case of Greece as a travel destination for vegans and vegetarians. TOURMAN Conference Book of extended abstracts. Thessaloniki: International Hellenic University, School of Economics & Business. https:// doi.org/10.5281/zenodo.5159065 [pp.1240-41]
 • C22. Lykoudi, D., Zouni G., and Tsogas, M. (2020), Destination love, brand love and interpersonal love; an exploratory, comparative study of love across different contexts. Proceedings of the European Marketing Academy, 49th, (62921)
 • C21.  Didaskalou, E., Georgakellos, D., and Zouni, G. (2020). Environmentally-friendly Policies and Practices as a Marketing Tool in the Tourism industry: The Case of Hotels’ Websites in the Region of Attica, Greece, Fifth International Conference on Tourism & Leisure Studies June 18 – 19, 2020 University of Dubrovnik, Dubrovnik, Croatia [virtual presentation].
 • C20.  Zouni, G., and Roumpoglou A. (2019). Developing a digital marketing strategy for Thessaloniki as a tourism destination, TOURMAN 2019, October 2019, Thessaloniki, Greece. https://www.tourman.gr/files/TOURMAN_2018_Proceedings_Final.pdf, p.2
 • C19.  Zouni, G. (2018). Marketing strategies for the visibility of heritage. Fostering regional development through the Cultural Routes of the Council of Europe. [Workshop Moderator], Routes4U meeting for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR), 6 June 2018, Venice, Italy. https://rm.coe.int/16808afbff
 • C18.  Zouni G., and Gkougkoulitsas T. (2017). Strategic Marketing Planning for Thessaloniki, Greece. IEREK Conference on Cultural Sustainable Tourism, 4-6 September 2017, Thessaloniki, Kentriki Makedonia https://www.ierek.com/events/cultural-sustainable-tourism
 • C17.  Zouni, G., Kanellopoulou, S., Kourou, G., and Kouveli, D. (2017). Marketing Analysis as a Tool for Destination Development: The Example of Paiko Meadows. 2nd Panhellenic Marketing & Branding Conference, March 31 – April 4, 2017, Larissa. [ http://www.placemarketing2.gr/wp-content/uploads/2017/03/programme-%CE%9C%CE%92%CE%A42.pdf pg.11]
 • C16.  Kyriakou M., Tsogas, M., Thanasoula, K., Zouni, G. (2017). Community-Based Creative Tourism21nd Panhellenic Marketing & Branding Conference, March 31 – April 4, 2017, Larissa. [ http://www.placemarketing2.gr/wp-content/uploads/2017/03/programme-%CE%9C%CE%92%CE%A42.pdf, pg.7]
 • C15.  Lykoudi, D., Pitsakis, K., and Zouni, G. (2015). Modeling the perceived impacts of mega events on host residents’ overall satisfaction. Proceedings of the 44th European Marketing Conference (EMAC), Leuven, Belgium, May 26-29, 2015. ISBN number: 978-90-823-8339-0 [book of abstracts, https://kuleuvencongres.be/EMAC2015/w/files/program/]
 • C14.  Zouni, G., Toulias, G., Vlachakis, E., and Seraskeri, N. (2015). Η Γειτονιά ως Τουριστικός Προορισμός: Διερεύνηση της γειτονιάς του Δουργουτίου στην Αθήνα. 13ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA), Αθήνα, Ελλάδα. http://eurogeographyjournal.eu/articles/PROGRAMME%20ERSA-GR%202015.pdf
 • C13.  Zouni, G., Lykoudi, D., and Kouremenos, A. (2013). Customer Value and Satisfaction: Investigation of the Relationship and Gaps between destination visitors and tourism providers, [poster presentation], 42th EMAC Annual Conference, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 4-7 June 2013. ISBN 978-9944-380-10-2.
