Αγαπητού Χρύσα

Αγαπητού Χρύσα

Αγαπητού Χρύσα

Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορίες

H Κρίστη Αγαπητού είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων ενώ η ακαδημαϊκή της έρευνα εστιάζει σε θέματα Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισμό, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις σε θέματα στρατηγικής, κατάρτισης επιχειρηματικών σχεδίων, ψηφιακών τεχνολογιών, και τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο παρελθόν έχει δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση στον τομέα του αθλητικού τουρισμού, ήταν Υπεύθυνη του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς υποστηρίζοντας ενεργά νέες και νέους στα πρώτα τους επαγγελματικά και επιχειρηματικά βήματα και του Career Office του ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει διατελέσει ελέγκτρια στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών:

  1. ΤΣΚ405. Τουριστική Επιχειρηματικότητα (4ο εξάμηνο)
  2. ΤΣΚ516. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Επιλογής)
  3. ΤΣΚ617. Τουρισμός και Διαχείριση Κρίσεων (Επιλογής)
  4. ΤΣΚ514. Διαχείριση Προμηθειών στην Τουριστική Βιομηχανία (Επιλογής)
  5. ΤΣΚ614. Ηγεσία για Τουριστικές Επιχειρήσεις (Επιλογής)
  6. ΤΣΚ622. Κοινωνική Ανθρωπολογία και Τουρισμός (Επιλογής)
  7. ΤΣΠΡΑΚ01. Πρακτικό Μάθημα Ι (Επιλογής)
  8. ΤΣΠΡΑΚ02. Πρακτικό Μάθημα ΙΙ (Επιλογής)
  9. ΤΣΕΡ01-02. Ερευνητική Εργασία (Επιλογής)

[A.1] Agapitou C., Rizou E., Konstantoglou A. and Folinas D. (2021), ‘Appreciation of Social Media by Tourist Accommodation owners in Greece’, Geojournal of Tourism and Geosites, Vol. 36, Issue 2.

[A.2] Kanellopoulos E., Agapitou C., Konstantoglou A. and Folinas D. (2021), ‘Designing a Greek coffee company’s introduction into the US market: Critical marketing factors for a successful penetration in the coffee shop industry’, SCIREA Journal of Food, Volume 4, Issue 1.

[A.3] Agapitou C., Liana A., Folinas D. and Konstantoglou A. (2020), ‘Airbnb is Customer’s choice: Empirical findings from a survey’, Sustainability- Special Issue ‘Web 2.0 in Tourism and Hospitality Industries’, Volume 12, Issue 15.

[A.4] Makri A., Agapitou C., Didaskalou E. and Georgakellos D. (2019), ‘Evaluation of the Innovation Output of Businesses during Financial Crisis: The Case of Greece’, International Journal of Engineering Research and Management (IJERM), Volume 6, Issue 8.

[A.5] Agapitou C., Bersimis S., and Georgakellos D. (2018), ‘Appraisal of CRM implementation as business strategy option in times of recession: The role of perceived value and benefits’, International Journal of Business Science and Applied Management, Volume 12, Issue 2.

[A.6] Διδασκάλου Ε., Αγαπητού, Χ. &; Γεωργακέλλος Δ. (2017) ‘Χρήση εναλλακτικών καυσίμων στη βιομηχανία τσιμέντου: Αξιοποίηση της τεχνικής εννοιολογικής χαρτογράφησης ως εργαλείο επικοινωνίας με τους συμμέτοχους’, Τιμητικός Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Γεωργίου Οικονόμου, Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πειραιώς.

[A.7] Agapitou C., Deftou E., Frantzi C., Stamatopoulou M., and Georgakellos D., (2014), ‘Car-sharing as an environmental policy tool: A preliminary analysis’, International Journal of Business and Social Science, Vol. 5, No. 10(1), September 2014.

[A.8] Agapitou C., (2013), ‘Family Business in Greece’, ERENET PROFILE, Issue Vol. VIII, No.4, p.20-29.

[A.1] Μπουρτσουκλή Μ. και Αγαπητού Χ., (2019), ‘Διαβούλευση και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στην Ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση: Μία συγκριτική ανάλυση’, Ειδικά θέματα δημοσίων πολιτικών στην τοπική αυτοδιοίκηση: Μία εκ των κάτω προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, σελίδες 129 – 156.

[A.2] Agapitou C., ‘Family Business in Greece’, (2014) (ed.), Family Businesses and SMEs in the BSEC Region, Konrad Adenauer Stiftung, p.135-154.

Οι ώρες γραφείου για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 είναι:

  • Θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Σημείωση: Κατόπιν συνεννοήσεως μέσω e-mail για τον καθορισμό της ακριβούς ώρας και μεθόδου υλοποίησης της συνάντησης.