Γεωργακέλλος Δημήτριος

Γεωργακέλλος Δημήτριος

Γεωργακέλλος Δημήτριος

Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πρόεδρος Τμήματος

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Διαχείριση Τεχνολογίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Πληροφορίες

Ο Δημήτριος Α. Γεωργακέλλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA). Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σήμερα, διδάσκει αρκετά  Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Μαθήματα. Προηγουμένως, εργάσθηκε για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξωτερικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ανάπτυξη Οικονομοτεχνικών Μελετών (Business Plans & Feasibility Studies), στη Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος και στην Επιχειρηματικότητα. Έχει πάνω από 100 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων ενώ είναι συν-συγγραφέας δύο Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων. Κάποιες από τις εργασίες του έχουν δημοσιευθεί στα έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά Journal of Cleaner Production, International Journal of Innovation and Technology Management, Technological Forecasting and Social Change, Marine Pollution Bulletin, Springer Lecture Notes in Artificial Intelligence, Transportation Research: Part D, Energy Economics, Information Systems Management κλπ. Έχει πλήθος ετεροναφορών (citations) ενώ είναι τόσο κριτής (reviewer) σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά όσο και μέλος σε Επιστημονικές Επιτροπές Συνεδρίων. Επίσης, διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος ή Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας σε σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ερευνητικών Έργων. Στο παρελθόν, υπήρξε δύο φορές μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενώ σήμερα είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ).

  1. Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας (2ο εξάμηνο)
  2. Διαχείριση Περιβάλλοντος (3ο εξάμηνο)
  3. Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας (5ο εξάμηνο)
  4. Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών (8ο εξάμηνο)
  5. Διαχείριση Ενέργειας (Επιλογής)