Ένδεκα (11) μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην κορυφή των πλέον διακεκριμένων επιστημόνων σε ολόκληρο τον κόσμο

Με βάση την κατάταξη που ανακοίνωσε ο έγκριτος επιστημονικός εκδοτικός οίκος Elsevier και το Stanford University των ΗΠΑ, ένδεκα (11) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, βρίσκονται στην κορυφή των πλέον διακεκριμένων επιστημόνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η εξαιρετική και τιμητική για τη Σχολή μας διάκριση αφορά σε επιστήμονες,  οι οποίοι κατατάσσονται στο υψηλότερο 2% του επιστημονικού πεδίου στο οποίο δραστηριοποιούνται, με κριτήριο την απήχηση του έργου τους αλλά και με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο αριθμός των ετεροαναφορών ή ο συντελεστής αντικτύπου (impact factor).

Ο πίνακας κατάταξης, στηρίζεται στα στοιχεία της Scopus, της μεγαλύτερης βάσης δεδομένων περιλήψεων και παραπομπών επιστημονικών δημοσιεύσεων με κριτές και περιλαμβάνει δύο επιμέρους κατατάξεις. Η πρώτη αφορά στο σύνολο του επιστημονικού έργου των επιστημόνων, ενώ η δεύτερη καταμετρά μόνο τις αναφορές που έλαβαν κατά το τελευταίο έτος αναφοράς, δηλαδή το 2022, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Έτσι, με βάση με το συνολικό επιστημονικό έργο, τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής που διακρίνονται, είναι τα ακόλουθα:

 • Ηλίας Μαγκλογιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,
 • Ιωάννης Θεοδωρίδης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής,
 • Χρήστος Δουληγέρης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής,
 • Στέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,
 • Δημήτριος Σάμψων, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,
 • Μαρία Βίρβου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής,
 • Δημήτριος Βέργαδος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής,
 • Αθανάσιος Κανάτας, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής,
 • Αγγελική Αλεξίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,
 • Γεώργιος Τσιχριντζής, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής.

Αντίστοιχα, με βάση την ετήσια κατάταξη, για το έτος 2022, τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής που διακρίνονται, είναι τα ακόλουθα:

 • Κωνσταντίνος Πατσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής,
 • Ηλίας Μαγκλογιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,
 • Αγγελική Αλεξίου, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,
 • Χρήστος Δουληγέρης, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής,
 • Μαρία Βίρβου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής.

Οι σημαντικές αυτές τιμητικές διακρίσεις προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενισχύουν το διεθνές προφίλ της αλλά και δηλώνουν τη σταθερή δέσμευσή του ανθρώπινου δυναμικού της Σχολής για αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Κατηγορίες
Αναζήτηση
Search

Πρόσφατες Ανακοινώσεις