Γεωργόπουλος Νικόλαος

Γεωργόπουλος Νικόλαος

Γεωργόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Πληροφοριακά Συστήματα
Πληροφορίες

Ο κ. Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος είναι Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Καθηγητής ‘Στρατηγικού Μάνατζμεντ και Πληροφοριακών Συστημάτων’ στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας, & Δια Βίου Μάθησης, καθώς και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του ιδίου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών, καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ιδίου Πανεπιστημίου.

Είναι αριστούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (ΜΒΑ) και από το London School of Economics (MSc in MIS), καθώς και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Διδάσκει στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε προπτυχιακό επίπεδο ‘Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική’, ‘Ηλεκτρονικό Εμπόριο’, ‘Προγραμματισμό & Σχεδίαση Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου’, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο ‘Στρατηγικό Μάνατζμεντ’, ‘Στρατηγική & Ποιότητα’, και ‘Πληροφοριακά Συστήματα’. Ακόμη διδάσκει στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών τα μαθήματα ‘Πληροφοριακά Συστήματα και Υποστήριξη Αποφάσεων για Τουριστικές Επιχειρήσεις’ και ‘e-tourism και m-tourism στο Διεθνές Περιβάλλον’.

Έχει επιβλέψει πάνω από 200 διπλωματικές σε διάφορα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίων. Ακόμη έχει επιβλέψει πέντε υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι επιτυχώς έχουν αναγορευθεί διδάκτορες του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ επιβλέπει άλλους δύο υποψήφιους. Έχει δημοσιεύσει έναν αριθμό επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά, και συνέδρια. Ακόμη έχει συγγράψει βιβλία σχετικά με το Στρατηγικό Μάνατζμεντ, τα Πληροφοριακά Συστήματα και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων, στα Πληροφοριακά Συστήματα, στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, στη Διαχείριση Γνώσης και στα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα.

  1. Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική (7ο εξάμηνο)
  2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (συνδιδασκαλία με Επ. Καθ. κα. Ε. Κοπανάκη) (Επιλογής)
  3. Προγραμματισμός & Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Εμπορίου (συνδιδασκαλία με Επ. Καθ. κα. Ε. Κοπανάκη) (Επιλογής)