 • C12.  Davvetas, Β., Zouni, G., and Kouremenos, A. (2012) To Stay or not to Stay: Travel Demographic and Behavior Characteristic as Stay Determinants at a Destination, 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) Conference, 31 May-3 June, 201, Corfu, Greece. ISBN 978-960-287-139-3 http://www.ahtmm.com/conference-proceedings/2nd-ahtmm-conference-proceedings/
 • C11. Ζούνη, Γ., Παπαδημόπουλος, Θ., και Τσόγκας (2012). Μάρκετινγκ Ιστορικών Προορισμών: Από το “Αρχαίο Πνεύμα Αθάνατο” στο Become Olympian, 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου, Βόλος, 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012 http://www.placemarketing.gr/
 • C10.  Zouni, G. (2011). Do catering providers know their customers and the food experiences they give them? A gap analysis at a tourism destination [presentation] IMIC 2011 – Valuing the food experience, 2-3 Feb 2011, Athens, Greece. 3 Feb 2011, Athens, Greece. http://www.conferences.gr/fileadmin/IMIC/2011/Presentations/Zouni.pdf
 • C9.    Zouni, G., Lykoudi, D.M., and Tsogas, M. (2011). Customer value – encounter satisfaction – overall satisfaction: An empirical examination of the relationship in a destination, 3rd BIC on Services Marketing, Çeşme, İzmir, Turkey, 07-09 September: Dokuz Eylül University, Faculty of Business.  http://web.deu.edu.tr/3bic/Programme.html
 • C8.    Tsogas,M., Savva, I., and Zouni, G. (2011). Perceptions of value of foreign tourists when visiting a tourist sub-destination. 3rd BIC on Services Marketing, Çeşme, İzmir, Turkey, 07-09 September: Dokuz Eylül University, Faculty of Business. http://web.deu.edu.tr/3bic/Programme.html
 • C7.    Tsogas, M., Zouni, G., & Kouremenos, A. (2010). Developing a scale for the measurement of customer value from a destination experience. Proceedings of the 39th EMAC Conference, European Marketing Academy (EMAC), Copenhagen 2010, (June 1-4, 2010, Copenhagen, Denmark). ISBN: 9788792569011 8792569013
 • C6.    Zouni, G. & Lykoudi, D. (2010). Are Tourists’ Demographic Factors Affecting Propensity to Stay at a Heritage Destination? A Logistic Regression Analysis Investigation. Proceedings of the 39th EMAC Conference, European Marketing Academy (EMAC), Copenhagen 2010, (June 1-4, 2010, Copenhagen, Denmark) . ISBN: 9788792569011 8792569013
 • C5.    Zouni, G. & Kouremenos, A. (2009). How to Co-Create With a Stranger? The Gap between Real Demographic Profile Of Customers And Service Providers’ Perceptions, The 2009 Naples Forum on Service: Service-Dominant Logic, Service Science, and Network Theory Capri, Italy, June 16-19. http://www.naplesforumonservice.it/public/index.php?node=65&nm=Paper%2FPublication
 • C4.    Zouni, G. & Kouremenos, A. (2009). Whose Perceptions Are Reality? Revealing the Gap Between Real Demographic Profile Of Visitors And Tourism Providers’ Perceptions, Proceedings of the 38th European Marketing Academy (EMAC) Conference, May 26-29, 2009, Nantes, France. OCLC Work Id: 369600687
 • C3.    Zouni, G. & Kouremenos, A. (2008). Measuring tourist experience at destinations: a modified gap analysis, European Marketing Academy Conference (EMAC), Poster session. Proceedings of the 37th European Marketing Academy (EMAC) Conference, in Perks, K.J., Shukla, P. (ed): Marketing Landscapes: A Pause for Thought (May 27-30, 2008, Brighton, UK) . ISBN (Print), 9781905593422  https://books.google.gr/books/about/Marketing_Landscapes.html?id=D6lAPgAACAAJ&redir_esc=y
 • C2.    [BEST FULL PAPER AWARD] Zouni, G., and Kouremenos, A. (2008). Do Tourism Providers Know their Visitors? An Investigation of Tourism Experience at a Destination. In: Conference Proceedings of the 17th Annual CHME Research Conference. The Scottish Hotel School,  Universities’ Design and Print, Glasgow, pp. 574-588, University of Strathclyde, Glasgow, UK, 12-14, May.   ISBN 0954803914, 9780954803919  https://www.bookdepository.com/Conference-Proceedings-17th-Annual-CHME-Research-Conference-Council-for-Hospitality-Management-Education/9780954803919
 • C1.    Zouni, G. & Kouremenos, A. (2007). A gap analysis of tourist destination experience’s evaluation and provider’s estimation of tourist’s Evaluation, in: Andreu, L., Gnoth, J. and Kozak, M. (ed.) Proceedings of the 2007 Advances in Tourism Marketing Conference, Valencia, Spain, September 10-12, 2007 Publicacions de la Universitat de València. ISBN 9788437068671.

