Δ.Α.ΣΤΑ.

Δ.Α.ΣΤΑ.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποτελεί μια καινοτόμο δομή που έχει ως στόχο την αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τη σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Σελίδα: dasta.unipi.gr/

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται είναι: