Βαρελάς Σωτήριος

Βαρελάς Σωτήριος

Βαρελάς Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

Ο Δρ. Σωτήριος Βαρελάς είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουριστικών Οργανισμών». Είναι διδάκτορας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA-TQM (Διοίκηση Επιχειρήσεων- Ολικής Ποιότητας), και απόφοιτος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Διαθέτει 12ετή επαγγελματική εμπειρία ως επιστημονικός σύμβουλος σε τουριστικούς οργανισμούς ενώ ήταν δημιουργός και διαχειριστής start up επιχείρησης με αντικείμενο τον εικονικό τουρισμό. Στο παρελθόν ήταν επιστημονικός σύμβουλος στο Υπουργείο Τουρισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχει συνεργαστεί με αρκετά κέντρα ερευνών όπως το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, τον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Εργαστήριο Πολιτικής Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Προγραμμάτων και το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδάσκει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Τουρισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Από το 2010 έχει διδάξει σε αρκετούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς οργανισμούς όπως το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το ΑΤΕΙ Καλαμάτας, το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και τη Σχολή Πολέμου της Πολεμικής Αεροπορίας. Έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ως υπεύθυνος πρακτικής άσκησης των φοιτητών και συντονιστής των ακαδημαϊκών συμβούλων του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών. Ο Δρ. Βαρελάς ήταν o δημιουργός και συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και του Κέντρου Έρευνας Διεθνούς Τουρισμού του Πανεπιστημίου Neapolis. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Παραρτήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού για την τεχνολογία στον τουρισμό και τα ταξίδια IT and Travel & Tourism (IFITT). Επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε αρκετά διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ ο ίδιος είναι μέλος στην συντακτική ομάδα αρκετών περιοδικών και συνεδρίων. Αρθρογραφεί συχνά και συμμετέχει ως ομιλητής για ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών:

 1. ΤΣΚ101. Εισαγωγή στον Τουρισμό – Τουριστική Γεωγραφία (1ο εξάμηνο)
 2. ΤΣΚ302. Διεθνής Οικονομική και Διεθνής Τουριστική Αγορά (3ο εξάμηνο)
 3. ΤΣΚ501. Στρατηγικές και Πολιτικές Τουριστικής Ανάπτυξης (5ο εξάμηνο)
 4. ΤΣΚ801. Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων (8ο εξάμηνο)
 5. ΤΣΚ615. Σύγχρονα Θέματα Τουρισμού (Επιλογής)
 6. ΤΣΚ616. Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική (Επιλογής)
 7. ΤΣΚ621. Στρατηγικός Σχεδιασμός για Επενδύσεις και Real Estate στον Τουρισμό (Επιλογής)
 8. ΤΣΠΡΑΚ01. Πρακτικό Μάθημα Ι (Επιλογής)
 9. ΤΣΠΡΑΚ02. Πρακτικό Μάθημα ΙΙ (Επιλογής)
 10. ΤΣΕΡ01-02. Ερευνητική Εργασία (Επιλογής)

Ερευνητικές  Εργασίες Δημοσιευμένες σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά- πρακτικά συνεδρίων με κριτές:

 1. Zouni, G., Hatzimarinakis, S. & Varelas, S. (2022) “Tourism Observatories for measuring the COVID-19 impact on tourism,” Journal of Sustainability and Resilience: Vol. 2 : Iss. 1 , Article 2. DOI : https://digitalcommons.usf.edu/jsr/vol2/iss1/2
 2. Varelas, S. & Apostolopoulos, N. (2020). The implementation of strategic management in Greek hospitality businesses and organizations during the economic crisis. Strategic Planning and Management of Tourist Destinations, MDPI Sustainability (ISSN 2071-1050).
 3. Varelas, S. & Anucin- Vrionis, I. (2020). Disruptive Technologies and Hospitality Entrepreneurs perception’s – Strategic approach of a Greek Destination. SPOUDAI – Journal of Economics and Business , SPOUDAI Journal of Economics and Business, 70 (1-2), pp. 106-116.
 4. Varelas, S., Kopanaki, E. & Georgopoulos, N. (2020). A Strategic Tourism Knowledge Base for Socio-Economic and Environmental Data analytics – The role of Big Data Analysis. The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, ISSN 1506-2635, e-ISSN 2658- 1817c2020, 45(1), pp. 69–76, DOI: 10.25944/znmwse.2020.01.6976
 5. Papageorgiou, A., Kikilia E. & Varelas, S. (2020). Employee training in Athnes luxury hotels and its relation to job efficiency and company loyalty. Journal of Regional Socio-Economics Issue (JRSEI), 10(3).
 6. Varelas S., Georgitseas P. (2019), Strategic Innovations in Tourism Enterprises through Blockchain Technology, Strategic Innovative Marketing, Springer.
 7. Varelas, S. & Belias, D. (2019), Carrying Capacity Assessment for Tourism Development- A Strategic  Approach, Strategic Innovative Marketing, Springer.
 8. Belias D., Varelas, S. & Kavoura A. (2019), To Be or not to Be? Which is the Case with Robots in the Hotel Industry? Strategic Innovative Marketing, Springer.
 9. Giovanis A., Kavoura A., Rizomyliotis, I. & Varelas S.(2019), The impact of perceived value of online booking platforms’ usage on  consumer-brand relationships development and brand loyalty. Strategic Innovative Marketing, Springer.
 10. Varelas, S.(2019). Netourwork Framework  –  A New Era in Strategic Innovative Networking  System for Tourism Enterprises. Strategic Innovative Marketing, Springer.
 11. Flavio T., Borges-Tiago T., Varelas, S. & Kavoura A. (2019), The Effect of Asymmetrical Image Projections on Online Destination Branding, Strategic Innovative Marketing, Springer.
 12. Sahinidis A., Stavroulakis D., Kossieri E., Sdrolias, L. & Varelas S. (2019), Entrepreneurial Intention Determinants Among Female Students. The Influence of Role Models, Parent Occupation and Perceived Behavioral  Control on Forming the Desire to Become a Business Owner, Strategic Innovative Marketing, Springer.
 13. Nechita F., Demeter R., Briciu V.A., Kavoura, A. & Varelas S. (2019), Analysing Projected Destination Images Versus Visitor-Generated Visual  Content in Brasov, Transylvania, Strategic Innovative Marketing, Springer.
 14. Varelas, S. & Georgopoulos, N. (2017), Competition as a Critical Factor of the Strategic Planning of Hotel Businesses, Journal of Hotel & Business Management, Volume 6: Issue 167.
 15. Varelas, S. & Georgopoulos, N. (2017), Strategy Research and Education in the Critical Sector of Tourism – Comparative Assessment at International and Greek Level, Journal of Hotel & Business Management, Volume 06:  Issue 01.
 16. Varelas, S. & Georgopoulos, N. (2017), Porter’s Competitive Forces in the Modern Globalized Hospitality Sector ‐ The case of a Greek Tourism Destination, Journal of Tourism Research, Review of Tourism Science, Volume 18, pp. 121-131.
 17. Varelas, S. (2016), Strategy And Innovation For A New Tourism Environment Outside Competition, International Journal of Development Research ,Vol. 06, Issue, 12, pp.10851-10855.

