Σφακιανάκης Μιχαήλ

Σφακιανάκης Μιχαήλ

Σφακιανάκης Μιχαήλ

Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρύτανης

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμογές Πληροφορικής και Στατιστικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Πληροφορίες

Ο Μιχαήλ Σφακιανάκης είναι Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής και Στατιστικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με πρώτο πτυχίο από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Master στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα, και Διδακτορικό στις Εφαρμοσμένες Ποσοτικές Μεθόδους. Έχει συγγράψει πάνω από 110 επιστημονικά άρθρα-μελέτες στο IEEE Trans. Reliability (3), στο Communications in Statistics: Simulation and Computation, στο Microelectronics and Reliability, στο European Planning Studies, στο Journal of Applied Statistics, στο Risk Management, στο American Journal of Gastroenterology, στο European Journal of Clinical Investigation, στο American Journal of Hypertension, και τα υπόλοιπα σε άλλα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές.

Διδασκαλία 30 προπτυχιακών και 20 μεταπτυχιακών μαθημάτων σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι συγγραφέας 7 βιβλίων στον χώρο της χώρο της Εφαρμοσμένης Στατιστικής, της Πληροφορικής, της Ανάλυσης και Διαχείρισης Δεδομένων, των Επιχειρηματικών Προσομοιώσεων και της Μεθοδολογίας Πρόβλεψης. Σήμερα διδάσκει πέραν των προπτυχιακών σε 6 μεταπτυχιακά προγράμματα (4 του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 2 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών). Κριτής σε 8 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος του Editorial Review Board του διεθνούς περιοδικού Advances in Doctoral Research in Management.

Επιστημονικές και Διοικητικές Δραστηριότητες:

 •  Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2017 μέχρι σήμερα.
 •  Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2013 μέχρι και το 2017.
 •  Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2017 και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2017 μέχρι σήμερα.
 •  Πρόεδρος του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) (2011-2016). Στο πλαίσιο της εποπτείας του δημιουργήθηκε και ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 η Υπηρεσία Μιας Στάσης (One Stop Shop) η οποία αποτελούσε και όρο του Μνημονίου.
 •  Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τουρισμού από το 2014 μέχρι και σήμερα.
 •  Αναπληρωτής Πρόεδρος του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) από το 2020 μέχρι και σήμερα.
 •  Τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  (Δεκέμβριος 2013 – μέχρι Δεκέμβριος 2017). Από το 2015 μέχρι και Δεκέμβριο 2017 Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΕΤΤ.
 •  Μέλος – μετά από επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της 8/11/2005 – της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Οικονομικά και Κοινωνικά θέματα με θητεία τεσσάρων χρόνων. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπείτο από δυο επιλεγμένα μέλη και της Επιτροπής προΐστατο ο αντίστοιχος επίτροπος (Joaquin Almunia).
 •  Μέλος – μετά από επιλογή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης – ΟΟΣΑ (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) με την απόφαση της 20.01.2009 – της Συντονιστικής Επιτροπής για το Παγκόσμιο Έργο της Μέτρησης της Προόδου των Κοινωνιών (Global Project on Measuring the Progress of Societies).
 •  Τακτικό μέλος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Μάιος 2012 – Οκτώβριος 2013).
 •  Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος – ΕΣΥΕ με βάση το έτος 2005.
 •  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ΑΕ (Φεβρουάριος 2008 – Αύγουστος 2010).
 •  Υπεύθυνος παρακολούθησης και υλοποίησης για λογαριασμό του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης του έργου «Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού και Παρατηρητήριο Τουρισμού». Στο πλαίσιο της υλοποίησης συμμετείχε τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
 •  Τακτικό μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος – ΕΣΥΕ (2004 – 2010).
 •  Αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος έργου σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες εταιριών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Αξιολογητής της Κοινωνίας της Πληροφορίας, συμμετέχων σε οικονομοτεχνικές επιτροπές φορέων του Δημόσιου Τομέα.
 •  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2007 μέχρι σήμερα). Μέλος της Συγκλήτου (ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, Σεπτέμβριος 2012 έως σήμερα).
 •  Υπεύθυνος στατιστικής της ομάδας εργασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του Γ΄ ΚΠΣ με κύριο αντικείμενο την ανάλυση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και ειδικότερα στατιστική επεξεργασία των παρατυπιών για τον καθορισμό της συχνότητας και της σημαντικότητάς τους.
 •  Επιστημονικός Σύμβουλος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας και συντάκτης του RFP (Request For Proposal) της μελέτης για την μέτρηση των δεικτών του e-Europe η οποία υλοποιήθηκε το 2005.
 1. Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων (1ο εξάμηνο)
 2. Εφαρμογές Η/Υ Ι (1ο εξάμηνο)
 3. Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (2ο εξάμηνο)
 4. Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ (2ο εξάμηνο)
 5. Οικονομική της Υγείας (Επιλογής)
 6. Διοίκηση Μονάδων Υπηρεσιών Υγείας (Επιλογής)
 7. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (Επιλογής)
 1. Katsonis, N., Sfakianakis, M., Myloni, B., & Theoharis, D. (2019). “E-marketing and BPA coordination on business strategy”, International Journal of Internet Marketing and Advertising, Vol. 13, No. 2, pp. 155-169.