B. Monographs, Book Chapters, Honorary Volumes

 • B14. Zouni, G. (2022). Sport Tourism Types and Needs. In Buhalis, D. (Ed.) Encyclopedia of Tourism Management and Marketing (pp. 220-223). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781800377486.sport.tourism.types
 • B13. Zouni G. & Stratoudaki, M. (2021).  Do tourism providers know their visitors’ online behavior? An investigation of digital customer Journey at a Mediterranean destination, In Bozzato, S., & Guadagnoli (ed.) Tourism in the Mediterranean area between fragility, crisis and new frontiers of development: comparison of practices. Book Series Tourism Studies on the Mediterranean Region. The McGraw-Hill Companies. (pp.215-240) ISBN 978-88-386-5555-5
 • B12. Klouvidaki, D., and Zouni, G. (2021). ‘Travel behaviour of vegetarians and vegans: Investigation and marketing proposals to facilitate the development of vegan food tourism”, In Christou, E., & Fotiadis, A. (2022). Restarting tourism, travel and hospitality. MISC, International Hellenic University. ISBN: 978-618-5630-05-8. https://www.researchgate.net/profile/Anestis-Fotiadis-2/publication/359204067_Book_-_Restarting_Tourism/links/622e430da39db062db9a71ea/Book-Restarting-Tourism.pdf#page=284
 • Β11. Zouni, G. (2020). Greek Honeymoons: Destination Preferences of national honeymoon travelers, In Daniels, M. and Loveless, C (ed.). Daniels, M., & Wosicki, C. Wedding planning and management: Consultancy for diverse clients. Routledge, 3rd edition, Chapter 5, Case 5.2 (p. 95). DOI 10.4324/9780429276828 https://doi.org/10.4324/9780429276828
 • Β10. Zouni, G. (2019). Branding Strategy for the Adriatic and Ionian Region Analysis and Recommendations. Printed at Council of Europe (page no3. the name of the Author). Pages 159 https://www.adriatic-ionian.eu/wp-content/uploads/2020/07/branding-AI.pdf
 • Β9. Zouni G., and Gkougkoulitsas T. (2019). Tourism Μarketing strategies incorporating both tourists and tourism professionals: the case of Thessaloniki, Greece, in Cultural Sustainable Tourism A Selection of Research Papers from IEREK Conference on Cultural Sustainable Tourism (CST), Greece 2017 Editors: Stankov, U., Boemi, S.-N., Attia, S., Kostopoulou, S., Mohareb, N. (Eds.), Springer International Publishing, pp. 161-165. Doi: 10.1007/978-3-030-10804-5_16 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-10804-5_16
 • Β8. Lykoudi, D., and Zouni, G. (2019, under review). Comparing the perceived entertainment, economic and urban development impacts on resident’s satisfaction with a mega event: A MIMIC model for Olympic Games mega events. Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Π. Μάλλιαρη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Β7. Zouni, G. (2018). Marketing of Cultural Routes In Council of Europe (eds) Roadmap for the Adriatic-Ionian Region. Heritage protection, cultural tourism and transnational cooperation through the Cultural Routes. Printed at Council of Europe, pp. 56-71 https://rm.coe.int/16808ecc0a
 • Β6. Thelen, S., Zouni, G., Papatheodorou, Α., Tsartas, P., and Stergiou, D. (2017). Reviewing and upgrading the education and training curricula to revamp Greece’s tourism know-how, EU funded grant project, Greek Ministry of Tourism ed. Reference No.: SRSS/S2016/013. Pages 183.         http://www.mintour.gov.gr/userfiles/de145b9b-fc1f-4650-91eb-b6315a192e52/Act%203.1.%20-%20FINAL%20REPORT.docx
 • Β5. Zouni, G. (2015). Skills of Digital Marketing Executive in Tourism – Published by INSETE – IME GSEVEE – EPANAD, with the co-financing of Greece and the European Union, 62 pages. http://www.eiead.gr/publications/docs/
 • Β4. Zouni, G., and Tsogas, M.M (2014). Is overall satisfaction broader than the cumulative sum of individual experiences? An Investigation of Tourism Experience at a Destination, Honorary Volume of Emeritus Professor M. Kondylis, University of Piraeus Publications (pp. 675-688) (ISBN: 978-969-6897-05-4)
 • Β3. Lykoudi, D., and Zouni, G. (2013). Host residents’ perceptions towards a mega event: the case of the Athens 2004 Olympic Games. Cravidão, F., & Santos, N. (Eds.). (Turismo e cultura: destinos e competitividade. Imprensa da Universidade de Coimbra/ Coimbra University Press. 15 pages.       Doi: 10.14195/978-989-26-0754-2_16).  http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0754-2_16
 • Β2. Zouni, G., (2012) Services Marketing: Integrating Customer Perspective in Service Experience Measurement Schemes, Honorary Volume of Emeritus Professor M. Kondylis, University of Piraeus Publications (pp. 863-875, ISBN:378.495’05 ΠΑΝ) http://okeanos.lib.unipi.gr/Record/H00000046441
 • Β1. Zouni, G., (2011). Marketing of tourist destinations: differences in assessments and perceptions of the tourist experience between professionals and tourists. Doctoral Thesis, Department of Business Organisation and Management, University of Piraeus, University of Piraeus Publications. http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6813

Οι ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Δευτέρα: 18:30-20:30
 • Πέμπτη: 18:00-20:00

Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό της ακριβούς ώρας και μεθόδου υλοποίησης της συνάντησης.