Ερευνητικές  Εργασίες Δημοσιευμένες σε Συλλογικούς Τόμους με κριτές:

 1. Βαρελάς, Σ. και Γεωργόπουλος, Ν. (2016), Διεθνής Ερευνητική Προσέγγιση του Στρατηγικού Μάνατζμεντ στον Τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γ.Οικονόμου, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 2. Βαρελάς, Σ. και Γεωργόπουλος, Ν. (2012), Ο Ρόλος των Σύνθετών Μονάδων Μεγάλης  Κλίμακας στη Βιωσιμότητα και την Περιφερειακή Ανάπτυξη του Ελληνικού Περιβάλλοντος, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Σ. Καρβούνη, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ερευνητικές Εργασίες που παρουσιάστηκαν σε Διεθνή Συνέδρια με κριτές:

 1. Varelas, S. & Georgopoulos, N. (2016),  Measurement of Strategic Management Effectiveness in Tourism Enterprises, International Conference on “  Business Economic, Social Science & Humanities” (BESSH), Tokyo, Japan.
 2. Varelas, S. & Georgopoulos, N. (2012), Strategic Destination Management and Branding-The Case of Greece, Proceedings of the 1st International Conference on Destination Management and Branding in the Mediterranean Region «Sustainable Tourism in Times of Crisis» Antalya, Turkey.
 3. Varelas, S. & Georgopoulos, N. (2013),  Integrated Destination Resorts as Pillars of  Sustainability – The Case of Greece, Proceedings of The 1st Annual PSU  Phuket International Conference 2012, Multidisciplinary Studies of Sustainable  Development, Prince of Songkla University.
 4. Varelas, S. (2017), Destination Management in Practice, Chair Workshop, 13th. HSSS National & International Conference Systemic Organizational Excellence, Sparta.
 5. Varelas, S. & Georgopoulos, N. (2015),  Strategic Approach to Tourism Research and Education: The case of Greece, 4th Global Business and Finance Research Conference,Melbourne, Australia.
 6. Varelas, S. & Georgopoulos, N. (2014) Strategic Management for Tourism Enterprises Development‘’, Proceedings of ICHLST  International Conference on Hospitality, Leisure, Sport, and Tourism.National Law University, Delhi, India. 6-8  February, 2014.
 7. Varelas, S.,  Georgopoulos, N., Katsanakis, I., & Chimos, Κ .(2012),  Social Networks & Leadership: Towards Leadership 2.0, Presented at the 8th National & International HSSS Conference «Systems Approach to Strategic Management», Thessaloniki.
 8. Varelas, S. & Georgopoulos, N.  (2011), Strategic Planning for Superior Hotel Performance, Presented at the 7th National & International HSSS Conference «Professional Systemics in Action.
 9. Varelas, S.,  Georgopoulos, N. & Katsanakis, I. (2011), Greek Tourism Under Crisis-Strategies, and the Way Out’, Proceedings of the International Conference “Rethinking Business and Business Education in the Age of Crisis, Chios.
 10. Varelas, S. & Georgopoulos, N. (2010), The Strategic Use of Travel 2.0 and its Importance for the Tourism Sector, Presented at the 6th National & International HSSS Conference «Systemic Approaches in Social Structures», Mytilene.

Βαρελάς, Σ. και Γεωργόπουλος, Ν. (2021), Θεματικά Πάρκα, Κεφάλαιο: “Τουρισμός Ειδικού Ενδιαφέροντος”, Sheela Agerwal, Graham Busby, Rong Huang. Εκδ. Broken Hill.

Οι ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό της ακριβούς ώρας και μεθόδου υλοποίησης της συνάντησης.