 2. Katsonis, N., Sfakianakis, M., & Myloni, B. (2018). “Strategic development and business process automation networks in Greek tele-companies”, Journal for International Business and Entrepreneurship Development, Vol. 11, No. 1, pp. 40-52.
 3. Argento, E., Papagiannakis, G., Baka, E., Maniadakis, M., Trahanias, P., Sfakianakis, M., & Nestoros, I. (2017). “Augmented Cognition via Brainwave Entrainment in Virtual Reality: An Open, Integrated Brain Augmentation in a Neuroscience System Approach”, Augmented Human Research, Vol. 2, No. 1, 3.
 4. Κατσανάκης, I. & Σφακιανάκης, Μ. (2017). “Αξία πληροφοριακών συστημάτων & πληροφοριακής τεχνολογίας: Αποτύπωση των βασικότερων μεθόδων και πλαισίων αξιολόγησης”, Τιμητικός Τόμος Καθηγητή κ. Γεωργίου Σ. Οικονόμου, σελ. 239-261.
 5. Katsonis, N., & Sfakianakis, M. (2016). “Business process automation in Greek telecommunications companies and marketing strategies”, International Journal of Electronic Customer Relationship Management, Vol. 10, No. 1, pp. 2-13.
 6. Katsonis, N., Anastasopoulos, G., & Sfakianakis, M. (2016). “Management strategies and marketing operations in Greek tele-companies”, International Journal of Electronic Marketing and Retailing, Vol. 7, No. 4, pp. 335-345.
 7. Glavopoulos, E., Bersimis, S., Georgakellos, D., & Sfakianakis, M. (2014). “Investigating the factors affecting companies’ attitudes towards CSR and CER during the fiscal crisis in Greece”, Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 57, No. 11, pp. 1612-1641.
 8. Dede, S., Sfakianakis M. (2014). “The new technologies in the developments and reorganization of public organization”, International Journal of Economic Research, Vol. 11, No. 1, pp. 115-126.
 9. Katsanakis, I., Skotis, A., Sfakianakis, M., (2014). “A Game Theory Approach to C-Business”, Essays in Honour of Professor Emmanouel Kondylis, pp. 167-182 (ISBN: 978-960-6897-05-4).
 10. Katsanakis, I., Georgopoulos, N., Sfakianakis, M., (2014). “Using Process Assessment Models in the Evaluation of Information Systems”, Presented at 10th National & International HSSS Conference: “Systemic Entrepreneurship: Innovations, Business, Growth”, 29-31 May, 2014, Athens, Greece.
 11. Panta, M., Smirlis, Y., & Sfakianakis, M. (2013). “Assessing bids of Greek public organizations service providers using data envelopment analysis”, Operational Research, Volume 13, Issue: 2, pp. 251-269.
 12. Skotis, A., Katsanakis, I., Macris, A., & Sfakianakis, M. (2013). “Creating Knowledge within a C-Business Context: A Customer Knowledge Management View”, In: Collaborative, Trusted and Privacy-Aware e/m-Services. Springer Berlin Heidelberg, pp. 264-277.
 13. Katsanakis I., Georgopoulos N., Sfakianakis M. (2013). “The COBIT Framework: A Systemic Approach for the Evaluation of Information Systems”, 9th National & International HSSS Conference: “Systemics for Process Cohesion”, 11-13 July, 2013, Volos, Greece.
 14. Katsanakis, I., Chimos, K., Sfakianakis, M. (2012). “Evaluating Information Systems: Core Concepts, Approaches and Models”, 8th National & International HSSS Conference: “Systems Approach to Strategic Management”, 5-7 July, 2012, Thessaloniki, Greece.
 15. Dede, S., Katsanakis, I., Sfakianakis, M. (2012). “New Public Management: The Role of HR and ICTs. The case of Greece”, 8th National & International HSSS Conference “Systems Approach to Strategic Management”, Thessaloniki, 5-7 July 2012.
 16. Σφακιανάκης, Μ., Κατσανάκης, Ι., Χίμος, Κ. (2012). “Διαχρονική Ανάλυση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών”, Τιμητικός Τόμος του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τον Καθηγητή κ. Σ. Καρβούνη, σελ. 745-760.
 17. Sfakianakis, M. (2011). “Quantile Estimators”, In: The SAGE Dictionary of Quantitative Management Research, Moutinho, L., and Hutcheson, G.D., eds., London: SAGE Publications Ltd., pp. 256-259.
 18. Kossyva, D., Katsanakis, I., Georgopoulos, N., Sfakianakis, M. (2011). “Value Creation and Value Appropriation through C-Business”, 7th National and International Conference of Hellenic Society for Systemic Studies: “Professional Systemics in Action”, 4-7 May 2011, Athens, Greece.
 19. Μορφάκη, Χρ., Σφακιανάκης, Μ. (2011). “Ανάλυση Ελληνικής και διεθνούς εγκληματικής συμπεριφοράς – προβλέψεις”, Κιβωτός Φιλίας – Τιμητικός Τόμος του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, σελ. 221-256.
 20. Antonakis, A.C., Sfakianakis, M.E. (2010). “Electronic Systems of Trust in Retail Lending: New Application Areas”, International Journal of Applied Systemic Studies, Vol. 3, No. 3, pp. 283-291.
 21. Andreadis, E.A., Sfakianakis, M.E., Tsourous, G.I., Georgiopoulos, D.X., Fragouli, E.G., Katsanou, P.M., Tavoularis, E.I., Skarlatou, M.G., Marakomichelakis, G.E., Ifanti, G.K., & Diamantopoulos, E.J. (2010). “Differential impact of angiotensin receptor blockers and calcium channel blockers on arterial stiffness”, International Angiology, Vol. 29, No. 3, pp. 266-272.
 22. Sfakianakis, M., (2009). “A Bayesian Approach of Greek Strike Analysis”, International Journal of Applied Systemic Studies, Vol. 2, Nο. 4, pp. 364-375.
 23. Antonakis, A.C., Sfakianakis, M.E. (2009). “Assessing Naive Bayes as a Method for Screening Credit Applicants”, Journal of Applied Statistics, Vol. 36, No. 5, pp. 537-545.
 24. Rontos, K., Sfakianakis, M. (2009). “Recent development and prospects of qualitative tourism in Greece: a statistical approach”, International Journal of Applied Systemic Studies, Vol. 2, No.3, pp. 226-241.
 25. Hadjidakis, D.I., Androulakis, I.I., Mylonakis, A.M., Sfakianakis, M.E., Raptis, A.E., Papaefstathiou, A.G., Economopoulos, T.C., Raptis, S.A. (2009). “Diabetes in postmenopause: Different influence on bone mass according to age and disease duration”, Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, Vol. 117, No. 5, pp. 199-204.
 26. Mantzaris, G.J., Christidou A., Sfakianakis, M., Roussos, A., Koilakou, S., Petraki, K., Polyzou, P. (2009). “Azathioprine is superior to budesonide in achieving and maintaining mucosal healing and histologic remission in steroid-dependent Crohn’s disease”, Inflammatory Bowel Diseases, 15(3), pp. 375-382.
 27. Sfakianakis, M., Verginis, D. (2008). “A New Family of Nonparametric Quantile Estimators”, Communications in Statistics – Simulation and Computation, Volume 37, Issue 2, pp. 337-345.
 28. Sfakianakis, M. (2008). “Statistical Analysis of Greek Strike Activity”, Statistical Review, Vol. 4, No. 1.
 29. Antonakis, A.C., Sfakianakis, M.E., (2008). “Naïve Bayes as a Means of Constructing Application Scorecards”, Advances in Doctoral Research in Management, Vol. 2, pp. 47-62.
 30. Σμυρλής, Γ., Πάντα, Μ., Καϊμακάμης, Γ., Σφακιανάκης, Μ. (2008). “Αξιολόγηση προσφορών για υπηρεσίες Logistics”, ΣΠΟΥΔΑΙ: Περιοδική Επιστημονική Έκδοση Πανεπιστημίου Πειραιώς, Vol. 57, No. 3, σελ. 78-89.
 31. Σφακιανάκης, Μ. (2008). “Οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών στον Τουρισμό”, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το Συνεδριακό Τουρισμό, σελ. 123-129.
 32. Kostelenos, G., Kounaris, E., Petmezas, S., Sfakianakis, M., Vasileiou, D., (2007). “Gross Domestic Product 1830-1939, Sources of Economic History of Modern Greece: Quantitative Data and Statistical Series 1830-1939”, KEPE and Historical Archives of the National Bank of Greece.
 33. Mantzaris, G.J., Roussos, A., Christidou, A., Koilakou, S., Kalantzis, C.N., Petraki, K., Sfakianakis, M., Karagiannidis, A., Polyzou, P. (2007). “The long-term efficacy of azathioprine does not wane after four years of continuous treatment in patients with steroid-dependent luminal Crohn’s disease”, Journal of Crohn’s and Colitis, 1(1), pp. 28-34.
 34. Σφακιανάκης, Μ.Ε. (2007). “Ανάλυση συμπεριφοράς του κλάδου ασφάλισης των μηχανοκίνητων οχημάτων (motor vehicle) στην Ελλάδα”, Πρακτικά 3ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, σελ. 228-243.
 35. Σφακιανάκης, Μ.Ε., Βεργίνης, Δ.Γ. (2007). “Χρήση μη-παραμετρικών εκτιμητριών ποσοστιαίου σημείου για τον καθορισμό των Ορίων Ελέγχου των διαγραμμάτων Ελέγχου  Μέσης Τιμής”, Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής ΕΣΙ., σελ. 393-400.
 36. Σφακιανάκης, Μ.Ε. (2007). “Ανάλυση συμπεριφοράς του κλάδου ασφάλισης των μηχανοκίνητων οχημάτων (motor vehicle) της Κύπρου”, Πρακτικά 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής ΕΣΙ, σελ. 383-392.
 37. Mylonakis, A., Hadjidakis, D., Katsavochristos, P., Androulakis, I.I., Sfakianakis, M., Raptis, S.A. (2006). “Discrepancies between vertebral bone density values: the least dense vertebra”, Maturitas, Vol. 53, No. 4, pp 476-482.
 38. Hadjidakis, D., Raptis, A.E., Sfakianakis, M., Mylonakis, A., Raptis, S.A. (2006). “Bone mineral density of both genders in Type 1 diabetes according to bone composition”, Journal of Diabetes Complications, Vol. 20, No. 5, pp 302-307.
 39. Σφακιανάκης, Μ., Τσουκαλά, Λ. (2006). “Οικονομετρική ανάλυση συμπεριφοράς μορφών τραπεζικών καταθέσεων”, Τιμητικός Τόμος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη μνήμη του Καθηγητή Χρήστου Ναούμ, Τόμος Β’, σελ. 1131-1148.
 40. Sfakianakis, M. (2005). “Control Charts based on Quantile estimators”, 2nd International Scientific Conference on ‘Information Technology and Quality’, June, Spetses.
 41. Antonakis, A.C., Sfakianakis, M.E. (2005). “Knowledge Management as a Means of Achieving Organizational Excellence: A Retail Banking Case”, Proceedings of the International Conference on Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy, 13-15 October 2005, Chios, Greece.
 42. Antonakis, A.C., Sfakianakis, M.E. (2005). “Knowledge Management for Evaluating Borrower Creditworthiness as a Competitive Advantage in the Banking Sector”, Proceedings of the 1st National Conference of the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS), pp. 758-764.
 43. Rontos, K., Pierrakou, Ch., Sfakianakis, M., Rontos, P. (2005). “Analysis of spectators’ opinion about safety of the 1998 men’s Basketball World Championship”, Journal of Sports Science, Vol. 43, pp. 68-76.
 44. Hadjidakis, D., Mylonakis, A., Sfakianakis, M., Raptis, A.E., Raptis, S.A. (2005). “Diabetes and premature menopause: is their co-existance dentrimental to the skeleton?”, European Journal of Endocrinology, Vol. 152, pp. 437-442.
 45. Σφακιανάκης, Μ.Ε., Βεργίνης, Δ.Γ. (2005). “Σύγκριση μεθόδων Διασπορών – Συνδιασπορών και Εκτιμητών Ποσοστιαίων σημείων για τον υπολογισμό του VaR για Long και Short θέσεις σε μετοχές: Μελέτη της περίπτωσης του ΧΑΑ”, Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, σελ. 832-841.
 46. Ρόντος, Κ., Σφακιανάκης, Μ. (2005). “Πρόσφατες Εξελίξεις και Προοπτικές του Ποιοτικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Μια Στατιστική Προσέγγιση”, Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, σελ. 815-831.
 47. Πολύζος, Α., Σφακιανάκης, Μ. (2005). “Ανάλυση συμπεριφοράς τουρισμού στην Ελλάδα”, Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, σελ. 806-814.
 48. Kondylis, E.K., Pandelis, S., Sfakianakis, M.E., Prokopiou, D. (2004). “Burnout and emotional intelligence in Greek employees”, Human Perspectives in the Internet Society: Culture, Psychology and Gender, pp. 441-448.
 49. Mantzaris, G.J., Sfakianakis, M., Archavlis, E., Christidou, A., Karagiannidis, A., Triadaphyllou, G. (2004). “A prospective randomized observer-blind 2-year trial of azathioprine monotherapy versus azathioprine and olsalazine for the maintenance of remission of steroid-dependent ulcerative colitis”, American Journal of Gastroenterology, Vol. 99, Issue 6, pp. 1122-1128.
 50. Σφακιανάκης, Μ., Τσουκαλά, Λ. (2004). “Χρονολογική ανάλυση της συμπεριφοράς μορφών Τραπεζικών καταθέσεων”, Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ. 475-484.
 51. Sfakianakis, M., Hourmentis, K. (2003). “A Behavioral Analysis of Greek Strike Activity”, European Research Studies, Vol. 6, pp. 281-290.
 52. Hadjidakis, D., Tsagarakis, S., Roboti, C., Sfakianakis, M., Raptis, S.A., Thalassinos, N. (2003). “Does subclinical hypercortisolism adversely affect the bone mineral density of patients with adrenal incidentalomas?”, Clinical Endimology, Vol. 58, pp. 72-77.
 53. Mantzaris, G., Petraki, K., Sfakianakis, M., Archavlis, E., Christidou, A., Chadio-Iordanides, H., Triadaphyllou, G. (2003). “Budesonide Versus Mesalamine for Maintaining Remission in Patients Refusing Other Immunomodulators for Steroid-Dependent Crohn’s Disease”, Clinical Gastroenterology and Hepatology, Vol. 1, No. 2, pp. 122-128.
 54. Hadjidakis, D., Kokkinakis, E., Sfakianakis, M., Raptis, S. (2003). “Bone density patterns after normal and premature menopause”, Maturitas, Vol. 44, No. 4, pp 279-286.
