Σινανιώτη Αριστέα

Σινανιώτη Αριστέα

Σινανιώτη-Μαρούδη Αριστέα

Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εμπιρικό Δίκαιο
Πληροφορίες

ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΙΝΑΝΙΩΤΗ – ΜΑΡΟΥΔΗ

Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς
Διδάκτωρ Νομικής Ludwig-Maximilians-Universität München
Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξιολόγηση: ΑΡΙΣΤΑ .
 • Διδάκτωρ Εμπορικού δικαίου Νομικής Σχολής Μονάχου, Γερμανίας.
  Αξιολόγηση: MAGNA CUM LAUDE
 • Επιστημονική Συνεργάτης του Max – Planck – Institut Μονάχου: Δίκαιο Ευρεσιτεχνιών, Σημάτων, Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού.
 • Επιστημονική Συμμετοχή στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου Χάγης, Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 • Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω
 • Εκλογή ως Λέκτορα Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990)
 • Εκλογή ως Λέκτορα Εμπορικού Δικαίου Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1991) και από το 2006 Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Διδασκαλία του μαθήματος Εμπορικό Δίκαιο στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
 • Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2006-2009)
 • Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών
 • 2019-2021 Μέλος της Ομάδας Εργασίας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ «για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»
 • 2018- σήμερα Μέλος της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (‘’ΕΕΤΤ’’)

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΑ

 • Der Schutz geographischer Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen. Systematische Darstellung des griechischen Rechts unter besonderer Berücksichtigung des französischen und deutschen Rechts mit Harmonisierungsvorschlägen auf europäischer und internationaler Ebene, Verlag V. Florentz, Μόναχο , 1987
 • Παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση και προστασία του καταναλωτή σε Συλλογικό έργο «Η εξέλιξη του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας», Αθήνα – Κομοτηνή, 1988
 • Μονογραφία με τίτλο ΤΟ ΣΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου Εκδόσεις Α. Σάκκουλα Αθήνα 1995
 • Συλλογικό έργο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ , Ερμηνεία κατ΄ άρθρο του ν. 146/1914, Επιμέλεια ύλης : Ν. Ρόκας, Αθήνα 1996 – Ερμηνεία του άρθρου 3 ν. 146/1914, σελ. 265 επ.
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ , Τόμος 1, Γενικό Μέρος, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 2000 , σελ. 312
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ( Sponsoring ), α΄ και β΄ έκδοση , Εκδόσεις Σάκκουλα 2002, σελ.170
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. ( σε συνεργασία με Ι. Φαρσαρώτα), σελ.620
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΤΑΙΡΙΕΣ, γ΄έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. δ’ εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2021
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Νομική Βιβλιοθήκη, α΄ έκδοση, 2014, β’ έκδοση, 2017. γ’ έκδοση, 2023 (υπό έκδοση).

ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 • ΑΤRIP (Διεθνής Ένωση Διδασκόντων Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία) “International Association of the Advancement of teaching and research in Intellectual Property”.
 • Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής ομάδας της AIPPI (Association internationale pour la protection de la propriete industrielle).
 • Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής ομάδας της ALAI (Association Litteraire et Artistique Internationale).
 • Διεθνής Εταιρία Συγκριτικού Δικαίου (Gesellschaft für Rechtsvergleichung).
 • Ένωση Ελλήνων Εμπορικολόγων.
 • Ένωση Δικονομολόγων
 1. Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ – Εμπορικό Δίκαιο (2ο εξάμηνο)
 2. Τουριστικό Δίκαιο (3ο εξάμηνο)
 3. Σύγχρονα Θέματα Δικαίου των Επιχειρήσεων (3ο εξάμηνο – Επιλογής)
 4. Εμπορικό Δίκαιο (2ο εξάμηνο – Επιλογής)
 5. Ασφαλιστικό Δίκαιο (2ο εξάμηνο – Επιλογής)
 6. Δίκαιο Πληροφορικής (3ο εξάμηνο – Επιλογής)