Μαραβελάκης Πέτρος

Μαραβελάκης Πέτρος

Μαραβελάκης Πέτρος

Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Εφαρμογές Στατιστικής και Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Πληροφορίες

1. Θέσεις

 • Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Πληροφορικής και Στατιστικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σεπτέμβριος 2022-σήμερα.
 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Τουρισμού» του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Θεματική Ενότητα «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Τουρισμού» (ΔΙΤ 10), Οκτώβριος 2022-Ιούλιος 2023.

2. Επαγγελματική εμπειρία

 • Αναπληρωτής Καθηγητής (Νοέμβριος 2018-Αύγουστος 2022), Επίκουρος Καθηγητής (Μάρτιος 2014-Νοέμβριος 2018) και Λέκτορας (Ιανουάριος 2012-Φεβρουάριος 2014) στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Πληροφορικής και Στατιστικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
 • Επίκουρος Καθηγητής (Σεπτέμβριος 2010-Δεκέμβριος 2011) και Λέκτορας (Σεπτέμβριος 2006-Σεπτέμβριος 2010) στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας» του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Θεματική Ενότητα «Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας» (ΔΙΠ 60), Οκτώβριος 2019-2020.
 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας» του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Θεματική Ενότητα «Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας» (ΔΙΠ 50), Οκτώβριος 2004-Ιούλιος 2019, Οκτώβριος 2020-Ιούλιος 2021.
 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Τουρισμού» του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Θεματική Ενότητα «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Τουρισμού» (ΔΙΤ 10), Οκτώβριος 2021-Ιούλιος 2022.
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Οκτώβριος 2004-Ιούλιος 2006.

3. Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στατιστική (2003), Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (1998), Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Πτυχίο (1996), Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων (1ο εξάμηνο)
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ι (1ο εξάμηνο)
 • Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (2ο εξάμηνο)
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ (2ο εξάμηνο)
 • Εξόρυξη Δεδομένων στις Επιχειρήσεις (Επιλογής)
 • 44 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση μεταξύ των οποίων τα Statistical Methods in Medical Research, Journal of Multivariate Analysis, Computational Statistics and Data Analysis, Journal of Statistical Planning and Inference, Methodology and Computing in Applied Probability, Probability in the Engineering and Informational Sciences, Journal of Statistical Computation and Simulation, Quality and Reliability Engineering International, IIE Transactions, Computers & Industrial Engineering, European Journal of Operational Research.
 •  Κριτής σε 46 διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Applied Mathematical Modelling, Computational Statistics, Computational Statistics and Data Analysis, Computers & Industrial Engineering, IMA Journal of Management Mathematics, International Journal of Production Economics, International Journal of Production Research, Journal of Statistical Planning and Inference, Quality and Reliability Engineering International, Statistica Sinica και στα πρακτικά τριών συνεδρίων.
 •  Βοηθός εκδότη (Αssociate Εditor) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Quality Technology and Quantitative Management (περιλαμβάνεται στο Science Citation Index Expanded).
 •  1472 ετεροαναφορές στα δημοσιευμένα άρθρα.
 •  Συμμετοχή σε πλήθος διεθνών συνεδρίων.