 55. Sfakianakis, M., Verginis, D. (2002). “A Behavioral Analysis of Interest Rates in Euro Area”, Risk Management, Vol. 28, No. 5, pp. 1-19.
 56. Hadjidakis, D., Mylonakis, A., Katsavochristos, P., Sfakianakis, M., Raptis, S.A. (2002). “Is residual ovarian secretion important for postmenopausal bone loss?”, 10th World Congress of the International Menopause Society, Βerlin, Climacteric 5, Suppl. 1, 183, P-17-10.
 57. Hadjidakis, D., Mylonakis, A., Katsavochristos, P., Sfakianakis, M., Raptis, S.A. (2002). “Discrepancy between age adjusted bone mineral density values of three regions in the upper femur”, IOF World Congress on Osteoporosis, Lisbon, Portugal, Osteoporosis International 13, Suppl. 1, P398MO.
 58. Hadjidakis, D., Mylonakis, A., Sfakianakis, M., Raptis, A.E., Raptis, S.A (2002). “Does the coexistence of type II diabetes mellitus and early menopause affect bone density?”, 38th Annual Meeting of the EASD, Βudapest,Diabetologia 45, Suppl.  2, Abs 264.
 59. Μυλωνάκης, Α., Χατζηδάκης, Δ., Ράπτης, Α.Ε., Κατσαβοχρήστος, Π., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (2002). “Η συνύπαρξη διαβήτη και πρόωρης εμμηνόπαυσης επηρεάζει την οστική μάζα;”, Πρακτικά 29ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Abs 127.
 60. Μυλωνάκης, Α., Κατσαβοχρήστος, Π., Σφακιανάκης, Μ., Χατζηδάκης, Δ., Ράπτης, Σ.Α. (2002). “Καταγραφή της ευαισθητοποίησης και της οστικής πυκνότητας μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών ως προς τον κίνδυνο οστεοπενίας – οστεοπόρωσης”, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.), Οστούν, Τόμος 13, Τεύχος 1, Pos 62.
 61. Παπαξοΐνης, Κ., Μυλωνάκης, Α., Χατζηδάκης, Δ., Κατσαβοχρήστος, Π., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (2002). “Η υπερηχομετρία πτέρνας: Σχέση με τη φωτονική απορροφησιομετρία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες”, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.), Οστούν, Τόμος 13, Τεύχος 1, Abs 58.
 62. Hadjidakis, D., Raptis, A.E., Hatziagelaki, E., Sfakianakis, M., Papaefstathiou, A., Raptis, S.A. (2001). “Ist die Knochendichte bei Typ-2- prämenopausalen diabetischen Frauen von der Adipositas abhängig?”, Diabetes und Stoffwechsel  Suppl. s. 13.
 63. Mylonakis, A., Hadjidakis, D., Katsavochristos, P., Papaxoinis, K., Sfakianakis, M., Raptis, S.A. (2001). “Limitations of proximal femur age-adjusted bone mineral density (BMD) in women with vertebral fractures”, 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society, Madrid, Spain, Bone 28 : 5 (Suppl.), S174.
 64. Hadjidakis, D., Katsavochristos, P., Mylonakis, A., Sfakianakis, M., Raptis, S.A. (2001). “Proximal postmenopausal bone mineral density (BMD) variation according to type of premature menopause”, 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society, Madrid, Bone 28 : 5 (Suppl.), S215.
 65. Hadjidakis, D., Raptis, A.E., Mylonakis, A., Sfakianakis, M., Raptis, S.A. (2001). “The postmenopause in diabetes: Bone quantity and quality”, 37th Annual Meeting of the EASD, Glasgow, Diabetologia 44, Suppl 1: A223.
 66. Mantzaris, G., Petraki, K., Sfakianakis, M., et al. (2001). “A prospective, randomized trial of azathioprine monotherapy versus azathioprine and olsalazine for the maintenance of remission of steroid-dependent ulcerative colitis”, Gastroenterology, Vol. 120, Issue 5, Abs 679.
 67. Mantzaris, G., Petraki, K., Sfakianakis, M., Kourtessas, D., Chadio-Iordanidou, H., Christidou, A., Karayiannidis, A., Triadaphyllou, G. (2001). “A comparison of the effect of budesonide and mesalamine on the quality of life in patients with steroid-dependent Crohn’s Disease”, Gastroenterology, Vol. 120, No. 5, Abs 4022.
 68. Μυλωνάκης, Α., Χατζηδάκης, Δ., Κατσαβοχρήστος, Π., Παπαξοΐνης, Κ., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (2001). “Συμβάλλει η όψιμη εμμηνόπαυση στη διατήρηση της οστικής μάζας;”, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.).
 69. Κατσαβοχρήστος, Π., Χατζηδάκης, Δ., Μυλωνάκης, Α., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (2001). “Η σύσταση και η φόρτιση του οστού: διαφορετική προσέγγιση της συνδυασμένης επίδρασης στην οστική μάζα”, Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.).
