Γεωργόπουλος Νικόλαος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ονοματεπώνυμο:

  Γεωργόπουλος Νικόλαος

 • Ιδιότητα: Καθηγητής
 • Τμήμα: Τμήμα Οργάνωσης Και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γραφείο: 438/ΚΕΚΤ
 • Τηλέφωνο/Fax: +30 210 4142258
 • E-mail:
 • Ο κ. Νικόλαος Β. Γεωργόπουλος είναι Καθηγητής 'Στρατηγικού Μάνατζμεντ και Πληροφοριακών Συστημάτων' στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών, καθώς και επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης του ιδίου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
  Είναι αριστούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, από το Πανεπιστήμιο του Birmingham (ΜΒΑ) και από το London School of Economics (MSc in MIS), καθώς και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  Διδάσκει στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε προπτυχιακό επίπεδο 'Επιχειρησιακή Πολιτική & Στρατηγική', Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης', Ηλεκτρονικό Εμπόριο', 'Προγραμματισμό & Σχεδίαση Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου' και 'Διαχείριση Γνώσης', και σε μεταπτυχιακό επίπεδο 'Στρατηγικό Μάνατζμεντ', 'Στρατηγική & Ποιότητα', και 'Πληροφοριακά Συστήματα'.
  Έχει επιβλέψει πάνω από 200 διπλωματικές σε διάφορα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίων. Ακόμη έχει επιβλέψει τέσσερις υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι επιτυχώς έχουν αναγορευθεί διδάκτορες του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ επιβλέπει άλλους δύο υποψήφιους. Έχει δημοσιεύσει έναν αριθμό επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά, και συνέδρια. Ακόμη έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία σχετικά με το Στρατηγικό Μάνατζμεντ, τα Πληροφοριακά Συστήματα και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.
  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων, στα Πληροφοριακά Συστήματα, στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, στη Διαχείριση Γνώσης και στα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα.