Μιχαήλ Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ο.Τ.Ε.

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς

Ο Μιχαήλ Τσαμάζ με πράξεις και αξίες που κωδικοποιούνται σε ένα σύστημα βέλτιστων πρακτικών
με καθοδηγητική αξία, συνιστά μάθημα και αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Η
εμπνευσμένη επιχειρηματικότητά του, σε συνδυασμό με το σημαντικό κοινωνικό έργο του,
συνέβαλλαν στην κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή της πατρίδας μας και αναδεικνύουν ένα πρότυπο
αποτελεσματικής διοίκησης, πρωτίστως για τους φοιτητές μας που αποτελούν τους δυνητικούς
ηγέτες του μέλλοντος για τον τόπο μας.

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις