Α.Ε. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης

Α.Ε. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης

SCR-20240204-kvkl
Επίτιμοι Διδάκτορες

Α.Ε. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς

Στο πρόσωπο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη τιμούμε την
Κυπριακή Δημοκρατία, τιμούμε τον Κυπριακό Ελληνισμό, τιμούμε τον αγώνα του ανδρός.
Τον αγώνα που έδωσε και τον αγώνα που θα δώσει. Τις προσδοκίες και τις ελπίδες που δημιουργεί
η παρουσία του για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ανατολική
Μεσόγειο.

Κατηγορίες

Δημοφιλείς ετικέτες