Κοπανάκη Ευαγγελία

Κοπανάκη Ευαγγελία

Κοπανάκη Ευαγγελία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφοριακά Συστήματα με Έμφαση στην Επιχειρηματική Ευελιξία
Πληροφορίες

Η Δρ. Ευαγγελία Κοπανάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει Πτυχίο στα Μαθηματικά και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στα Πληροφοριακά Συστήματα από  το τμήμα Management, Information Systems and Innovation Group του London School of Economics and Political Science. Για περισσότερα από τρία χρόνια, εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου συμμετείχε σε αρκετά συν-χρηματοδοτούμενα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα Πληροφορικής. Επίσης, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως αναλύτρια-προγραμματίστρια. Έχει διδάξει διάφορα μαθήματα, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα Τμήματα ‘Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων’, ‘Πληροφορικής’ και ‘Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης’ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει διδάξει στο Singapore Institute of Management, στα πλαίσια του University of London International Programmes. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, των διεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων και των τεχνολογιών Διαδικτύου. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια και περιοδικά, ενώ είναι συν-συγγραφέας δύο Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων, στους τομείς του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και των Τεχνολογιών Διαδικτύου.

  1. Επιχειρησιακή Έρευνα (4ο εξάμηνο)
  2. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (7ο Εξάμηνο)
  3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Επιλογής)
  4. Προγραμματισμός & Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Επιλογής)