 70. Μυλωνάκης, Α., Χατζηδάκης, Δ., Ράπτης, Α.Ε., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (2001). “Ο ρόλος του τύπου του διαβήτη στη συμπεριφορά της οστικής μάζας”, Οστούν, Τόμος 12, Τεύχος 3, σελ. 162-168.
 71. Κατσαβοχρήστος, Π., Χατζηδάκης, Δ., Σφακιανάκης, Μ., Μυλωνάκης, Α., Ράπτης, Σ.Α. (2001). “Η προωρότητα της εμμηνόπαυσης στο πλαίσιο ελέγχου της οστεοπόρωσης”, Πρακτικά 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Abs 51.
 72. Μυλωνάκης, Α., Χατζηδάκης, Δ., Σφακιανάκης, Μ., Καραβιτάκη, Ν., Ιωαννίδης, Γ., Θαλασσινός, Ν., Ράπτης, Σ.Α. (2001). “Η οστική πυκνότητα σε άνδρες με σύνδρομο Cushing”, Πρακτικά 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Abs 50.
 73. Hadjidakis, D., Apostolopoulou, N., Kokkinakis, E., Papadoyanni, M., Sfakianakis, M., Raptis, S.A. (2000). “Are anthropometric and lifestyle variables of importance for bone density responses to hormone replacement therapy?”, 44th Symposion of the German Society of Endocrinology (DGE) and 35. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG), Munich.
 74. Diamantopoulos, E.J., Charitos, D., Georgopoulos, V., Economou, E., Sfakianakis, M., Toutouzas, P., Raptis, S. (2000). “Oxygen free radicals and the effect of a free radical scavenger in patients with intermittent claudication”, Vascular Surgery, Vol. 34, No 2, pp. 167-174.
 75. Diamantopoulos, E.J., Andreadis, E., Vassilopoulos, C., Tabakila, M., Sfakianakis, M., Papasteriadou, C. (2000). “Distribution of different HLA antigens in Greek hypertensives according to the angiotensin-converting enzyme genotype”, American Journal of Hypertension, Vol. 13, No. 4, pp. 438-441.
 76. Hadjidakis, D., Raptis, A.E., Mylonakis, A., Sfakianakis, M., Raptis, S.A. (2000). “Is microalbuminuria predictor of bone mineral density in type II diabetes?”, 36th Annual Meeting of the EASD Jerusalem, Diabetologia 43: Suppl. 1, Abs. 1122.
 77. Hadjidakis, D., Mylonakis, A., Sfakianakis, M., Raptis, S.A. (2000). “Differential effects of obesity on absorptiometric and ultrasonometric parameters of bone mineral density”, 22nd Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research, Toronto, Journal of Bone and Mineral Research 15: Suppl. 1, SU284.
 78. Κοκκινάκης, Ε., Χατζηδάκης, Δ., Μυλωνάκης, Α., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (2000). “Η πυκνομετρική προσέγγιση της οστεοπενίας και οστεοπόρωσης σε σχέση με τον τύπο εμμηνόπαυσης”, Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, Abs 54.
 79. Χατζηδάκης, Δ., Μυλωνάκης, Α., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (2000). “Επίδραση δύο παραγόντων στην επαναληψιμότητα της οστικής υπερηχομετρίας”, Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.), Abs 106.
 80. Hadjidakis, D., Apostolopoulou, N., Hatziagelaki, E., Sfakianakis, M., Raptis, S.A. (1999). “Absorptiometrische und ultrasonometrische Knochendensitometrie bei postmenopausalen Frauen mit Typ-2 Diabetes mellitus”, 15te Internationales Symposium über Diabetes mellitus Zürich, Diabetes und Stoffwechsel 8, Suppl.Heft 4, 11.
 81. Hadjidakis, D., Tsigos, C., Apostolopoulou, N., Sfakianakis, M., Raptis, A.E., Raptis, S.A. (1999). “Do circulating cytokines relate to bone metabolism in diabetic postmenopausal women?”, 35th Annual Meeting of the EASD, Brussels, Diabetologia, 42, Suppl.1, A83.
 82. Hadjidakis, D., Kantartzis, K., Sfakianakis, M., Kokkinakis, E., Raptis, S.A. (1999). “Bone mineral density behavior in natural and surgical menopausal women with osteoporotic fractures”, 26th European Symposium on Calcified Tissues, Maastricht, Calcified Tissue International 64, Suppl. 1, S75.
 83. Hadjidakis, D., Kokkinakis, E., Sfakianakis, M., Raptis, S. (1999). “The type and time of menopause as decisive factors for bone mass changes”, European Journal of Clinical Investigation, Vol. 29, pp. 877-885.
 84. Sfakianakis, M., Hourmentis, K. (1998). “Analysis of Greek Strike Activity”, Proceedings of HERCMA 98 Conference, pp. 557-564.
 85. Hadjidakis, D., Ikonomidou, B., Mitrakou, A., Sfakianakis, M., Kokkinakis, E., Raptis, S.A. (1998). “Die longitudinalen Veränderungen der Knochendichte bei Typ-1- Die longitudinalen, Diabetikern” 33te Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Leipzig, Diabetes und Stoffwechsel 7, Suppl. 1, S134.
