Διδασκάλου Ελένη

Διδασκάλου Ελένη

Διδασκάλου Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Βιομηχανικοί Κλάδοι – Οικονομική, Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Ανάλυση
Πληροφορίες

Η Ελένη Α. Διδασκάλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σπούδασε Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και Διδάκτωρ Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδάσκει μαθήματα όπως Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Διαχείριση Ενέργειας, Διοίκηση Μεταφορικών Επιχειρήσεων. Στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών διδάσκει μαθήματα όπως Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας στον Τουριστικό Τομέα, Τουρισμός και Περιβάλλον: Βιώσιμος Τουρισμός, Τουρισμός και Μεταφορές, Μελέτες Σκοπιμότητας και Business Plan για Τουριστικές Επιχειρήσεις. Διδάσκει επίσης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων” , “Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών”, “Executive M.Β.Α.” “Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μάνατζμεντ Τουρισμού” του Τμήματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ΔΠΜΣ “Δίκαιο και Οικονομία”, ΔΔΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων όπως «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς», «DICIPASS4YOUTH», «Έρευνες Παρακολούθησης κοινωνικό – οικονομικών εξελίξεων και δημιουργία ψηφιακού υλικού προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου», «Επιχειρηματικότητα Ενεργός Μάθηση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς» και “ΒΙΟΠΕΙΡΑΙΑΣ Προηγμένη Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση Πολιτών-Ιδιοκτητών Μμεπιχ. Περιφέρειας Πειραιά Μέσω Ενός Ευφυούς Συστήματος Πληροφόρησης Και Εκπαίδευσης”. Είναι Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ. Έχει διδάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, ενώ έχει διδάξει και στο Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης έχει συνεργασθεί με δομές μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Εκπαιδεύτρια, Συντονίστρια Ενεργειών Κατάρτισης). Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στην Επιχειρηματικότητα και στην Καινοτομία, στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, στην Aνάπτυξη Eιδικών Mορφών Tουρισμού με έμφαση στην Aνάπτυξη του Tουρισμού Eυεξίας, στις Μεταφορές. Έχει δημοσιευμένο έργο σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές, Διεθνή Συνέδρια με Κριτές, Πανελλήνια Συνέδρια με Κριτές, Εκδόσεις Βιβλίων με Κριτές, Εργασίες σε Επιστημονικές Επετηρίδες. Επίσης είναι κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

  1. Ανάλυση Συστημάτων Τεχνολογίας (2ο εξάμηνο)
  2. Διαχείριση Περιβάλλοντος (3ο εξάμηνο)
  3. Διαχείριση Ενέργειας (Επιλογής)