Νικήτας Πιττής

Πιττής Νικήτας

Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Τραπεζικής Διοικητικής

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Πληροφορίες

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς από το 2000.

Επίσης Επίκουρος/Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 1993-2000, Ερευνητής στην Union Bank of Switzerland, 1992-1993, Ερευνητής στο National Institute of Economic and Social Research, 1991-1992.

Ερευνητικές Περιοχές: Οικονομετρική Θεωρία, Θεωρία Πιθανοτήτων, Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Θεωρία Αποφάσεων, Φιλοσοφία των Οικονομικών.