Σίσκου Όλγα

Σίσκου Όλγα

Σίσκου Όλγα

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

H Όλγα Σίσκου είναι διδάκτορας Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2006. Τον Μάϊο του 2021 εξελέγη Επίκουρος Καθηγήτρια Οικονομικών Υγείας, Τουρισμού και Μετανάστευσης στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. To ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 διετέλεσε Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος ERASMUS+ στο Τμήμα Τουρισμού και το έτος 2023-2024 είναι αναπληρώτρια Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη για το ίδιο πρόγραμμα. Την τρέχουσα περίοδο επιβλέπει την εκπόνηση τριών διδακτορικών διατριβών που υλοποιούνται στο Τμήμα Τουρισμού.

Από το 2002 συνεργάζεται με το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, ως επιστημονική συνεργάτιδα με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον σε θέματα οικονομικών της υγείας, μετανάστευσης και τουρισμού υγείας. Aπό το 2014 έως το 2021 ήταν Ακαδημαϊκή Υπότροφος του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Εργάστηκε επίσης ως διδάσκουσα (Π.Δ. 407) στο Τμήμα Πληροφορικής με Eφαρμογές στη Βιοϊατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (νυν Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) την περίοδο 2008-2012 και ως Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου την περίοδο 2008 -2019.

Είναι Εθνική Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Υγείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από το 2008 έως το 2016 και από το 2019 έως σήμερα. Tον Μάϊο του 2021 ορίστηκε ως (άμισθη) εμπειρογνώμων του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) και από το Νοέμβριο του 2021 αποτελεί αναπληρωματικό μέλος στην Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (υπό την προεδρία του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα).

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας στον Τομέα Management Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΑ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) την περίοδο 2019-2020. Επίσης, υπήρξε Γενική Γραμματέας στην Ελληνική Εταιρεία Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας (2017-2019) καθώς και Γενική Γραμματέας (2010-2013 & 2017-2019) και Πρόεδρος (2013-2016) στην Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών.

Διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών:

 1. ΤΣΚ102. Μικροοικονομική (1ο εξάμηνο)
 2. ΤΣΚ201. Μακροοικονομική (2ο εξάμηνο)
 3. ΤΣΚ302. Διεθνής Οικονομική και Διεθνής Τουριστική Αγορά (3ο εξάμηνο)
 4. ΤΣΚ303. Τουριστική Οικονομική – Τουριστική Κοινωνιολογία (3ο εξάμηνο)
 5. ΤΣΚ517. Τουρισμός και Μεταφορές (Επιλογής)
 6. ΤΣΚ620. Τουρισμός Υγείας (Ιατρικός, Ιαματικός, Ευεξίας) (Επιλογής)
 7. ΤΣΕΡ01-02. Ερευνητική Εργασία (Επιλογής)

Περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις με σύστημα κριτών. Ετεροαναφορές-Google Scholar (08/10/2023): 2071, h-index: 23, i10 index: 35. Ενδεικτική λίστα δημοσιεύσεων με σύστημα Κριτών αποτυπώνεται στο πλήρες βιογραφικό (βλ. προσωπική σελίδα).

Κεφάλαια σε Βιβλία:

 1. Economou Ch., Kaitelidou D., and Siskou O. Chapter 15: A Health System in the Era of Economic Crisis and Memoranda: Bearing Patiently the Consequences or Grabbing the Chance for Introducing Reforms? in “The Impact and Implications of Crisis: A Comprehensive Approach Combining Elements of Health and Society”. ISBN: 978-1-53613-190-1.
 2. Σίσκου Ο. Χρηματοδότηση Συστήματος Υγείας. Κεφάλαιο στο Λιαρόπουλος Λ. Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας. Ιατρικές εκδόσεις ΒΗΤΑ.
 3. Σίσκου Ο., Η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας. Κεφάλαιο στο Λιαρόπουλος Λ. Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας. Ιατρικές εκδόσεις ΒΗΤΑ.
 4. Σίσκου Ο., Το Ανθρώπινο Δυναμικό στον Υγειονομικό Τομέα. Κεφάλαιο στο Λιαρόπουλος Λ. Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας. Ιατρικές εκδόσεις ΒΗΤΑ.
 5. Σίσκου Ο., Η Οργάνωση των Μεταμοσχεύσεων. Κεφάλαιο στο Λιαρόπουλος Λ. Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας. Ιατρικές εκδόσεις ΒΗΤΑ.

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού:

 1. Νικολέντζος Α., Σίσκου Ο. Οδηγός Μελέτης για τη θεματική ενότητα ΠΥΣ 614-Χρηματοδότηση και Παροχή Υπηρεσιών Υγείας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εποπτεία, συντονισμός, επιμέλεια: Θεοδώρου Μ.
 2. Καϊτελίδου Δ., Σίσκου Ο., Νικολέντζος Α. Οδηγός Μελέτης για τη θεματική ενότητα ΔΜΥ501Α-Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εποπτεία, συντονισμός, επιμέλεια: Θεοδώρου Μ.

Οι ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Τετάρτη: 15:00-17:00
 • Πέμπτη: 15:00-17:00

Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό ώρας και μεθόδου συνάντησης.