Καμπούρης Χρήστος

Καμπούρης Χρήστος

Καμπούρης Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

Ο Χρήστος Γ. Καμπούρης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη (BA in Economics).

Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία, έχοντας αναλάβει θέσεις ευθύνης τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, στα πεδία του Τουρισμού, της Υγείας και της Βιομηχανίας. Έχει εκπαιδευτεί επαγγελματικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αποτελεί μέλος διοικητικού συμβουλίου Ευρωπαϊκών επαγγελματικών συνδέσμων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στις περιοχές της Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων, της Αποτίμησης, της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Επενδύσεων και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, δίνοντας έμφαση στον κλάδο Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Οι ερευνητικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών:

 1. ΤΣΚ203. Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2ο εξάμηνο)
 2. ΤΣΚ602. Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού (6ο εξάμηνο)
 3. ΤΣΚ511. Χρηματοδοτικά Προγράμματα για τον Τουρισμό (Επιλογής)
 4. ΤΣΚ512. Οικονομικός Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Επιλογής)
 5. ΤΣΚ611. Κοστολογικά Συστήματα και Διαχείριση Κόστους Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Επιλογής)
 6. ΤΣΕΡ01-02. Ερευνητική Εργασία (Επιλογής)

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές:

 1. Belesis N., Karagiorgos A., Kampouris C., Karali N., Gazilas E., 2023. The effect of the Covid-19 pandemic on the financial performance of the 15 top listed Greek companies and on entrepreneurship. Actual Problems of Economics, 6(264), 17-34.
 2. Koutoupis A., Kampouris C., Sakellaridou A., 2022. Can financial strength indicators form a profitable investment strategy? The case of F-Score in Europe. Journal of Accounting and Management Information Systems, 21(3), 355-372.
 3. Koutoupis A., Belesis N., Kampouris C., 2022. Tax and COVID-19 pandemic effects on the financial performance and risk of the hotel industry. Corporate and Business Strategy Review, 3(2), 125-137.
 4. Koutoupis A., Gonidakis F., Kampouris C., Merentitis I., Chatzisavvidis C. 2022. Assessing Earnings Quality of Greek Public Hospitals. Theoretical Economics Letters, 12(4), 1053-1073.
 5. Belesis N., Kampouris C., Karagiorgos A., 2022. The Effect of Covid-19 on the value relevance of European Firms’ Financial Statements. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 14(1), 91-99.
 6. Kampouris C., 2022. Is Economic Value Added relevant for Market Value? A Stock and Industry Analysis of European Companies. Theoretical Economics Letters, 12(4), 1034-1047.
 7. Koutoupis A., Belesis N., Kampouris C., 2022. Did Covid-19 affect the financial performance and risk of the international shipping companies? International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 13(2), 69-81.
 8. Artikis P., Diamantopoulou L., Kampouris C., 2022. Risk factors explain and stock price performance of US sectors. A quintile approach. Theoretical Economics Letters, 12(3), 859-881.
 9. Artikis P., Kampouris C., 2022. Is intrinsic value priced in the cross section of stock returns? Cogent Economics and Finance, 10: 2098607, DOI:10.1080/23322039.2022.2098607.
 10. Koutoupis A., Skourti T., Davidopoulos L.G., Kampouris C., 2022. Board Diversity: Current State and Future Avenues. Theoretical Economics Letters, 12(3), 788-813.
 11. Artikis P., Diamantopoulou L., Kampouris C., 2022. Macroeconomic effects on systematic risk in Europe. The case of Cyclical v. non-Cyclical companies. Actual Problems of Economics, 10-11(256-257), 54-78.
 12. Kampouris C., 2021. Leisure industry & Investment strategies. The case of European companies. Actual Problems of Economics, 11-12(245-246), 6-20.
 13. Rodakos A.I., Koutoupis A., Thysiadou A., Kampouris C., 2021. A systematic literature review on the implementation of internal audit in European and non-European public hospitals. Journal of Governance and Regulation, 10(4), 336-342.
 14. Koutoupis A., Kyriakogkonas P., Kampouris C., 2020. Exploring the interrelation between Corporate Governance & Financial Performance: Evidence from Greek Systemic Banks. Actual Problems of Economics, 223(1), 14-25.

Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές:

 1. Koutoupis A., Pourgias A.T., Kampouris C., Ανακοίνωση: Internal Controls and Cyber Security: A Look at Greek Banks during COVID-19 period. Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA), 21st Annual Conference, 16-17 Δεκεμβρίου, Αθήνα, Ελλάδα.
 2. Pourgias A.T., Kampouris C., Koutoupis A., 2022. Ανακοίνωση: Corporate Governance and conflicts of interest in the UK. International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University, 17-18 Ιουνίου, Virtual.
 3. Skourti T., Davidopoulos L.G., Kampouris C., Koutoupis A., 2022. Ανακοίνωση: Board Diversity: Current State and Future Avenues. International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University, 17-18 Ιουνίου, Virtual.
 4. Sorros J., Artikis P., Kampouris C., 2019. Ανακοίνωση: Importance of Intrinsic Valuation on Asset Pricing Models and the Cross Section of Stock 88th International Atlantic Economic Conference, 17-20 Οκτωβρίου, Μαϊάμι, ΗΠΑ.
 5. Artikis P., Kampouris C., 2013. Ανακοίνωση: Can the Residual Income Model Predict the Cross-Section of Stock Returns? Eurasia Business & Economics Society (EBES) 2013 Conferences, 11-13 Ιανουαρίου, Ρώμη, Ιταλία.
 6. Artikis P., Kampouris C., 2010. Ανακοίνωση: Valuation Measures and the Cross-Section of Stock Returns – Επέκταση της ερευνητικής εργασίας που παρουσιάστηκε στο Πεκίνο. Eurasia Business & Economics Society (EBES) 2010 Conferences, 28-30 Οκτωβρίου, Αθήνα, Ελλάδα.
 7. Artikis P., Kampouris C., 2010. Ανακοίνωση: Valuation Measures and the Cross-Section of Stock Returns. European Asian Economics, Finance, Econometrics & Accounting Science Association, 7-11 Σεπτεμβρίου, Πεκίνο, Κίνα.

Οι ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Τετάρτη: 11:00-14:00
 • Παρασκευή: 17:00-20:00