Χυτήρη Αλεξάνδρα-Παρασκευή

Χυτήρη Αλεξάνδρα-Παρασκευή

Χυτήρη Αλεξάνδρα-Παρασκευή

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

Η Αλεξάνδρα-Παρασκευή Χυτήρη είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Τουρισμού, στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει εργαστεί και διδάξει (ως Επίκουρη Καθηγήτρια, ως Λέκτορας, ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια ή ως Συνεργαζόμενο Μέλος) στα Πανεπιστήμια University of De Montfort, UK, University of Kent, UK, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Neapolis University of Cyprus and IST College (programs of London Southbank University and the Catholique University of Lyon), στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματά τους, στα προγράμματα για στελέχη, και στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έχει διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στο Γενικό Μάνατζμεντ και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (με διεξαγωγή έρευνας), και τα δύο από το University of Kent, UK, και πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει κάνει μεταδιδακτορική έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει επιβλέψει διπλωματικές (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), καθώς και διδακτορικά. Έχει εκπαιδευτεί στη μεθοδολογία έρευνας, στο University of Kent, και στη British Academy of Management και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πιστοποιητικό επίβλεψης έρευνας (Certificate in Research Supervision) και στις μεθόδους διδασκαλίας (PGCertLTHE). Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και σεμινάρια παγκοσμίως. Τα ενδιαφέροντα της βρίσκονται στα πεδία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Οργανωσιακής Απόδοσης, της σχέσης των Πρακτικών Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακής Απόδοσης, Απόδοση Εργαζομένων, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων σε περιόδους κρίσης, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και στον Τουρισμό γενικότερα, Νέες τάσεις στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και στις Πρακτικές της, Δεξιότητες Εργαζομένων, Εργασιακό Περιβάλλον, Εργασιακή Ευημερία και Ικανοποίηση, Ισορροπία Προσωπικής και Επαγγελματικής ζωής, Προσέλκυση και Επιλογή, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά με σύστημα κριτών, σε πρακτικά συνεδρίων, σε τιμητικούς τόμους, και σε εφημερίδες και περιοδικά παγκόσμιας εμβέλειας. Έχει συμμετάσχει με κεφάλαια της και σε συγγράμματα στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και του Μάνατζμεντ. Είναι επιμελητής άρθρων για τα περιοδικά International Journal of Human Resource Management, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Organisational and Innovation Studies, Sustainability Journal. Είναι επιμελητής επίσης για άρθρα για τα ετήσια συνέδρια των British και American Academy of Management καθώς και για τα συνέδρια της European Academy of Management Conference και The International Human Resource Management Conference. Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεξιοτήτων και έχει διατελέσει μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Έχει διατελέσει Συντονίστρια του Προγράμματος Εrasmus+ για το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών:

 1. ΤΣΚ103. Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ (1ο εξάμηνο)
 2. ΤΣΚ204. Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα σε Τουριστικές Επιχειρήσεις (2ο εξάμηνο)
 3. ΤΣΚ503. Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (5ο εξάμηνο)
 4. ΤΣΚ603. Οργάνωση και Λειτουργία Σύγχρονων Τουριστικών Γραφείων (6ο εξάμηνο)
 5. ΤΣΚ702. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για Επιχειρήσεις Τουρισμού (7ο εξάμηνο)
 6. ΤΣΕΡ01-02. Ερευνητική Εργασία (Επιλογής)

Δημοσιευμένες εργασίες (με σύστημα κριτών)
1) Konstantinos Tsirkas, AlexandraParaskevi Chytiri, Athanasia Bouranta (2020) “The gap in soft skills perceptions: A dyadic analysis”, Education and Training Journal, 62(4), pp 357377, DOI 10.1108/ET0320190060.
2) ΑλεξάνδραΠαρασκευή Χυτήρη, Λεωνίδας Χυτήρης (2020), Η Σύγχρονη θεματική των Θεωριών Ηγεσίας”, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκδόσεις Μπένου, σελ. 389409.
3) ΑλεξάνδραΠαρασκευή Χυτήρη, (2019), “Σταδιοδρομία Γενικών Διευθυντών σε Ξενοδοχεία 5* και 4* στην Ελλάδα”, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μονογραφία, σελίδες 98.
4) AlexandraParaskevi Chytiri (2019), “Human Resource Manager’s Role in the Digital Era”, SPOUDAI Journal of Economics and Business, 69(12), pp.6272.
5) Loukas Anninos and AlexandraParaskevi Chytiri (2019), “The Magnificent ‘I’ in Business Education: Evidence from Greece”, Journal of Applied Research in Higher Education, DOI 10.1108/JRHE0220190031.
6) AlexandraParaskevi Chytiri, Fragkiskos Filippaios, Leonidas Chytiris (2018), “Hotel Recruitment and Selection practices: The case of Greek Hospitality Industry”, International Journal of Organisational Leadership, 7(33), pp.324339.
7) AlexandraParaskevi Chytiri, David Guest, Leda Panayotopoulou, Nancy Papalexandris (2018), “Human Resource Management and Performance in crisis in the 21st century in Greece”, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Γ. Οικονόμου, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, σελ. 609635.
8) ΑλεξάνδραΠαρασκευή Χυτήρη (2018), “Οργανωσιακή  εταιρική) κουλτούρα: Παράγοντες διαμόρφωσης, επιδράσεις και μέτρηση,” Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Γ. Οικονόμου, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, σελ. 551564.
9) ΑλεξάνδραΠαρασκευή Χυτήρη (2018), “Ανάλυση ικανοτήτων: Εναλλακτική μέθοδος ή συμπληρωματική της ανάλυσης εργασίας; Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Π. Μάλλιαρη, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς(δεκτή, αναμένεται η έκδοση του τιμητικού τόμου).
10) L.N. Anninos, A. P. Chytiri and L. Chytiris (2012) “Identifying Students’ criteria for MBA Studies in Greece and abroad”, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Σ. Καρβούνη, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, σελ. 6782.
Άρθρα (χωρίς κριτές)
ΑλεξάνδραΠαρασκευή Χυτήρη (2021), “Ανδροκρατούμενος ο Ελληνικός Τουρισμός”, Το Βήμα της Κυριακής, 12 Δεκεμβρίου. –ΑλεξάνδραΠαρασκευή Χυτήρη (2017), “Η σχέση Πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακής Απόδοσης, σε περιβάλλον κρίσης”, HR Professional Magazine, February 2017, issue 139. Loukas Anninos, Alexandra  Paraskevi Chytiri (2012), “Exploring Students` Selection Criteria for MBA studies: The Case of Greece”, Anglohigher, The Magazine of the Global English Speaking Higher Education, 4(2), 1315.

Κεφάλαια βιβλίων:

 • Ανάλυση Ικανοτήτων”, στο Λ. Χυτήρης Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 2018, Εκδόσεις Ε. Μπένου, κεφ.2, σελ. 6172.
 • Μελέτη Περιπτώσεων”, στο Λ. Χυτήρης, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 2018, Εκδόσεις Ε. Μπένου, σελίδες 5.
 • Οργανωσιακή Κουλτούρα”, στο Λ. Χυτήρης, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, 2017, Εκδόσεις Ε. Μπένου, σελ. 441456.

Οι ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

 • Δευτέρα: 11:30-13:30
 • Παρασκευή: 12:30-14:30

Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό της ακριβούς ώρας και μεθόδου υλοποίησης της συνάντησης.