Σύλλογος Μελών ΔΕΠ

Ενημερωθείτε για τα νέα του τμήματος:
facebook icon  email icon  
Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, 185 34, Πειραιάς

Email: plh-secr@unipi.gr

Τηλ: +30 210 414-2067, -2437, -2105, -2263

Ένωση Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού

Καλώς ήρθατε στην ΕΔΕΠ Π.Π.

Η Ένωση ΔιδακτικούΕρευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΕΔΕΠ Π.Π.) είναι σωματείο που ιδρύθηκε το 1997, με την υπ’αριθμόν 669/1997 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς και καταχωρήθηκε με Aριθμό Μητρώου 3802 στο αντίστοιχο βιβλίο το ιδίου Πρωτοδικείου.

Δικτυακός τόπος ΠΟΣΔΕΠ

Η Ένωση Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΕΔΕΠ Π.Π.) είναι σωματείο που ιδρύθηκε το 1997, με την υπ’ αριθμόν 669/1997 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς και καταχωρήθηκε με αριθμό Μητρώου 3802 στο αντίστοιχο βιβλίο το ιδίου Πρωτοδικείου.

Μέλη της είναι το σύνολο σχεδόν των Καθηγητών κάθε βαθμίδας, των Λεκτόρων, των Επιστημονικών Βοηθών, των Επιστημονικών Συνεργατών, των Διδασκάλων και λοιπών κατηγοριών διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η ΕΔΕΠ Π.Π. είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων ΔΕΠ (ΠΟΣΔΕΠ) και έχει έδρα τον Πειραιά.

Σκοπός της Ένωσης, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Kαταστατικού της, είναι:

1. Η μελέτη και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ανωτάτης Παιδείας. Η συνεχής άνοδος του επιπέδου σπουδών και της έρευνας που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ο προσανατολισμός τους προς την επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας και του ευρωπαϊκού και διεθνούς χώρου γενικότερα.
2. Η προάσπιση των ακαδημαϊκών ελευθεριών και του πανεπιστημιακού ασύλου στη διακίνηση των ιδεών.
3. Η διεκδίκηση της επίλυσης των προβλημάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική και ακαδημαϊκή εξέλιξη των μελών της σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και αποφάσεις.
4. Η διαφύλαξη και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μελών της Ένωσης στα πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας.
5. Η προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών, τη συναφή βελτίωση του διοικητικού συστήματος και τον έγκαιρο και έγκυρο εκσυγχρονισμό της συνολικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
6. Η κατοχύρωση και προβολή του επιστημονικού έργου των μελών της.
7. Η προώθηση των επαγγελματικών αιτημάτων των μελών της, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της οικονομικής κατάστασης των μελών της.
8. Η προώθηση συνεργασιών με αντίστοιχους συλλόγους του εσωτερικού και εξωτερικού με σκοπό την διαπανεπιστημιακή συνεργασία στους τομείς της επιστήμης της τέχνης και του πολιτισμού.
9. Η δημιουργία εκδοτικής μονάδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς και των μελών της Ένωσης.
10. Η διενέργεια έρευνας από τα μέλη της είτε μέσω αυτής είτε με την ίδρυση ερευνητικών κέντρων και λοιπών επιστημονικών μονάδων.

Η πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης επιδιώκεται με:
1. Την ενημέρωση, ενεργοποίηση και διεκδικητική κινητοποίηση των μελών της, των αρμοδίων φορέων, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
2. Τη συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
3. Τη συνεργασία με τους συλλόγους διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού άλλων ΑΕΙ και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πανεπιστημιακής κοινότητας, με συλλόγους άλλων φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και με άλλους επιστημονικούς συλλόγους και συλλόγους εργαζομένων.
4. Τη συγκρότηση επιτροπών, την έκδοση εντύπων, την οργάνωση συζητήσεων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων.
5. Την ενεργό συμμετοχή σε θέματα που αναφέρονται στους σκοπούς της Ένωσης.
6. Τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικού φορείς για την υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης.
7. Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Όργανα της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της (ΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποτελείται σήμερα από τους:
– Αναπληρωτή Καθηγητή Γρηγόριο Χονδροκούκη • Πρόεδρο
– Αναπληρωτή Καθηγητή Ερνέστο Τζανάτο • Αντιπρόεδρο
– Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Παραβάντη • Γ. Γραμματέα
– Φωτεινή Σιβρίδου Ε.Ε.ΔΙ.Π. • Ταμία
– Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιο Κανάτα • Ειδικό Γραμματέα
– Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχαήλ Μπούτσικα • Μέλος
– Λέκτορα Χρήστο Ξενάκη • Μέλος

Η θητεία των μελών του ΔΣ, είναι διετής.