 86. Kantartzis, K., Hadjidakis, D., Sfakianakis, M., Kokkinakis, E., Raptis, S.A. (1998). “Fracture threshold and osteoporotic fracture risk patterns according to age groups”, 2nd Joint Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research and the International Bone and Mineral Society, San Francisco, Bone 23, 5, Suppl., F388.
 87. Hadjidakis, D., Ikonomidou, B., Sfakianakis, M., Mitrakou, A., Raptis, A.E., Raptis, S.A. (1998). “Βone mass patterns and their clinical significance in insulin dependent diabetes”, 34th Annual Meeting of the EASD Barcelona, 8-12 September 1998, Diabetologia, 41 Suppl. A325.
 88. Vagionis, N., Sfakianakis, M. (1997). “Viability and employment estimations based on sectoral, regional and by size analysis of the total factor productivity: the case of Greek manufacturing enterprises”, European Planning Studies, Vol. 5, No. 4, pp. 495-514.
 89. Gogou, E., Papanastassiou, M., Pearce, R., Sfakianakis, M. (1997). “Greek Foreign Direct Investment (FDI) in the Balkans: the case of Albania”, Proceedings of the Tenth Annual Greek Statistical Conference, pp. 85-92.
 90. Hadjidakis, D., Diamantopoulos, E.J., Kokkinakis, E., Sfakianakis, M., Merakos, G., Raptis, S. (1997). “Bone Mineral Density in type II diabetics with macroangiopathy”, Journal of Bone and Mineral Research, Vol. 12, Suppl.1, Abs S655.
 91. Σφακιανάκης, Μ., Κυνηγόπουλος, Ι., Παπαναστασίου, Μ. (1997). “Σύγκριση του Ιδιωτικού και Κρατικού Τραπεζικού Τομέα στην Ελλάδα: Οι προοπτικές της ιδιωτικοποίησης”, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Στατιστικού Συνεδρίου, σελ. 635-651.
 92. Χατζηδάκης, Δ., Κοκκινάκης, Ε., Οικονομίδου, Β., Σφακιανάκης, Μ., Σωτηρόπουλος, Κ., Κουγιουμουτζάκης, Γ., Ράπτης, Σ.Α. (1997). “Οι διαχρονικές μεταβολές της οστικής μάζας φυσιολογικών ατόμων ελληνικού πληθυσμού”, Οστούν, Τόμος 8, Τεύχος 4, Abs 332.
 93. Hadjidakis, D., Kokkinakis, E., Sfakianakis, M., Raptis, S. (1996). “Bone mineral density after corticosteroid treatment in postmenopausal women”, Proceedings of the Osteoporosis International (Springer), Vol. 6, Suppl.1, PSu 256.
 94. Hadjidakis, D., Kokkinakis, E., Sfakianakis, M., Sotiropoulos, C., Raptis, S. (1996). “Bone mineral density after early menopause”, Proceedings of the Osteoporosis International (Springer), Vol. 6, Suppl.1, PSu 257.
 95. Kokkinakis, E., Hadjidakis, D., Sfakianakis, M., Raptis, S. (1996). “Bone mineral density behaviour of proximal femur in women with vertebral fractures”, Proceedings of the Osteoporosis International (Springer), Vol. 6, Suppl.1, PMo 390.
 96. Κοκκινάκης, Ε., Χατζηδάκης, Δ., Σωτηρόπουλος, Κ., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (1996). “Η διαχρονική μεταβολή της οστικής πυκνότητας των οσφυϊκών σπονδύλων”, Οστούν, Τόμος 7, Τεύχος 4, Abs 335.
 97. Κοκκινάκης, Ε., Χατζηδάκης, Δ., Μεράκος, Γ., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (1996). “Η αξιολόγηση της σχέσης της οστικής πυκνότητας των σπονδύλων στην προ- και μετεμμηνοπαυσιακή φάση”, Οστούν, Τόμος 7, Τεύχος 1, σελ. 25-29.
 98. Χατζηδάκης, Δ., Κοκκινάκης, Ε., Σωτηρόπουλος, Κ., Οικονομίδου, Β., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (1996). “Η διαχρονική συμπεριφορά της οστικής πυκνότητας των σπονδύλων στην προεμμηνοπαυσιακή φάση”, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παθολογίας, Abs 45.
 99. Χατζηδάκης, Δ., Κοκκινάκης, Ε., Σωτηρόπουλος, Κ., Σφακιανάκης, Μ., Θαλασσινός, Ν., Ράπτης, Σ.Α. (1996). “Η επίδραση της θεραπείας με θυροξίνη στην οστική πυκνότητα”, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Ενδοκρινολογικού Συνεδρίου, Abs 99p.
 100. Κοκκινάκης, Ε., Χατζηδάκης, Δ., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (1996). “Η  οστική μάζα στην πρόωρη φυσική και χειρουργική εμμηνόπαυση”, Πρακτικά 23ου Πανελλήνιου Ενδοκρινολογικού Συνεδρίου, Abs 65.
 101. Kokkinakis, E., Hadjidakis, D., Athanasiou, H., Sfakianakis, M., Raptis, S.A. (1995). “The nosological spectrum of osteopenia in osteology clinic”, European Journal of Internal Medicine, Vol. 6, Suppl.1, Abs 383.
 102. Σφακιανάκης, Μ. (1995). “Βέλτιστη τοποθέτηση των εξαρτημάτων σε γενικευμένα συστήματα αξιοπιστίας”, Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής,  σελ. 207-211.
 103. Χατζηδάκης, Δ., Κοκκινάκης, Ε., Αθανασίου, Ε., Σφακιανάκης, Μ., Ράπτης, Σ.Α. (1995). “Η κλινική σημασία της οστεοπενίας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες”, Οστούν, Τόμος 6, Τεύχος 4, Abs 320.
 104. Κοκκινάκης, Ε., Χατζηδάκης, Δ., Σφακιανάκης, Μ., Tσαντούλας, Ε., Ράπτης, Σ.Α. (1995). “Η οστική μάζα στην φυσική και χειρουργική εμμηνόπαυση”, Πρακτικά 22ου Πανελλήνιου Ενδοκρινολογικού Συνεδρίου, Abs 4.
 105. Sfakianakis, M. (1993). “Optimal Arrangement of Components in a Consecutive k-out-of-r-from n:F system”, Microelectronics and Reliability, Vol. 33, No. 10, pp. 1573-1578.
 106. Sfakianakis, M., Papastavridis, S. (1993). “The Reliability of a General Consecutive-k-out-of-n:F System”, IEEE Trans. Reliability, Vol R-42, pp 491-496.
 107. Σφακιανάκης, Μ. (1993). “Birnbaum σπουδαιότητα των εξαρτημάτων στα k-από-r-συνεχόμενα-από-n:F συστήματα”, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ. 345-352.
 108. Sfakianakis, M. (1992). “Birnbaum Importance of the Components in a Consecutive-k-out-of-r-from n:F System”, Proceedings of the IASTED International Conference on Reliability, Quality Control and Risk Assessment, (Ed. H. Pham & M.H. Hamza), pp. 36-37.
 109. Sfakianakis, M., Kounias, S., Hillaris, A. (1992). “Reliability of a consecutive k-out-of-r-from-n system”, IEEE Trans. Reliability, Vol. R-41, pp. 442-447.
 110. Κοunias, S., Sfakianakis, M. (1992). “A Combinatorial problem on the circle”, Proceedings of the HERMIS 92 Conference, pp. 187-196.
 111. Σφακιανάκης, Μ. (1992). “Βέλτιστη τοποθέτηση των εξαρτημάτων σε συστήματα αξιοπιστίας”, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ. 216-226.
 112. Κουνιάς, Σ., Σφακιανάκης, Μ., (1992). “Διάρκεια των απεργιών στην Ελλάδα”, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ. 70-78.
 113. Kounias, S., Sfakianakis, M. (1991). “The Reliability of a linear system and its connection with the generalized birthday problem”, Statistica Applicata, Vol. 3, No. 4, pp. 531-543.
 114. Papastavridis, S., Sfakianakis, M. (1991). “Optimal Arrangement & Importance of the Components in a Consecutive k-out-of-r-from n:F System”, IEEE Trans. Reliability, Vol. R-40, pp. 277-279.
 115. Σφακιανάκης, Μ., Παπασταυρίδης, Σ., (1991). “Αξιοπιστία ενός γενικευμένου k συνεχόμενα-από-n:F συστήματος”, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ. 245-258.
 116. Δαμιανού, Χ., Κάτση, Π., Σφακιανάκης, Μ., Τζιαφέτας, Γ., (1991). “Κατανομή της διάρκειας των απεργιών στην Ελλάδα”, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, σελ. 51-52.
 117. Παπασταυρίδης, Σ., Σφακιανάκης, Μ., (1990). “Βέλτιστη τοποθέτηση και σπουδαιότητα των εξαρτημάτων στα k-από-r συνεχόμενα-από-n:F συστήματα”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στατιστικής, Abs 135.
 1. “Προσομοίωση και Εφαρμογές”, 2020, Αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Broken Hill Publishing Ltd.
 2. “Εγχειρίδιο Οργανωσιακής Μάθησης και Διαχείρισης Γνώσης”, 2017, Easterby-Smith Mark, Lyles Marjorie, Εκδόσεις Broken Hill Publishing – Π.Χ. Πασχαλίδης (επιμέλεια ελληνικής έκδοσης).
 3. “Στατιστική σκέψη στον κόσμο των επιχειρήσεων”, 2013, Amir Aczel & Jayavel Sounderpandian, Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης (επιμέλεια ελληνικής έκδοσης).
 4. “Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη”, 2003, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 5. “Προσομοίωση και Εφαρμογές”, 2002, Εκδόσεις Πατάκη.
 6. “Πρακτική Πληροφορική και Εφαρμογές”, 2001, Εκδόσεις Πατάκη.
 7. “Υπολογιστική Στατιστική”, 1999, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.